Debata: Młodzież Przyszłości vs Prawawka

Temat debaty: Jakie wartości powinny być przekazywane młodym pokoleniom?

  • W jaki sposób edukacja powinna krzewić w młodych patriotyzm? Czy w ogóle powinna to robić?
  • Czy edukacja seksualna jest potrzebna w systemie oświaty?
  • Czy nauczanie religii powinno się odbywać w szkołach i czy powinno być finansowane przez państwo?
  • Czy edukacja powinna kłaść nacisk na promowanie tradycji i wartości rodzinnych?
  • Czy powinno zlikwidować się Instytut Pamięci Narodowej?

Share Tweet Send
0 Komentarze
Loading...