Jak wypisać się z Pracowniczych Planów Kapitałowych?

PPK, czyli Pracownicze Plany Kapitałowe, są jednym z najnowszych pomysłów rządu. Jest to program dobrowolny, co oznacza, że każdy pracownik i każda pracowniczka mają możliwość rezygnacji z uczestniczenia w tym programie.

· 2 min read
Jak wypisać się z Pracowniczych Planów Kapitałowych?

Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe?

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to rządowy program, który zakłada, iż każdego miesiąca z pensji pracownika i pracowniczki będzie odprowadzana określona część wynagrodzenia. Fundusze w ten sposób pozyskane będą odkładane na prywatnym koncie.

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi, pieniądze na PPK będą wpłacane zarówno przez pracowników i pracowniczki, jak również przez pracodawców. Podstawowa wpłata wynosi 2 procent wynagrodzenia, które jest podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne oraz rentowe od każdej osoby uczestniczącej w programie. Do tego dochodzi 1,5 procent wynagrodzenia, które stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie rentowe i emerytalne od podmiotu, który zatrudnia pracownika/pracowniczkę.

Osoby z dochodami stanowiącymi 120 procent lub mniej minimalnego wynagrodzenia w danym roku będą mają możliwość wpłacania mniej niż 2 procent wynagrodzenia, jednak nie może to być kwota będąca mniejsza niż 0,5 procent.

Wypłata środków zgromadzonym na koncie w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych ma nastąpić w momencie ukończenia 60. roku życia. Istnieje jednak możliwość wcześniejszej wypłaty. Należy zwrócić uwagę, że zgodnie z tym, co podaje Ministerstwo Finansów, oszczędności te zostaną pomniejszone o podatek od zysków kapitałowych, 30 procent wartości wpłat po stronie pracodawcy (zapisywane jest to pracownikowi/pracowniczce jako składka na ubezpieczenie emerytalne w ZUS) oraz o środki, które pochodzą z dopłat od państwa polskiego.

Ponadto środki można będzie wypłacić w krótszym czasie, jednak w określonych sytuacjach. Resort finansów podał informacje, że będzie to możliwe w przypadku pokrycia wkładu własnego związanego z zaciągnięciem kredytu na zakup mieszkania lub budowę domu (z obowiązkiem zwrotu środków w ciągu 15 lat. Opcja ta będzie możliwa dla osób, które uczestniczyły w programie przed ukończeniem 45 lat. Inną sytuacją jest choroba osoby uczestniczącej w programie PPK, albo też małżonka lub dziecka.

Mateusz Morawiecki. Fot. Adam Guz

Jak się wypisać z PPK?

Jednym z głównym założeń Pracowniczych Planów Kapitałowych jest to, że każda zatrudniona osoba jest zapisana automatycznie do tego programu. Jednak istotne jest to, iż program jest dobrowolny, a to oznacza, że każda osoba ma możliwość wypisania się z niego przed uruchomieniem programu.

W celu wypisania się z PPK należy złożyć stosowną deklarację u swojego pracodawcy. Tutaj należy dodać, że takową deklarację trzeba będzie składać co 4 lata, gdyż w innym wypadku nastąpi automatyczne zapisanie do programu. W przypadku zmiany pracodawcy trzeba będzie kolejny raz złożyć taką samą deklarację.

Poniżej znajdują się linki do deklaracji o rezygnacji z uczestniczenia w PPK.


Zachęcamy do ustawienia naszej strony startowej i wyszukiwarki w pełni szanującej Twoje prawo do prywatności jako strony, która wyświetli się zaraz po uruchomieniu przeglądarki internetowej.


Chcesz wiedzieć więcej?. Polub i obserwuj nas na Facebooku. Jesteśmy także na Twitterze. Zapraszamy na naszą grupę dyskusyjną.

WSPIERAJ NIEZALEŻNE DZIENNIKARSTWO