Blockchain. Rewolucja libertariańsko-socjalistyczna

Można śmiało przypuszczać, że Karol Marks i Fryderyk Engels przekonaliby się do technologii blockchain, która tworzy nowy, libertariański typ socjalizmu.

· 3 min read
Blockchain. Rewolucja libertariańsko-socjalistyczna

Technologia blockchain jest wyjątkowa, swoje zastosowanie znajduje w zasadniczo każdej dziedzinie życia gospodarczego, a nawet wkracza do życia społecznego. To, co sprawia, że technologia ta jest wyjątkowa, a firmy wykorzystujące blockchain są inne od konwencjonalnych firm, nie polega wyłącznie na ograniczonej podaży tokenów. Jak wiadomo, złoto oraz inne cenne zasoby mają również ograniczoną podaż, a sam kapitalizm utrzymuje się "przy życiu". Tymczasem historia pokazuje, że państwa komunistyczne miały swoje własne waluty i to nie czyniło ich kapitalistycznymi.

Tym, co sprawia, że firmy oparte na technologii blockchain są niezwykłe, jest fakt, że większość aktywów cyfrowych, tj. kryptowalut dominujących na giełdach, nie ma nic wspólnego z konwencjonalnym zyskiem z pracy innych. Można więc śmiało przypuszczać, że Karol Marks, Fryderyk Engels oraz wielu ich rówieśników opowiedziałoby się za technologią blockchain, która jest rewolucyjna.

Już sam fakt, iż pozyskiwanie kapitału w przypadku firm blockchainowych jest dokonywane poprzez emisję cyfrowych aktywów, czyli tokenów, z wykorzystaniem inteligentnych kontraktów (smart contracts). Podobnie jak w przypadku obligacji bez odsetek, a także i akcji, które nie gwarantują zysków, tokeny zyskują na wartości wraz z rosnącą liczbą osób używających tokenów. Efekt sieciowy jest więc głównym czynnikiem wpływającym na wzrost wartości większości aktywów cyfrowych. Przykładowo. Im więcej osób kupuje Ether (ETH), tym większa wartość kryptowaluty. Podobnie jest w przypadku większości innych aktywów.

Tokeny można rozumieć jako małe ekonomie (gospodarki), które są ze sobą połączone za pośrednictwem giełd kryptowalut. Istnieje wiele różnych tokenów stworzonych w różnych celach, np. wykorzystywane do weryfikowania tożsamości, uzyskania dostępu do danej platformy, zbierania danych samochodowych i ich przechowywania etc. Mogą być również wykorzystywane do przeprowadzania transakcji, zarówno małych transferów, jak i dużych. Dzięki tokenom mogą funkcjonować niezależne, w pełni zdecentralizowane gospodarki.

Każda osoba posiadająca tokeny może je wymieniać na inne. Nic nie stoi też na przeszkodzie, aby kupić wybrane tokeny, np. w celu uzyskania dostępu do platformy medycznej opartej na łańcuchu bloków. Podobnie uniwersytety, banki oraz inne instytucje mogą weryfikować tożsamość osób online. Można zauważyć, że w przypadku zdecentralizowanej gospodarki nie ma znanego powszechnie konwencjonalnego zysku, ale za to działa efekt sieci, a liczba osób dodatkowo wpływa na wartość danego tokena, tym samym określając jego cenę. Oznacza to, że wszyscy zarabiają, a więc zyskują, na pracy.

Kiedy jakaś organizacja decyduje się na przeprowadzenie ICO, tokeny są najczęściej dzielone pomiędzy członków i członkinie zespołu, inwestorów, doradców oraz osoby wspierające projekt. Dzięki uzyskaniu przez dany token odpowiedniej wartości dochodzi do uzyskania zysków kapitałowych dla każdej osoby, która przyczyniła się do rozwoju projektu. W momencie, kiedy cały świat będzie oparty na zdecentralizowanej gospodarce, cena cyfrowych aktywów się znacząco ustabilizuje. Dzięki temu wszyscy otrzymają proporcjonalne zyski, do których się przyczynili zwiększając wartość aktywów cyfrowych.

Niezależnie czy mowa jest o fundacjach rozwijających projekty oparte na technologii blockchain, czy też o firmach blockchainowych, zdecydowana większość zysków, a nawet i 100 procent zysków, dzielona jest pomiędzy osoby zaangażowane w projekt, niezależnie czy są to osoby w zespole, inwestorzy, doradcy czy też osoby wspierające projekt, czyli społeczność.

Można więc śmiało stwierdzić, że mamy tutaj do czynienia z połączeniem libertarianizmu z socjalizmem, który można określić jako socjalizm libertariański. Pomimo tego, że zdecentralizowane gospodarki są oparte na rozwiązaniach tworzonych przez sektor prywatny, to nadal jest to libertariański typ socjalizmu.

Blockchain rewolucjonizuje finansowanie startupów.

Related Articles

Federacja Europejska vs Europa Narodów
· 1 min read
Co z tą demokracją?
· 3 min read
Zostawcie Muchę w spokoju
· 3 min read
Progresywizm vs konserwatyzm | Debata
· 1 min read