Filozofia bezpieczeństwa podróży kosmicznej

NASA i filozofowie łączą siły w ramach nowej dziedziny nauki, aby zaoferować doktorat z filozofii bezpieczeństwa podróży kosmicznej.

· 2 min read
Filozofia bezpieczeństwa podróży kosmicznej

NASA i filozofowie łączą siły w ramach nowej dziedziny nauki, aby zaoferować doktorat z filozofii bezpieczeństwa podróży kosmicznej.

Co sprawia, że rakieta kosmiczna jest bezpieczna? Czy jesteś tego pewien/pewna? Naprawdę pewny? Naprawdę pewna? Aby odpowiedzieć na to pytanie w celu spełnienia wymagań, jakimi są standardy NASA, potrzebna jest nie tylko wiedza o inżynierii i jej zrozumienie, ale również zrozumienie epistemologii, czyli filozoficznej teorii wiedzy, a także metafizyki. Aby więc odpowiedzieć na to pytanie, zdaniem NASA, potrzebna jest wiedza w dziedzinie filozofii inżynierii bezpieczeństwa.

Filozofia inżynierii bezpieczeństwa jest nowym tematem powstałego projektu doktoranckiego na Uniwersytecie w Glasgow, za który odpowiadają filozofowie Adam Carter i Neil McDonell oraz naukowiec NASA Michael Holloway. Partnerstwo to ma zapewnić studentom fundusze na odpowiedzenie na pytania, takie jak:

W jaki sposób ustalamy, że system jest bezpieczny?
Patrząc na wypadki w przeszłości, jakie struktury przyczynowe powinniśmy stosować, aby zgłaszać i analizować, co poszło nie tak?
Patrząc na proponowane systemy, jakie metody analizy i raportowania powinniśmy zastosować, aby ustalić, że są wystarczająco bezpieczne?

Pomimo tego, że powyższe pytania nie wydają się być stricte tradycyjnymi pytaniami filozoficznymi, inżynieria aeronautyczna jest tak złożona, że wykracza poza czystą inżynierię i staje się, według słów naukowców, kwestią "epistemicznych wyzwań". Aby umożliwić zrozumienie bezpieczeństwa w NASA, studenci i studentki studiując doktorat z filozofii inżynierii bezpieczeństwa powinni "zająć stanowisko w sprawie kwestii przyczyn, wyjaśnień, dowodów, uzasadnienia, ryzyka, wiedzy, zrozumienia i wartości" oraz muszą zmagać się z "metafizyką przyczynowości i metafizycznym wyjaśnieniem", a także "epistemologią szczęścia i ryzyka, uzasadnionego rozumowania i epistemicznej normatywności".

Może wydawać się, że inżynieria i filozofia brzmią jak dziwne sparowanie, warto dodać, że każdy doktorat jest również doktoratem z filozofii. Każdy badany przedmiot, zdaniem NASA, wejdzie w sferę filozoficznych pytań. Studiowanie filozofii jest nauką o podstawach wszelkiej wiedzy; samo kliknięcie pierwszego linku 97% stron Wikipedii ostatecznie prowadzi do filozofii. Natomiast podróże kosmiczne NASA nigdy nie miałyby miejsca, gdyby nie wiedza zdobyta dzięki filozofii.


Najnowsze informacje zawsze na wyciągnięcie ręki. Polub i obserwuj nas na Facebooku. Jesteśmy także na Twitterze.