POLITYKA

Progresywizm vs konserwatyzm | Debata

Progresywizm vs konserwatyzm. W debacie wzięli udział Marcin Szekiel i Konrad Kościewicz.

1. Jak powinno wyglądać prawo aborcyjne? Czy aborcja powinna być refundowana z budżetu państwa?

2. Czy populizm nacjonalistyczny jest niebezpieczny? Czy postulaty Polskich nacjonalistów mogą wykluczać się z treścią Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i innych uchwał tego typu?

3. Czy populizm libertariański jest niebezpieczny? Czy bez tradycyjnego porządku społecznego ludzie sobie nie poradzą?

4. Czy popieracie prawo do zawierania małżeństwa dla osób lgbt, wraz z adopcją? Czy forma walki o te prawo łamie pewne granicę kulturalnej debaty?

5. Co sądzicie o liberalnej demokracji? Czy aktywność obywateli w życiu społecznym jest korzystna? Jeśli tak, to jak ją zwiększać?

6. Jak powinny wyglądać relacje pomiędzy państwem i kościołem? Czy konkordat powinien ulec renegocjacji, czy może zostać zerwany?


Share Tweet Send
0 Komentarze
Loading...