Paweł Żelazny – młody lider ze Świętokrzyskiego

Paweł Żelazny jest kieleckim licealistą oraz aktywistą i społecznikiem. Już od dłuższego czasu działa na rzecz młodzieży w wielu organizacjach, takich jak na przykład Rada Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej.

· 4 min read
Paweł Żelazny – młody lider ze Świętokrzyskiego

Stanisław Kumor: Czy mógłbyś przybliżyć swoją osobę naszym czytelnikom?

Paweł Żelazny: Nazywam się Paweł Żelazny, mam 17 lat, jestem uczniem II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Śniadeckiego w Kielcach. Jestem Pasjonatem biologii, chemii i wszelakiej działalności społecznej. Pierwszego października 2018 roku zostałem powołany przez panią Minister Edukacji Narodowej do Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej. Jest to organ doradczy przy resorcie edukacji, w którego skład wchodzą po dwie osoby z każdego województwa. Od roku pełnię także mandat radnego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Działam także w fundacji im. Stefana Artwińskiego. Nasza inicjatywa fundacji partycypacji publicznej i edukacji obywatelskiej ma na celu aktywizować społeczność lokalną i zwiększyć zaangażowanie Kielczan w sprawy publiczne.

S.K: Od jak dawna angażujesz się społecznie? Od czego to się zaczęło?

P.Ż: Kiedy byłem w drugiej klasie gimnazjum zaangażowałem się w wolontariat. To wtedy zobaczyłem, że lubię pomagać i pracować na rzecz innych. Jest on często kojarzony z syzyfową pracą, choć tak naprawdę bardzo często pomaga rozwijać się młodym ludziom. Mojej pracy, m.in. jako ambasador wolontariatu, zawdzięczam to, że dowiedziałem się wiele o zarządzaniu, byciu liderem, nauczyłem się zarządzać zespołem oraz rozwinąłem wiele kompetencji miękkich. To szansa również na poznanie wielu ciekawych ludzi i pożyteczne spędzenie czasu wolnego. To właśnie te kontakty z osobami związanymi z wolontariatem sprawiły, że zetknąłem się ze środowiskiem młodzieżowych aktywistów. Pojechałem na konsultacje regionalne programu Start5b. Były to konsultacje organizowane prze Polską Radę Organizacji Młodzieżowych. Podczas tego wydarzenia poznałem wielu liderów młodzieżowych aktywistów, z którymi współpracuję do dziś w Młodzieżowym Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Prawie bym zapomniał, oczywiście działałem w Regionalnym Centrum Wolontariatu w Kielcach i w kilku innych organizacjach związanych z wolontariatem. Wolontariat to jest super sprawa, aby poznać czy aktywizm społecznych jest czymś dla nas.

S.K: Wspomniałeś o krajowej Radzie Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej. Mógłbyś opowiedzieć czym zajmujecie się jako Rada Dzieci i Młodzieży RP?

P.Ż: Zakres naszych działań dokładnie określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej. Mówi ono, że do zadań Rady należy wyrażanie opinii, w tym przedstawianie propozycji w kwestiach dotyczących dzieci i młodzieży w zakresie oświaty i wychowania. Rada w tej kadencji postawiła przed sobą dość ambitne cele i wiele z nich udało nam się zrealizować. W obecnym roku szkolnym szczególnie skupiliśmy się na edukacji, która jest bardzo palącym tematem w ostatnim czasie. Przygotowaliśmy Publikację o Samorządach Uczniowskich, która jest efektem naszych kilkumiesięcznych badań środowiska samorządów uczniowskich. Wystosowaliśmy opinie do Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie wojewódzkich konkursów przedmiotowych oraz wsparcia podnoszenia jakości edukacji włączającej w Polsce. Ponadto jako Rada organizujemy różne akcje, jak Rekord Dla Niepodległej - akcja na 9 listopada w celu uczczenia setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Organizowaliśmy ostatnio konferencję Szkoła Przyszłości w Sejmie oraz konferencję młodzieżowych rad Młodzi 4.0.

S.K: Mógłbyś wytłumaczyć czym jest i jak działa MSWŚ, w którym się angażujesz, gdyż wydaje mi się, że wiele osób może nie wiedzieć o takiej instytucji.

P.Ż: Młodzieżowy Sejmik Województwa Świętokrzyskiego jest gremium, które ma charakter inicjatywy, wnioskodawcy i konsultacyjno-doradczy. Rzesza liderów młodzieżowych rad z województwa świętokrzyskiego, przedstawicieli samorządu uczniowskiego oraz działaczy lokalnych organizacji pozarządowych. Młodzieżowy Sejmik Województwa Świętokrzyskiego został powołany rok temu, a działania I kadencji skupiają się na wytworzeniu i otwarciu pewnych procesów, które pomogą w komunikacji, decyzyjności i działaniu. Jednak jestem zadowolony z naszych działań. Przygotowane projekty uchwał zostały pozytywnie przyjęte przez urząd. Jesteśmy m.in. po konsultacjach projektu żywych lekcji historii, które mają być urozmaiceniem zajęć dla uczniów. Ponadto w planach mamy jeszcze kilka projektów, które chcemy zrealizować jeszcze w tej kadencji.

S.K: Z tego co mi wiadomo wraz z Marcinem Wróblewskim tworzysz Ogólnopolską Federację Młodych. Mógłbyś powiedzieć coś więcej o tym projekcie?

P.Ż: Tak, Marcin zaprosił mnie do wzięcia udziału w tym projekcie. OFM ma stworzyć dla młodych forum wymiany opinii, poglądów i doświadczeń między wszystkimi interesariuszami życia publicznego, aby poprzez to najlepiej służyć społeczności. W całym zamyśle Federacja Młodych ma scalić młodych studentów, członków młodzieżowych rad, wolontariuszy, działaczy młodzieżówek oraz aktywistów i stworzyć platformę do wspólnego działania. Stoi przed nami wyzwanie ciężkie, trudne, dlatego potrzebna jest przede wszystkim chęć wspólnej pracy i dialogu.

S.K: Czasem na aktywistów czekają spore przeszkody. Proszę zdradź nam kto wspiera cię w twoich działaniach?

P.Ż: Przede wszystkim największe wsparcie okazują mi najbliżsi, moja rodzina i przyjaciele. Dopingują w mnie działaniach. Dziękuję im za to z całego serca. Nie ukrywam, że bardzo ważną pomoc, tą finansową, otrzymuję także w ramach programu stypendialnego „Żaczek” - finansowanego przez Stowarzyszenia Świętokrzyskiego Funduszu Lokalnego i Fundacji im. Stefana Batorego.  Wszystkich uczniów z kieleckich szkół zachęcam do wzięcia udziału w rekrutacji do programu Żaczek, która odbywa się co rok. Bardzo dużą pomoc otrzymuję także od Edukacyjnej Fundacji im. prof. Romana Czerneckiego EFC. Cieszę się, że wiele organizacji widzi potrzebę wspierania młodych talentów i dostrzega w nich potencjał.


Bądź zawsze na bieżąco. Polub i obserwuj nas na Facebooku. Jesteśmy także na Twitterze. Zapraszamy na naszą grupę dyskusyjną.

WSPIERAJ NIEZALEŻNE DZIENNIKARSTWO