Patronaty Alternatywy

Patronaty udzielone przez portal Alternatywa inicjatywom oraz wydarzeniom, takim jak np. konferencje, spotkania dyskusyjne, inicjatywy oddolne.

Następujące inicjatywy oraz wydarzenia zostały objęte Patronatem Alternatywy:

Face to Face with the WorldPatronat Honorowy Alternatywy

Planszówki z BeCONemPatronat Medialny Alternatywy

Youth Future Conference 2019 — Patronat Medialny Alternatywy

Ogólnopolska Federacja Młodych — Patronat Medialny Alternatywy

I Płocki Marsz Równości — Patronat Medialny Alternatywy

Summit EOIF GigaCon — Patronat Medialny Alternatywy

Open Source w Biznesie — Patronat Medialny Alternatywy

III Blok Młodzieży na Paradzie Równości w Warszawie — Patronat Medialny Alternatywy


Jak uzyskać Patronat Alternatywy?

Aby móc uzyskać ze strony portalu Alternatywa patronat nad wydarzeniem lub inicjatywą, prosimy o skontaktowanie się z naszym Zespołem Redakcyjnym poprzez naszą stronę na Facebooku, nasz profil na Twitterze lub wysyłając do nas maila.

W zgłoszeniu należy podać informacje na temat wydarzenia/inicjatywy:

  • rodzaj wydarzenia/inicjatywy,
  • data (w przypadku wydarzenia),
  • miejsce (w przypadku wydarzenia/inicjatywy lokalnej),
  • informacje na temat organizatora/organizatorki/organizatorów,
  • bardziej szczegółowe informacje na temat wydarzenia/inicjatywy.

Zespół Redakcyjny odpowie na zgłoszenie najszybciej jak to tylko możliwe.


Alternatywa jest elektroniczną publikacją Media Scope Group.