PiS chce przyjęcia przez Radę Miasta Płocka homofobicznego stanowiska

Rada Miasta Płocka 29 sierpnia będzie głosować nad homofobicznym stanowiskiem zaproponowanym przez radnych Prawa i Sprawiedliwości.


PiS chce przyjęcia przez Radę Miasta Płocka homofobicznego stanowiska

Jutro, tj. 29 sierpnia, Rada Miasta Płocka będzie głosowała nad stanowiskiem radnych Prawa i Sprawiedliwości dotyczącym "ochrony tradycyjnych wartości", którego treść wskazuje na sprzeciw wobec działań związanych z "promowaniem ideologii LGBT". Treść dokumentu, który został złożony przez radnych PiS przedstawiamy poniżej.

W odpowiedzi na ruch ze strony radnych Prawa i Sprawiedliwości organizatorzy i organizatorki Płockiego Marszu Równości napisali list otwarty, w którym wskazali, iż nie ma czegoś takiego jak ideologia LGBT, co związane jest z faktem, że akronim LGBT oznacza lesbijki, gejów oraz osoby biseksualne i transpłciowe, a więc ludzi, a nie ideologię.

Radni PiS w zaproponowanym stanowisku Rady Miasta Płocka zwrócili uwagę na tradycyjne wartości społeczeństwa polskiego. Organizatorzy i organizatorki Marszu Równości i na to odpowiedzieli wskazując, że takimi wartościami, które zostały zapoczątkowane w czasach I Rzeczypospolitej, są przede wszystkim otwartość, szacunek wobec innych oraz tolerancja. Natomiast w II RP nie istniało prawo, które karałoby osoby LGBT. Ponadto w 1932 roku władze II Rzeczypospolitej wprowadziły nowy kodeks karny, który zastąpił ten z czasów zaborów. Wówczas wykreślono z niego karalność kontaktów homoseksualnych.

To jest polska tradycja, o której trzeba pamiętać i do której warto się odwoływać. Przeciwna jej tradycja homofobii stanowi tradycję naszych zaborców - można przeczytać w liście otwartym.

Poniżej prezentujemy treść listu otwartego.

Szanowni Państwo Radni Miasta Płocka,

Na najbliższej sesji Rady Miasta Płocka będą Państwo debatować nad stanowiskiem dotyczącym „ochrony tradycyjnych wartości” zaproponowanym przez radnych klubu Prawo i Sprawiedliwość. Jako organizatorzy I Płockiego Marszu Równości zwracamy się z prośbą o odrzucenie przedmiotowego stanowiska.

W zaproponowanej treści stanowiska czytamy o sprzeciwie wobec działań zorientowanych na promowanie ideologii LGBT. Należy zauważyć, iż w rzeczywistości nie istnieje coś takiego jak ideologia LGBT. Skrót LGBT oznacza lesbijki, gejów, osoby biseksualne i osoby transpłciowe. Są to zwykli ludzie, a nie ideologia. Są to ludzie, którzy mają własne życie, problemy, różne poglądy i sympatie polityczne. Jedyną łączącą ich cechą jest nieheteronormatywna orientacja seksualna lub tożsamość płciowa. Przyjęcie stanowiska w brzmieniu proponowanym przez radnych Prawa i Sprawiedliwości będzie de facto oznaczało wystąpienie Rady Miasta Płocka przeciwko części mieszkańców naszego Miasta.

W omawianym stanowisku zwraca się uwagę na podstawowe, wielowiekowe, tradycyjne wartości społeczeństwa polskiego. Trzeba więc przypomnieć, że wielowiekowymi wartościami społeczeństwa polskiego, zapoczątkowanymi jeszcze za czasów I Rzeczypospolitej, są tolerancja, otwartość i szacunek do każdego człowieka. Nie bez powodu Polska w tamtym okresie nazywana była krajem bez stosów. W Rzeczypospolitej schronienie mogli znaleźć wierni różnych kościołów chrześcijańskich, Żydzi czy muzułmanie. W kontekście osób LGBT należy zauważyć, że nigdy w dziejach niepodległej Polski nie zostało wprowadzone ustawodawstwo świeckie karzące za homoseksualizm. W 1932 r. II Rzeczpospolita, wprowadzając nowy kodeks karny (tzw. Kodeks Makarewicza), a tym samym likwidując ustawodawstwo zaborcze, została pierwszym krajem w Europie i jednym z pierwszych na świecie, który zniósł karalność kontaktów homoseksualnych. To jest polska tradycja, o której trzeba pamiętać i do której warto się odwoływać. Przeciwna jej tradycja homofobii stanowi tradycję naszych zaborców.

Projekt uchwały stanowi również nawiązanie do niechlubnych poczynań Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Jak słusznie zauważył Leszek Wawrzyła z Polskiego Stronnictwa Ludowego, radny sejmiku województwa świętokrzyskiego, podczas toczącej się kilka dni temu dyskusji nad podobnym projektem uchwały wrogiej osobom LGBT rozpatrywanym przez ten organ, w latach 60. XX wieku, w PRL pod rządami Władysława Gomułki, w podobnym stylu przyjmowano uchwały o zakazie rock’n’rolla. Radni popierający przedmiotową uchwałę zapiszą się w historii w podobnie kompromitujący sposób jak politycy komunistyczni czasów PRL-u, wrodzy wolności i prawom człowieka.

Pomysłodawcy stanowiska deklarują pracę na rzecz rozwiązywania codziennych problemów płocczan oraz wsparcie dla rodzin. Bardzo wyraźnie należy podkreślić, że osoby LGBT to również płocczanie i również takie osoby zmagają się ze swoimi codziennymi problemami. Osoby LGBT również tworzą rodziny i również takim rodzinom należy się wsparcie.

Do czego prowadzi brak rzetelnej edukacji dotyczącej tolerancji i przeciwdziałaniu dyskryminacji niestety wszyscy mieliśmy okazję się przekonać podczas niedawnego I Płockiego Marszu Równości, gdy dzieci i młodzież podburzone przez kontrmanifestantów wykrzykiwały nienawistne i wulgarne hasła oraz pokazywały obsceniczne gesty w stronę maszerujących. Rzetelna edukacja dostosowana do wieku uczniów nie ma nigdy nic wspólnego z tzw. seksualizacją.

Według najnowszych badań ponad 60% młodych osób LGBT przynajmniej raz w życiu miało myśli samobójcze. Wynika to z braku akceptacji społecznej, nietolerancji ze strony rówieśników, a czasem również z braku wsparcia nawet ze strony najbliższej rodziny. Ta młodzież to również mieszkańcy Płocka i Rada Miasta powinna mieć na uwadze ich dobro, podejmując swoje decyzje.

Podsumowując, ponownie zwracamy się do Państwa z prośbą o odrzucenie wykluczającego i skierowanego przeciwko mieszkańcom Płocka należącym do mniejszości seksualnych stanowiska zaproponowanego przez radnych klubu Prawo i Sprawiedliwość.


Chcesz wiedzieć więcej? Polub i obserwuj nas na Facebooku. Jesteśmy także na Twitterze. Zapraszamy na naszą grupę dyskusyjną.

WSPIERAJ NIEZALEŻNE DZIENNIKARSTWO