Kapitalizm vs. Środowisko

29 listopada obchodziliśmy jedno ze świąt kapitalizmu - Black Friday. Dodatkowo, w Polsce ponownie odbyła się fala protestów pod szyldem Młodzieżowego Strajku Klimatycznego. Szeroko rozumiani aktywiści klimatyczni coraz częściej kontestują ustrój kapitalistyczny. Czy mają w tym rację?


Kapitalizm vs. Środowisko

Zacznijmy najpierw od definicji, kapitalizm będzie tutaj rozumiany jako system, w którym dominuje prywatna własność środków produkcji. Socjalizm to natomiast społeczna własność środków produkcji, więc państwowa bądź też robotnicza.

Kapitalizm był i jest dominującym ustrojem gospodarczym w XX i XXI wieku. Stało się tak przede wszystkim z tego powodu, że kapitalizm okazał się efektywniejszym niż socjalizm systemem gospodarczym, o czym można się przekonać, spoglądając na państwa pokroju Korei Południowej i Północnej czy naszych zachodnich sąsiadów: NRD i RFN. Po przeanalizowaniu większości statystyk okazuje się, że kapitalizm wygrywa.

Można więc uznać, że kapitalizm, jako system dominujący, przyczynił się do dewastacji środowiska. Czy jednak stało się tak z faktu, że kapitalizm jest kapitalizmem? W mojej opinii nie. Niszczenie środowiska jest swoistym kosztem rozwoju człowieka. Ewolucja przedstawicieli naszego gatunku od zawsze pogarszała stan naturalny. Działo się tak niezależnie od systemu. Deforestacja, emisja zanieczyszczeń czy wymieranie gatunków towarzyszyło każdemu etapowi ludzkości. Mieliśmy też z nimi do czynienia w socjalistycznych państwach jak ZSRR, które jest odpowiedzialne za zanikanie Jeziora Aralskiego - jedną z największych katastrof naturalnych.

Ustaliliśmy, że za obecny stan planety nie jest odpowiedzialny kapitalizm, lecz człowiek, a dokładniej jego rozwój. Przez ogromne możliwości, jakie dała nam prywatna własność, dokonaliśmy ogromnego postępu cywilizacyjnego. Niestety, kosztem środowiska. Każde pokolenie dostaje od poprzedniego pewien pakiet cech generacyjnych, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych. Dostaliśmy co prawda w pewnym stopniu zdegradowane środowisko, ale zapominamy o pozytywach, których jest wiele. Według danych ze strony humanprogress.org oczekiwana długość życia w Polsce w 2017 wynosiła około 78 lat. Żyjemy dłużej, lepiej oraz sprawiedliwiej, o czym przekonują nas statystyki. Środowisko jest ciągle do odratowania, a potęga rynku w tym pomaga. Coraz częściej słyszymy o prośrodowiskowych decyzjach firm oraz nowych, innowacyjnych przedsiębiorstwach, które pomagają walczyć ze zmianami klimatycznymi.

Wspomnieć należy również ogromny sukces Polski - transformację ustrojową i kolejny przykład zwycięstwa kapitalizmu nad socjalizmem, tym razem w dziedzinie ekologii. W PRLu wiele przedsiębiorstw istniało tylko po to, aby zapewnić pracę. Często były one niewydolne i wręcz szkodliwe dla gospodarki czy też świata. W latach osiemdziesiątych nasz kraj emitował 600 mln ton CO2 rocznie. Na szczęście w 1989 tekę ministra finansów przejął Leszek Balcerowicz, który nie bał się kontrowersyjnych i trudnych decyzji. Dzięki niemu właśnie i poddaniu gospodarki procesom rynkowym wiele niewydolnych przedsiębiorstw przemysłowych upadło, co wiązało się ze zmniejszeniem emisji o 200 mln ton CO2 rocznie.

Nie neguję przy tym faktu, że transformacja miała swoje koszty i problemy. Tak jest niestety w każdym przypadku. Gwałtowna zmiana systemu powoduje wydatki czy konieczność reorganizacji społeczeństwa. W przypadku odstąpienia od kapitalizmu na rzecz socjalizmu będzie podobnie. Więc warto się zastanowić, czy chcemy jeszcze bardziej utrudniać sobie wdrażanie reform klimatycznych?

   

Źródła:
https://wlaczoszczedzanie.pl/ekozagrozenia/katastrofy-ekologiczne/najwieksze-katastrofy-ekologiczne-na-swiecie/
https://kulturaliberalna.pl/2019/07/02/jedrasik-ekologia-wywiad-polska/
https://blogobywatelskiegorozwoju.pl/nie-kapitalizm-nie-zaglodzi-ludzkosci-do-2050-roku/
https://humanprogress.org/


Subskrybuj nas: Google News | FeedlyChcesz wiedzieć więcej? Polub i obserwuj nas na Facebooku. Jesteśmy także na Twitterze. Zapraszamy na naszą grupę dyskusyjną.

WSPIERAJ NIEZALEŻNE DZIENNIKARSTWO