Patronat Honorowy Alternatywy nad projektem Face to Face with the World

Mamy przyjemność poinformować, że magazyn online Alternatywa objął honorowym patronatem międzynarodowy projekt edukacyjno-humanitarny Face to Face with the World.

· 1 min read
Patronat Honorowy Alternatywy nad projektem Face to Face with the World

Mamy przyjemność poinformować, że magazyn online Alternatywa objął honorowym patronatem międzynarodowy projekt edukacyjno-humanitarny Face to Face with the World.

Projekt Face to Face with the World jest międzynarodową organizacją szkół z całego świata realizującą program edukacyjno-humanitarny. Program ten jest skierowany do wszystkich placówek oświatowych w Polsce i ma on na celu pomoc w nawiązaniu kontaktów oraz prowadzeniu zajęć edukacyjnych online wspólnie ze szkołami oraz instytucjami społecznymi z Afryki, Azji i Bliskiego Wschodu.

Jak to wygląda? Klasa wraz z osobą koordynującą wspólnie wybiera instytucję, placówkę oświatową, z którą chce nawiązać relacje. Po tym, jak koordynator/koordynatorka szkoły polskiej oraz koordynator/koordynatorka wybranej przez szkołę instytucji się zapoznają, rozpoczynają się lekcje online dla dzieci i młodzieży. Rozmowy prowadzone są w języku angielskim lub francuskim - zależy to od wybranego państwa.

Każda placówka oświatowa biorąca udział w niniejszym projekcie otrzymuje międzynarodowy certyfikat organizacji, jak i instytucji, z którą współpracuje. Celami projektu są: uwrażliwienie na problemy i sytuację życiową innych, przeciwdziałanie rasizmowi i ksenofobii, wzajemne poznawanie kultury, tradycji  i nawiązywanie przyjaźni, poszanowanie pokoju oraz szacunek do drugiego człowieka i nauka języka obcego. Jednocześnie projekt pozwala wykorzystać potencjał edukacji online oraz przyczynia się do popularyzacji idei niesienia pomocy innym.

Strona Face to Face with the World