Jak blockchain rewolucjonizuje energetykę

Podczas gdy eksperci od energii wciąż dostosowują się do nowej rzeczywistości i pracują nad różnymi rozwiązaniami, przyjrzyjmy się blockchainowi oraz rozwiązaniom na nim opartym, które mają istotny wpływ na rozwój czystej, zielonej energii.

· 3 min read
Jak blockchain rewolucjonizuje energetykę

W ciągu ostatnich 5 lat technologie określano mianem przełomowych, np. rozproszona energetyka odnawialna, inteligentne sieci, ogniwa paliwowe, miały znaczący wpływ na sektor energetyczny.

Podczas gdy eksperci od energii wciąż dostosowują się do nowej rzeczywistości i pracują nad różnymi rozwiązaniami, przyjrzyjmy się blockchainowi oraz rozwiązaniom na nim opartym, które mają istotny wpływ na rozwój czystej, zielonej energii.

Technologia blockchain zmienia całkowicie zasady gry na rynku energii. Prawdopodobnie jest to technologia, która będzie miała największy wpływ przez dekady. Nie są to więc media media społecznościowe, chociaż na tym można budować zdecentralizowane social media. Nie jest to sztuczna inteligencja, choć można wykorzystać tę technologię do tworzenia wysoce zaawansowanej AI. Tą technologią jest właśnie blockchain.

Jak blockchain może wpłynąć na system energetyczny?

Blockchain oznacza koniec pośredników

W tradycyjnym świecie energii elektrycznej rynek jest regulowany przez strony trzecie, takie jak chociażby przedsiębiorstwa państwowe, które działają często w roli pośredników w transakcjach związanych z energią. Usługa pośrednictwa wpływa na znaczący wzrost kosztów, a co za tym idzie, przyczynia się do rosnących cen za energię.

Blockchain natomiast jest rozwiązaniem, które gwarantuje w pełni transparentny, bezpieczny i zaufany sposób dokonywania bezpośrednich transakcji P2P (peer-to-peer) z użyciem odpornej na manipulację zdecentralizowanej bazy danych, do której dostęp ma każdy członek sieci.

Dla przykładu. Wyobraźmy sobie, że chcemy zakupić samochód elektryczny. Używając do tego technologii blockchain możemy kupić auto z użyciem bezpiecznej księgi elektronicznej, która zarejestruje transakcję: obciąży ona kupującego i zaksięguje środki sprzedającemu. Pomija to pośrednika, w tym przypadku bank, który staje się niepotrzebny do przeprowadzenia transakcji.

Wraz z technologią, o której mówimy, pośrednicy stają się niepotrzebni. Fakt, że blockchain oznacza decentralizację sprawia, że nie istnieje jakakolwiek zależność od centralnego organu odpowiedzialnego za przechowywanie danych, więc nie ma punktu, który mógłby np. doprowadzić do awarii całej sieci.

Blockchain jest technologią zdecentralizowaną, rozproszoną, zdemokratyzowaną, zderegulowaną i w pełni zdigitalizowaną. Światowe systemy energetyczne zaczęły podążać za tymi zasadami, co widać m.in. dzięki inteligentnym sieciom, zwiększonemu udziałowi energii odnawialnej, rozprzestrzenianiu się paneli fotowoltaicznych.

4 drogi do zmian w sektorze energetycznym

Budowanie potencjału i wzmocnienie instytucjonalne

Technologia blockchain może być znaczącym wsparciem pomagającym organom regulacyjnym oraz przedsiębiorstwom energetycznym w korzystaniu z łańcucha bloków w celu usprawnienia zarządzania dystrybucji energii elektrycznej, jak i finansami.

Blockchain może pomóc firmom rejestrować transakcje, własność, a także aktualny stan aktywów, cyfryzować formalności oraz weryfikować informacje. Co więcej, możliwe jest też przeprowadzanie pomiarów.

Modernizacja sieci

Technologia łańcucha bloków może wydawać się się bardziej destrukcyjna dla firm energetycznych, jednak rzeczywistość pokazuje, że jest inaczej. Blockchain może pomóc firmom nadążyć za rosnącym zapotrzebowaniem na moc poprzez oszczędność zasobów oraz generowanie bloków transakcji o niższej wartości.

Blockchain ponadto może przyczynić się do zwiększenia wydajności istniejących procesów w sektorze energetycznym, pełniąc funkcję szkieletu inteligentnych systemów sieciowych, które w pełni automatycznie będą w stanie zdiagnozować oraz reagować na awarie i wszelkiego występujące problemy sieciowe.

Przykładowo, jeśli w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej dojdzie do uszkodzenia transformatorów, sieć blockchain może automatycznie przekierować energię, aby zapobiec awarii zasilania na wielką skalę.

Mini i mikrosieci OZE

Blockchain wpływa pozytywnie na pozycję indywidualnych konsumentów oraz producentów. Dzisiaj każde gospodarstwo domowe może wytwarzać i magazynować energię elektryczną. Blockchain pozwala zawierać w pełni automatycznie transakcje bezpośrednie pomiędzy gospodarstwami. Tak samo pozwala sprawnie sprzedawać energię do sieci po cenie rynkowej.

Blockchain może przyspieszyć w ten sposób transformację gospodarstw domowych z konsumentów na prosumentów.


Artykul powstał we współpracy z Media Scope Group.