Czym jest DAO i dlaczego przynosi korzyści

DAO. Trzyliterowy akronim, który oznacza zdecentralizowaną organizację autonomiczną będącą aspektem decentralizacji oraz autonomii, o której mówią futuryści oraz entuzjaści technologii mówiący o czymś przełomowym.

· 5 min read
Czym jest DAO i dlaczego przynosi korzyści

DAO. Trzyliterowy akronim, który oznacza zdecentralizowaną organizację autonomiczną będącą aspektem decentralizacji oraz autonomii, o której mówią futuryści oraz entuzjaści technologii mówiący o czymś przełomowym.

W przypadku DAO często pojawiają się następujące pytania:

  • Czym faktycznie jest DAO?
  • Czy jest ono ważne?
  • Jakie korzyści może przynieść DAO?

Są to niezwykle ważne pytania, na które warto odpowiedzieć. Tym bardziej, że idea stojąca za DAO nie jest nowa, jednak rozwiązania z nią związane są nie tylko innowacyjne, ale przynoszą wielkie korzyści organizacjom, które zdecydują się je wdrożyć.

Zacznijmy jednak od początku.

Czym jest DAO?

DAO, co może być powodem do zdziwienia, nie jest wyłącznie zdecentralizowaną organizacją autonomiczną. Właściwie może to być wiele różnych rzeczy, jednak należałoby to zdefiniować następująco:

Organizacja działająca autonomicznie i w sposób w pełni zdecentralizowany, której do funkcjonowania nie potrzeba centralizacji do podejmowania decyzji dotyczących rozwoju organizacji, dochodowości lub też "fizycznego" istnienia.

Ujmijmy to jednak prościej. DAO to konkretny byt, który jest inny niż człowiek, a jego wyłącznym obowiązkiem jest przestrzeganie pewnego zestawu zaprogramowanych reguł. Co więcej, zasady mogą mu zostać przyznane poprzez zdecentralizowany konsensu, gdy większość decyduje, co ma być robione w sposób rozproszony.

Żeby jednak w pełni zrozumieć, czym jest DAO, trzeba wiedzieć o głównym celu, który jednocześnie jest jednym z głównych powodów istnienia tego typu organizacji. Otóż idea ta zakłada naśladowanie wielu funkcji korporacyjnych w przypadku podmiotów gospodarczych, takich jak np. startupy, średnie i duże przedsiębiorstwa, organizacje, z wykluczeniem zbędnej i nieefektywnej biurokracji, która często towarzyszy prowadzeniu dużej organizacji, np. korporacji.

DAO umożliwia także firmom funkcjonowanie bez konieczności pośredniczenia w zarządzaniu zasobami ludzkimi (zespołami, przypisanymi zadaniami, etc.).

Widzimy więc, że zdecentralizowana organizacja autonomiczna opiera się na funkcjonowaniu w sposób zdecentralizowany (jak sama nazwa wskazuje), oparty na konsensusie lub wstępnie zaprogramowanym zestawie zasad. Wszystko to musi działać bez konieczności istnienia indywidualnego użytkownika odpowiedzialnego za podejmowanie decyzji dotyczących m.in. spraw biznesowych, logistycznych.

Od strony technicznej DAO to inteligentne kontrakty (smart contracts), które są oparte na algorytmach podejmujących decyzje na podstawie informacji dostarczanych im bez konieczności zarządzania hierarchicznego. Są one zdecentralizowane, ponieważ nikt ich nie kontroluje, nie ma więc centralnego punktu awarii. Są autonomiczne, co oznacza, że to sam komputer ma możliwość podjęcia decyzji, dodać bezpieczną warstwę gwarantującą zaufanie oraz bezpieczeństwo danych, jak i transparentność oraz kontrolę.

Być może brzmi to wszystko futurystycznie, jednak takie projekty powstają, a sama koncepcja rozwija się równie szybko, jak technologia blockchain. To natomiast wskazuje, że przyszłość firm jest zdecentralizowana i zaczyna się teraz.

Dlaczego więc DAO jest ważne i jakie korzyści przynosi?

Ethereum jest siecią, która wprowadza bardzo nowatorskie rozwiązania i ma niesamowite możliwości, a jednocześnie zachowuje prostotę. Dzięki kryptowalucie Ether każda osoba może organizacje własne zbiórki funduszy, upublicznić swoją spółkę poprzez emisję tokenów, a także realizować swoje pomysły w sposób swobodny, szybszy i bezproblemowy. Po utworzeniu DAO, w tym zasad, które są związane z zaprogramowanymi inteligentnymi kontraktami, organizacja jest w pełni zabezpieczona i chroniona przez sieć Ethereum.

Kiedy osoba fizyczna, firma, inwestor lub fundusz inwestycyjny uczestniczy w sprzedaży tokenów DAO, to może wykorzystać swój Ether do zakupu udziałów w zdecentralizowanym podmiocie, którym może być projekt, firma lub inna organizacja.

Posiadając tokeny, które są emitowane przez DAO, staje się inwestorem. To oznacza, że mając token w zdecentralizowanej organizacji, można mieć wpływ na usługi świadczone przez firmę, jak i samą firmę. Wszystko to jest ustalone odgórnie przed publiczną sprzedażą (ICO/ITO/STO/IEO) poprzez smart contract.

A czym jest inteligentny kontrakt? Jest to elektroniczna wersja tradycyjnych umów, której celem jest prawne połączenie dwóch osób chcących zawrzeć ze sobą określoną umowę. Każdy smart contract ma swój własny adres blokowy, dostępny jedynie dla stron zainteresowanych umową realizowaną przez algorytmy.

Jako posiadacz tokenu mamy wpływ poprzez możliwość podejmowania decyzji, m.in. takich:

  • Głosowanie nad sprawami firmy, w tym dotyczącymi wydatków, decyzji biznesowych, partnerstw.
  • Współdecydowanie razem z innymi posiadaczami tokenów o tym, jakie produkty zostaną stworzone i będą rozwijane przez organizację.
  • Współdecydowanie o tym, jacy pracownicy zostaną zatrudnieni do stworzenia produktów.
  • Sposób podziału zysków pomiędzy posiadaczy tokenów DAO, gdzie przykładową metodą może być wypłata dywidendy.

DAO wywiera coraz silniejszy wpływ na modele biznesowe, a także tworzy nowe. Dzięki DAO możliwe jest tworzenie i rozwijanie różnego rodzaju organizacji zorganizowanych i zarządzanych w sposób autonomiczny, np. zdecentralizowane fundusze inwestycyjne, hedgingowe, zdecentralizowane giełdy, usługi publiczne, platformy social media, firmy P2P lending. Jedynym ograniczeniem jest tutaj nasza wyobraźnia, co tylko potwierdza nieograniczone możliwości tego typu organizacji, które zdecydują się na zdecentralizowaną formę funkcjonowania.

Przykładem takiej organizacji może być DAOStack, który pomaga firmom w tworzeniu zachęt opartych na tokenach dla użytkowników. Celem projektu jest odtworzenie każdej funkcji biznesowej w postaci inteligentnego kontraktu, aby niezależnie od tego, czy pojawiają się tarcia wśród inwestorów, podejmowanie decyzji dotyczących zarządzania przebiegało bez najmniejszych problemów. Jest to ciekawy zamysł, ponieważ w organizacjach mających liczne grono inwestorów często zdarzają się konflikty, które są trudne do zażegnania.

Społeczność open source także postanowiła wykorzystać DAO. W ten sposób powstał Aragon, który intensywnie pracuje nad zbudowaniem firmy zdolnej do automatyzowania początkowych etapów tworzenia nowego biznesu. Do tego dochodzi Colony, kolejny projekt, którego celem jest zdecentralizowanie ładu korporacyjnego oraz oparcie go na nagrodach dla osób w zespole, bazujących na systematycznej i wzajemnej ocenie członków uwzględniającą jakość ukończonej pracy.

Bezpośrednie korzyści, które wynikają z DAO, to między innymi możliwość swobodnego inwestowania kapitału w różne organizacje, które sami uznamy za warte inwestycji. Do tego dochodzi gwarancja, że inwestycja daje faktyczną własność, co należy rozumieć jako fakt, iż organizacja ponosi odpowiedzialność za wyniki sprzedaży tokenów, zwiększając tym samym szanse na zwrot inwestycji.

Co więcej, DAO pozwala osobom i podmiotom z całego świata na uczestniczenie w rynku inwestycyjnym oraz tworzy równe warunki gry w momencie podejmowania decyzji dotyczących inwestowania w firmy i organizacje, jednocześnie gwarantując pełną przejrzystość. Transparentność ta oznacza zaś, że inwestorzy są bezpieczniejsi i informowani o strategicznych decyzjach biznesowych. Informacje te pojawią się w czasie rzeczywistym, bez opóźnień.

Ponadto inwestorzy mają możliwość brania udziału w danym projekcie od samego początku do końca, tj. wyjścia z inwestycji, bez pokonywania barier regulacyjnych oraz skomplikowanych formalności wynikających z nadmiernej biurokracji. Istnieje także możliwość obrotu tokenami bez konieczności posiadania zaawansowanej wiedzy technicznej oraz finansowej, co jest kolejną korzyścią DAO.

Inteligentne kontrakty, o których wcześniej była mowa, mogą być zaprogramowane przez każdego na świecie, np. przez Ciebie i mnie. Warto też dodać, że często dostępny jest kod źródłowy takich umów. Nic nie stoi też na przeszkodzie, aby stworzyć DAO wspólnie z firmą specjalizującą się w tworzeniu rozwiązań opartych na technologii blockchain.