Krótszy tydzień pracy zmniejszy ślad węglowy

Naszej planecie pomóc może skrócony tydzień pracy.

· 2 min read
Krótszy tydzień pracy zmniejszy ślad węglowy

Coraz więcej osób zadaje sobie pytanie: co zrobić, aby zmniejszyć poziom negatywnego wpływu człowieka na środowisko naturalne? Wiadomo, obecnie prowadzi się walkę z marnotrawstwem żywności, odmawia się sprzedaży jednorazówek w supermarketach, plastikowe słomki są coraz mniej dostępne. Coraz częściej używa się też butelek wielorazowego użytku, które można napełniać woda. Niestety, te działania nie są już wystarczające, aby nastąpił duży postęp w hamowaniu zmian klimatycznych, aczkolwiek na mniejszą skalę są istotne. Aby sobie jednak poradzić z kryzysem klimatycznym potrzebne są również zmiany społeczne i ekonomiczne na szeroką skalę.

Ostatnio wiele raportów wskazuje na jedną z takich zmian, mianowicie na skrócenie czasu pracy. Naukowcy nawołują do ustanowienia 4-dniowego tygodnia pracy. Jeżeli bowiem z tygodnia pracy zostanie usunięty jeden dzień, to ślad węglowy zredukuje się o 36,6 procent.

Analizy przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych, w których pracuje się więcej niż w Europie, pokazały, iż skrócenie dnia pracy nie przyniesie największych korzyści dla środowiska naturalnego, jednak 4-dniowy tydzień pracy już tak.

Dlaczego? Otóż pracując krócej produkuje się mniej dóbr oraz usług, a tym samym zmniejszone zostaje zużycie zasobów. Ogranicza się także zużycie zasobów potrzebnych do dojazdu do miejsca pracy, co pozwala zredukować ilość gazów cieplarnianych emitowanych przez transport.

Krótszy tydzień pracy oznacza korzyści zarówno dla zdrowia, jak i dla środowiska naturalnego, ponieważ człowiek wówczas będzie mógł spędzić mniej czasu w samochodach, pociągach, w metrze, autobusach.

Oczywiście skrócenie tygodnia pracy samo w sobie nie jest wystarczające. Jeżeli ten dodatkowy dzień wolnego zostanie wykorzystany w celach takich, jak np. dalekie podróże, bezmyślne zakupy, to dla środowiska naturalnego nic się nie zmieni na lepsze, a może być jeszcze gorzej. W związku z tym prócz skrócenia tygodnia pracy potrzebna jest też potrzeba ludzi do spędzania dodatkowego dnia wolnego tak, aby nie wyrządzić szkód środowisku.

Warto dodać, że liczne badania wskazują na to, iż ludzie mający więcej czasu wolnego chętniej spędzaj ten czas w sposób niskoemisyjny. Oczywiście, aby takie spędzanie czasu wolnego stało się bardziej popularne konieczne jest również zajęcie się kwestią infrastruktury. To oznacza, że potrzeba więcej ścieżek rowerowych, bibliotek, parków, obiektów kulturowych i sportowych, więcej terenów zielonych i innych miejsc rekreacji.