Czarne chmury nad bankiem powiązanym z Tether Ltd.

Deltec Bank & Trust, z którym współpracuje firma Tether Ltd., wraz z Ansbacher, jest zamieszany w korupcję na wysokich szczeblach w Wenezueli.

· 3 min read
Czarne chmury nad bankiem powiązanym z Tether Ltd.

Deltec Bank & Trust, z którym współpracuje firma Tether Ltd., wraz z Ansbacher, jest zamieszany w korupcję na wysokich szczeblach w Wenezueli.

Deltec Bank & Trust, który jest zarejestrowany w raju podatkowym na Bahamach, jest uwikłany w nieprawidłowości, takie jak korupcja oraz pranie brudnych pieniędzy. Działania te są powiązane z wenezuelskimi urzędnikami wysokiego szczebla. Władze federalne Stanów Zjednoczonych rozpoczęły również działania w celu przejęcia aktywów znajdujących się na rachunkach bankowych.

Sprawa dotyczy łapówek o łącznej wartości wynoszącej 12 milionów dolarów, które otrzymał jeden z prominentnych dyrektorów PDVSA pełniący funkcję dyrektora wykonawczego (Abraham Edgardo Ortega), za pozwolenie na wyrządzenie szkół ekonomicznych Wenezueli m.in. poprzez dopuszczenie do okradania państwa oraz wenezuelskich spółek z ich aktywów, w tym kradzież aktywów jednej ze spółek naftowych będącej własnością państwa.

Nic nie wskazuje na to, aby zarządy obydwu banków, które dobrze wiedziały o transakcjach, podjęły jakiekolwiek decyzje w celu przeciwdziałania nieprawidłowościom, w tym również i praniu brudnych pieniędzy. Jeszcze nie tak dawno raj podatkowy, czyli Bahamy, został wpisany na listę FATF grupy zadaniowej mającej na celu walkę z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. W skład listy wchodzi obecnie 11 krajów, które charakteryzują braki w systemach mających przeciwdziałać nieprawidłowościom finansowym.

Abraham Edgardo Ortega doskonale zdawał sobie sprawę, iż czyny, których się dopuszczał, są nielegalne. Sprawa ta przypomina sprawę Matthiasa Krulla, który zajmował się prywatną bankowością i został skazany na 10 lat więzienia w USA pod koniec października. Krull podczas procesu przyznał się do swojej roli mającej znaczenie w ułatwianiu skorumpowanym politykom wzbogacania się kosztem społeczeństwa Wenezueli.

Ortega, podobnie jak wcześniej Krull, przyjął łapówkę w wysokości 5 milionów dolarów w zamian za zapewnienie "priorytetowego" statusu firmom rosyjskim i francuskim dotyczącego porozumienia z PDVSA w celu uregulowania sprawy wypłaty pieniędzy w ramach umów związanych ze wspólnymi przedsięwzięciami.

Rachunki bankowe na Bahamach zostały wykorzystane do ukrycia oraz wypłaty łapówek na rzecz Ortegi, aby opinia publiczna oraz organy ścigania nie dowiedziały się o tym. Istotną rolę w tym procederze odgrywał też Gustavo Adolfo Hernandez Frieri, który jest dyrektorem jednego z biur maklerskich z siedzibą w Miami.

Hernandez Frieri i Ortega, wraz z jednym z informatorów pracujących dla rządu amerykańskiego, spotkali się w Panamie w kwietniu 2016 roku, aby omówić, w jaki sposób skutecznie ukryć transakcje o sumarycznej wartości 5 milionów dolarów. Chodziło przede wszystkim o to, aby "fundusze wydawały się być nabyte w sposób zgodny z prawem".

Gustavo Adolfo Hernandez Frieri zasugerował wtedy, aby wykorzystać jego fundusz wzajemny (mutual fund) Global Securities Trade Finance z siedzibą na Kajmanach. Określił on powyższy fundusz jako idealny wehikuł. Wyjaśnił wówczas, iż fundusz ten zostały użyty, aby sprawić wrażenie, że jest to zwykły fundusz inwestycyjny zbierający fundusze. W ten sposób płatności mogłyby zostać uznane za uzasadnione. Następnie środki pozyskane przez fundusz byłyby natychmiastowo przekazane dalej z jednoczesnym sprawieniem pozorów, jakoby zażądano od funduszu odkupienia.

W okolicach 28 lutego 2017 r., z konta w Deltec Bank & Trust, które było powiązane z Ortegą i Hernandezem Frieri, przetransferowano około 5 milionów dolarów. Fundusze te trafiły do amerykańskiej instytucji finansowej w New Jersey prowadzącej rachunek dla Global Securities Trade Finance.

Po tej transakcje doszło do kolejnej. 5 milionów dolarów zostało przetransferowane do innej amerykańskiej instytucji finansowej, która nie posiadała nazwy. Zgodnie z tym, co znalazło się w apelacji Ortegi, Hernandez Frieri "pomógł w założeniu konta na Bahamach i przekazania salda środków Ortegi na to konto" od amerykańskiej instytucji. Bank zarejestrowany na Bahamach co prawda nie został nazwany, jednak w dokumentach sądowych znajduje się wzmianka, która wskazuje na to, iż był to Ansbacher.

Tymczasem Deltec Bank & Trust jest zamieszany w manipulowanie rynkiem kryptowalut poprzez powiązania z firmą Tether Ltd., której tokeny, w przeciwieństwie do pozostałych kryptowalut, są wspierane przez waluty, takie jak dolar amerykański, na zasadzie 1:1.

Firma Tether Ltd. wzbudziła podejrzenia inwestorów kryptowalutowych oraz organów ścigania, gdyż oficjalne stanowisko o rezerwach w postaci dolarów amerykańskich nie przekonały inwestorów oraz prokuratury amerykańskiej. Tether Ltd. próbował rozwiać te wątpliwości poprzez współpracę z bankiem zamieszanym w proceder korupcji w Wenezueli, m.in. poprzez wydanie przez Deltec Bank & Trust oświadczenia, w którym stwierdzone jest, iż Tether Ltd. posiada rezerwy w wysokości 1,831 miliarda dolarów (datowane na koniec października).

Tutaj należy dodać, iż bank zrzekł się wszelkiej odpowiedzialności związanej z listem, a dokument ten został zakwestionowany, ponieważ nie ma na nim wymienionego sygnatariusza.


Aby być na bieżąco z naszymi śledztwami:

Polub i obserwuj nas na Facebooku.
Obserwuj nas na Twitterze.