PRAWA CZŁOWIEKA /

Przedstawiciele młodzieży napisali list otwarty do związkowców i Ministerstwa Edukacji Narodowej

Koalicja Młodzieżowych Rad na rzecz Praw Ucznia oraz Rada Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej napisały w liście otwartym do związków nauczycielskich i MEN, że strajk nie może odbyć się kosztem uczniów.

BIZNES I FINANSE /

Estonia tworzy globalny fundusz na rzecz społeczeństwa cyfrowego

NEWSY /

Twój Ruch – "Wracamy do naszych korzeni, do naszych początków."


OPINIE /

Demokratyczne bezkrólewie

Wielokrotnie w historii zdarzały się przypadki interregnum, czyli okresu pomiędzy abdykacją, bądź śmiercią jednego króla, a wejściem na tron drugiego.

Załaduj więcej