UNIA EUROPEJSKA /

Unia otwarta na młodych

Żywa jest wciąż dyskusja na temat małego zaangażowania młodych ludzi w życie publiczne. Mamy z nią do czynienia zarówno w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej.

Załaduj więcej