Hi I'm Nina Kubikowska

Nina Kubikowska

Działaczka społeczna, aktywistka, studentka kierunku lekarskiego na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Interesuje się prawami człowieka i polityką.

Warsaw 29 posts