OPINIE

Co się odpewuenia, czyli o decyzji PWN

Rozmowa na temat ostatniej decyzji PWN w sprawie rezygnacji z ogłoszenia Młodzieżowego Słowa Roku.