Białoruś ratyfikowała umowę wizową z Unią Europejską

Jakie są nowe warunki wjazdu i pobytu na terenie Republiki Białorusi?

· 1 min read
Białoruś ratyfikowała umowę wizową z Unią Europejską

W dniu 14 kwietnia 2020 roku Białoruś oficjalnie zakończyła proces ratyfikacji nowej umowy wizowej z Unią Europejską. „Ustawy z 9 kwietnia zostały opublikowane na Narodowym Portalu Prawnym [białoruskim odpowiedniku Dziennika Ustaw], co oznacza, że zostały podpisane przez głowę państwa” — podaje BiełTA. Następny krok to zatwierdzenie zawartego porozumienia przez parlament europejski.

Umowa wprowadza wiele udogodnień w ruchu między państwami UE a Białorusią. Zakłada ona wydłużenie czasu przebywania obywateli z krajów wspólnoty europejskiej z 90 do 180 dni, uproszczenie procedur związanych z uzyskiwaniem wiz różnych kategorii. Oczekiwanie na otrzymanie dokumentów ma trwać nie dłużej niż 10 dni (z wyjątkiem potrzeby dodatkowej weryfikacji danych), a także obustronne obniżenie kosztów wiz z 60 do 35 euro. Strona białoruska żywi nadzieję, że państwa członkowskie Unii Europejskiej będą wydawać więcej wiz długoterminowych.

Źródło: Kresy24

Układ podpisano 8 stycznia 2020 roku w Brukseli. Na początku kwietnia zapisy zaakceptował parlament Republiki Białorusi.

Toczące się od 2014 roku negocjacje dotyczące ułatwień wizowych były uzależnione od podpisania umowy o readmisji między oboma stronami. Oznacza to, że osoby nielegalnie przebywające w granicach obu państw będą odsyłane do państwa, z którego przybyli — Białorusini z powrotem na Białoruś, obywatele krajów UE ponownie do swoich państw.

Jak informuje Sputnik Polska, umowy wejdą w życie pierwszego dnia drugiego miesiąca po dacie wzajemnego powiadomienia stron o zakończeniu procedur ratyfikacyjnych.


Źródła: Sputnik Polska, Biełsat, Związek Polaków na Białorusi, Polskie Radio 24, Kresy24 (Zdjęcie główne)