Emmanuel Macron: Czas na europejski renesans

Emmanuel Macron: Czas na europejski renesans

Publikujemy list Prezydenta Francji Emmanuela Macrona, w którym przedstawia on swoją wizję Europy i projektów, które zamierza bronić.

· 6 min read

Jeśli wolno mi zwrócić się do was bezpośrednio, nie tylko w imię historii i wartości, które zbliżają nas do siebie, lecz dlatego, że jest nagląca potrzeba. Za kilka tygodni odbędą się wybory europejskie, które będą decydujące dla przyszłości naszego kontynentu. Nigdy od czasu drugiej wojny światowej Europa nie była tak potrzebna. A przecież Europa nie była nigdy tak bardzo zagrożona.

Brexit jest symbolem. Symbolem kryzysu Europy, który nie był w stanie sprostać potrzebom ochrony ludzi w obliczu wielkich wstrząsów współczesnego świata. Jest też symbolem europejskiej pułapki. Pułapką nie jest Unia Europejska; to kłamstwo i nieodpowiedzialność, które mogą zniszczyć ją. Kto powiedział Brytyjczykom prawdę o ich przyszłości Brexicie? Kto powiedział im o utracie dostępu do rynku europejskiego? Kto powiedział o zagrożeniach dla pokoju w przypadku powrotu do granic z przeszłości? Ucieczka w nacjonalizm nic nie daje; to odrzucenie projektu. Ta pułapka zagraża całej Europie: wyzyskiwacze gniewu, wspierani fałszywymi informacjami, obiecują wszystko i to, co jest sprzeczne.

W obliczu tych manipulacji musi powstać. Dumni i przejrzyści. Musimy powiedzieć najpierw, czym jest Europa. To historyczny sukces: pojednanie zdewastowanego kontynentu w nowym projekcie pokoju, dobrobytu i wolności. Nigdy o tym nie zapomnijcie. Ten projekt nadal chroni nas i dzisiaj: który kraj może bowiem działać sam przeciwko agresywnym zagrywkom wielkich mocarstw? Kto może twierdzić, że jest suwerenny, kiedy jest samotny przeciwko cyfrowym gigantom? Jak moglibyśmy przetrwać kryzys finansowy bez euro, które jest siłą całej Unii? Europa to także tysiące codziennych projektów, które zmieniły oblicze naszych terytoriów, odnowiona szkoła, zbudowana droga, szybki dostęp do Internetu. Zmagania te są codziennym zobowiązaniem, ponieważ Europa, podobnie jak pokój, nigdy nie może być uważana za coś, co można po prostu dostać. Niestrudzenie staram się poprzez Francję popchnąć Europę do przodu i bronić jej modelu. Pokazaliśmy, że rzeczy, o których mówiono, że są nieosiągalne, takie jak tworzenie europejskiej zdolności obronnej i ochrona praw socjalnych, były w rzeczywistości możliwe do osiągnięcia.

Ale musimy zrobić o wiele więcej i szybciej, ponieważ istnieje pułapka jaką jest status quo i rezygnacja. W obliczu wielkich wstrząsów na świecie obywatele często mówią nam: "Gdzie jest Europa? Co robi Europa?". Europa w ich oczach stała się bezdusznym rynkiem.

Ale Europa to nie tylko rynek, to projekt. Rynek jest użyteczny, ale nie może zasłaniać tego, co chroni i jednoczy wartości. Nacjonaliści są w błędzie, gdy twierdzą, że bronią naszej tożsamości cofając Europę; to europejska cywilizacja jednoczy nas, wyzwala i chroni. Ale ci, którzy nie chcą niczego zmieniać, też są w błędzie, ponieważ zaprzeczają lękom, które krzyżują nasze narody, zaprzeczają wątpliwościom, a tym samym podważają nasze demokracje. Jesteśmy w decydującym momencie dla naszego kontynentu; czas, w którym zbiorowo musimy odrodzić się politycznie, kulturowo, by nadać tchnienie naszej cywilizacji w zmieniającym się świecie. Teraz jest czas na europejski renesans. Opierając się pokusie izolowania się i dzielenia, proponuję budowę tego renesansu wokół trzech ambicji: wolności, ochrony i postępu.

Brońcie naszej wolności

Model europejski opiera się na wolności człowieka, różnorodności opinii, na kreacji. Naszą pierwszą wolnością jest wolność demokratyczna, która polega na wyborze naszych reprezentantów, kiedy to zagraniczne siły starają się wpłynąć na nasze głosy. Proponuję utworzenie Europejskiej Agencji Ochrony Demokracji, która zapewni dostęp każdemu państwu europejskiemu do europejskich ekspertów, aby chronić swój proces wyborczy przed cyberatakami i manipulacjami. W tym duchu niezależności musimy także zakazać finansowania europejskich partii politycznych przez obce mocarstwa. Powinniśmy wprowadzić regulacje europejskie, które zabronią podżegania do nienawiści i przemocy w Internecie, ponieważ poszanowanie jednostki jest podstawą naszej cywilizacji i naszej godności.

Chrońmy nasz kontynent

Opierając się na wewnętrznym pojednaniu, Unia Europejska zapomniała o realiach świata. Żadna społeczność nie może bowiem stworzyć poczucia przynależności, jeżeli nie ma chronionych granic terytorialnych. Granicą jest wolność w bezpieczeństwie. Musimy zatem ponownie przemyśleć strefę Schengen: wszyscy, którzy chcą z niej korzystać powinni przestrzegać obowiązków związanych z odpowiedzialnością (bardziej rygorystyczne kontrole graniczne) oraz solidarnością (jedna polityka azylowa z wspólnymi zasadami akceptacji i odmowy). Będziemy potrzebować wspólnej siły granicznej i europejskiego biura ds. polityki azylowej, ścisłych zobowiązań kontrolnych i solidarności europejskiej, którym każdy kraj będzie się przyczyniał pod zwierzchnictwem Europejskiej Rady Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W kwestii migracji wierzę w Europę, która chroni zarówno swoje wartości, jak i granice.

Te same standardy powinny obowiązywać w obronie. W ciągu ostatnich dwóch lat osiągnięto znaczny postęp, ale musimy wyznaczyć jasny kurs. Traktat o obronności i bezpieczeństwie powinien określać nasze podstawowe zobowiązania w porozumieniu z NATO i naszymi europejskimi sojusznikami: zwiększeni wydatki na obronę, naprawdę działającą klauzulę wzajemnej obrony oraz europejską Radę Bezpieczeństwa, z Wielką Brytanią na pokładzie, aby przygotować nasze wspólne decyzje.

Nasze granice muszą również gwarantować uczciwą konkurencję. Który kraj na świecie będzie nadal handlował z tymi, którzy nie przestrzegają żadnych zasad? nie możemy cierpieć w ciszy. Musimy zreformować naszą politykę konkurencyjności i zmienić naszą politykę handlową, penalizując działalność firm, które zagrażają naszym strategicznym interesom i podstawowym wartościom, takim jak normy środowiskowe, ochrona danych osobowych i uczciwe płacenie podatków; oraz przyjąć europejskie preferencje w strategicznych branżach i w naszych zamówieniach publicznych, jak robią to nasi amerykańscy i chińscy konkurenci.

Odzyskajmy ducha postępu

Europa nie jest potęgą drugiego rzędu. Europa w całości jest awangardą: zawsze wyznaczała standardy postępu. W związku z tym konieczne jest przyspieszenie projektu konwergencji, a nie konkurencji: Europa, w której stworzono zabezpieczenia społeczne, musi wprowadzić osłonę społeczną dla wszystkich pracowników gwarantującą taką samą płacę za tę samą pracę i minimalną płacę w Unii Europejskiej, odpowiednią dla każdego kraju, negocjowaną wspólnie co roku.

Powrót na właściwe tory to także wyzwanie dla środowiska. Czy będziemy w stanie spojrzeć naszym dzieciom w oczy, jeśli nie zlikwidujemy naszego kredytu klimatycznego? Unia Europejska musi wyznaczyć swój cel zero węgla do 2050 r., a także zmniejszyć użycie pestycydów do 2025 r. i odpowiednio dostosować swoją politykę za pomocą takich narzędzi, jak Europejski Bank Klimatyczny, aby sfinansować transformację ekologiczną, europejskie siły sanitarne w celu poprawy kontroli żywności i przeciwdziałać zagrożeniu ze strony lobbystów, niezależnej naukowo ocenie substancji niebezpiecznych dla środowiska i zdrowia. Ten imperatyw musi kierować naszymi wszystkimi działaniami: od banku centralnego do Komisji Europejskiej, od budżetu europejskiego po plan inwestycyjny dla Europy, wszystkie nasze instytucje muszą mieć klimat jako swój mandat.

Postęp i wolność polegają na tym, że można żyć z własnej pracy: Europa musi patrzeć w przyszłość, aby tworzyć miejsca pracy. Właśnie dlatego musi nie tylko regulować cyfrowych gigantów, wprowadzać europejski nadzór nad dużymi platformami cyfrowymi (szybkie kary za nieuczciwą konkurencję, przejrzyste algorytmy itp.), ale także finansować innowacje poprzez nadanie nowej Europejskiej Radzie Innowacji budżetu na równi ze Stanami Zjednoczonymi, aby przewodzić nowym przełomom technologicznym, takim jak sztuczna inteligencja.

Europa zorientowana na świat musi spojrzeć na Afrykę, z którą powinniśmy zawrzeć przymierze na przyszłość, ambitnie i nie defensywnie wspierając rozwój Afryki poprzez inwestycje, współpracę akademicką oraz edukację dla dziewcząt.

Wolność, ochrona i postęp musimy oprzeć europejski renesans na tych filarach. Nie możemy pozwolić, aby to nacjonaliści bez jakichkolwiek rozwiązań wykorzystali gniew ludzi. Nie możemy być lunatykami w osłabionej Europie. Nie możemy pozostać w rutynie i mantrze. Humanizm europejski jest żądaniem działania. I wszędzie obywatele proszą o możliwość udziału w zmianie. Tak więc do końca roku, wraz z przedstawicielami instytucji europejskich i państw, zorganizujmy Konferencję dla Europy, podczas której zostaną zaproponowane wszystkie niezbędne zmiany naszego projektu politycznego, bez tabu, nawet jeżeli mowa o rewizji traktatów. Konferencja będzie obejmować panele obywateli, naukowców, przedstawicieli środowisk biznesowych i pracowniczych, a także przywódców religijnych i duchowych. Zdefiniuje ona mapę drogową dla Unii Europejskiej, która przekładać będzie kluczowe priorytety na konkretne działania. Będą spory, ale czy lepiej mieć statyczną Europę czy Europę, która rozwija się, czasami z różnymi prędkościami, i która jest otwarta dla wszystkich?

W tej Europie ludzie naprawdę odzyskają kontrolę nad swoją przyszłością; w tej Europie, Wielka Brytania, jestem pewien, znajdzie sobie miejsce. Obywatele Europy, impas Brexitu jest dla nas wszystkich lekcją. Musimy wyrwać się z tej pułapki i sprawić, aby zbliżające się wybory i nasz projekt były znaczące. Do Was należy decyzja, czy Europa i wartości postępu, która są jej fundamentami, będzie czymś więcej niż tylko mijającym epizodem w historii. To jest ten wybór, który proponuję Wam, aby zjednoczyć ścieżkę europejskiego renesansu.


Emmanuel Macron jest Prezydentem Francji.


Alternatywa jest miejscem swobodnej dyskusji i wymiany opinii. Polub i obserwuj nas na Facebooku. Jesteśmy także na Twitterze. Zapraszamy na naszą grupę dyskusyjną.

Chcesz podzielić się z nami swoimi przemyśleniami? Jeżeli tak, wyślij email do naszej redakcji.

WSPIERAJ NIEZALEŻNE MEDIA

Related Articles

Federacja Europejska vs Europa Narodów
· 1 min read
Co z tą demokracją?
· 3 min read
Zostawcie Muchę w spokoju
· 3 min read
Progresywizm vs konserwatyzm | Debata
· 1 min read