Polska w gronie najczęściej pozywanych państw przez inwestorów

Najnowszy raport Organizacji Narodów Zjednoczonych informuje o tym, że Polska należy do grona najczęściej pozywanych krajów na świecie w ramach tzw. arbitrażu inwestycyjnego (ISDS).

· 2 min read
Polska w gronie najczęściej pozywanych państw przez inwestorów

Konferencja Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju (UNCTAD), która jest jednym z organów Organizacji Narodów Zjednoczonych, opublikowała raport na temat funkcjonowania mechanizmu ISDS, który dotyczy spraw arbitrażowych na linii państwo-inwestor.

W raporcie zostały zawarte dane, które dotyczą lat 1987-2018. W tym okresie czasu Polska była pozywana przez inwestorów zagranicznych aż 30 razy, co daje krajowi siódmą pozycję w rankingu najczęściej pozywanych państw na świecie. Liderem rankingu jest Argentyna, która od 1987 roku była pozywana 60 razy.

Fragment raportu UNCTAD. Polska jest siódmym najczęściej pozywanym krajem na świecie.

Warto zaznaczyć, iż raport podkreśla fakt, że są to statystyki dotyczące spraw jawnych, które były podawane do wiadomości publicznej. Nie wiadomo ile poufnych spraw miało miejsce, jednak należy się spodziewać, że zdecydowanie więcej.

Informację na temat opublikowania raportu przez UNCTAD podał w Polsce Instytut Globalnej Odpowiedzialności na swoim profilu na Twitterze.

Czym jest mechanizm ISDS? ISDS (Investor State Dispute Settlement) jest mechanizmem, którym jest prywatny arbitraż odpowiedzialny za rozwiązywanie sporów pomiędzy władzami krajowymi raz zagranicznymi inwestorami i koncernami. Mechanizm inwestor-przeciw-państwu pozwala pominąć sądownictwo kraju, który został pozwany.

Spór pomiędzy zagranicznym inwestorem i danym krajem w ramach mechanizmu ISDS jest rozstrzygany przez trybunał arbitrażowy, którego werdykt całkowicie zobowiązuje państwo do zastosowania werdyktu. Co więcej, władze krajowe nie mają żadnej możliwości odwołania się od decyzji trybunału arbitrażowego.

ISDS jest integralną częścią wielu dwustronnych umów inwestycyjnych i handlowych, a także elementem Traktatu Karty Energetycznej.

Raport jest dostępny do pobrania tutaj.


Chcesz wiedzieć więcej? Polub i obserwuj nas na Facebooku. Jesteśmy także na Twitterze. Zapraszamy na naszą grupę.

WSPIERAJ NIEZALEŻNE DZIENNIKARSTWO