Prywatny list papieża ukazuje walkę o władzę w Kościele katolickim

Prywatny list papieża ukazuje walkę o władzę w Kościele katolickim

WikiLeaks opublikowało dokumenty rzuczające światło na walkę o władzę na najwyższych szczeblach Kościoła katolickiego. Wśród dokumentów można znaleźć prywatny list napisany przez papieża Franciszka.

· 3 min read

Demaskatorski portal WikiLeaks opublikował dokumenty związane z Kościołem katolickim, które pozwalają spojrzeć na sytuację wewnętrzną Kościoła. Wśród dokumentów znajduje się list autorstwa papieża Franciszka, który został skierowany do kardynała Raymonda Burke'a. Samo istnienie listu było źródłem wielu spekulacji w mediach. Teraz list jest dostępny dla opinii publicznej, widnieje w nim podpis samego papieża.

List papieża Franciszka dotyczy Zakonu Maltańskiego, który został założony w Jerozolimie jeszcze w czasach wypraw krzyżowych, a konkretnie w 1099 roku. Uznany został za suwerenny podmiot pomimo tego, że teoretycznie podlega on władzy papieskiej jako instytucja katolicka.

Ten niejednoznaczny status Zakonu Maltańskiego prowadzi do sedna sporu, który osiągnął punkt kulminacyjny po tym, jak papież Franciszek, używając wszelkich możliwych sposobów, zmusił do abdykacji Matthew Festinga, który pełnił funkcję księcia oraz wielkiego mistrza Zakonu Maltańskigeo do stycznia 2017 r. Trzeba zaznaczyć tutaj, że miesiąc wcześniej Festing doprowadził do pozbawienia funkcji Wielkiego Kanclerza Zakonu Albrechta Freiherra von Boeselagera.

Decyzja o pozbawieniu funkcji Albrechta Freiherra von Boeselagera.

Powodem zwolnienia Boeselagera, który pełnił też funkcję ministra zdrowia w Zakonie, było powiedzenie, że był on osobiście odpowiedzialny za zatwierdzenie funduszy na misję humanitarną w Afryce, która rozdawała między innymi prezerwatywy. Zgodnie z linią kościelną, jest to sprzeczne z nauczaniem Kościoła, co zostało wykorzystane, aby pozbyć się niewygodnego człowieka.

Boeselager odwołał się jednak do papieża Franciszka, który z kolei wykorzystał okazję, aby podważyć suwerenność Zakonu Maltańskiego, powołując papieską komisję w celu zbadania sprawy oraz złożenia raportu papiestwu. Boeselager został w dalszej kolejności przywrócony w momencie, kiedy usunięto Festinga. Dokument pokazuje, że papież był w pełni świadomy i zaangażowany w spór od co najmniej listopada 2016 roku, kiedy to spotkał się z kard. Burke.

Posunięcia papieża, które miały miejsce w styczniu 2017 r., skutecznie uderzyły w suwerenność Zakonu Maltańskiego i zostały opisane przez krytyków papieża jako przyłączenie jednego kraju (Zakonu) do innego (Stolica Apostolska). Członkowie Zakonu posunęli się natomiast do zakwestionowania władzy papieskiej w tej konkretnej sprawie i odmówili współpracy z Watykanem w zakresie dochodzenia. Wielu obserwatorów uważa, że jest to walka o władzę pomiędzy liberalnym i konserwatywnymi grupami w Kościele, które są reprezentowane odpowiednio przez Boeselagera oraz Festinga.

Kolejną intrygującą rzeczą są wzmianki o tym, że niektórzy wysokiej rangi członkowie Zakonu uczestniczyli w spotkaniach lóż wolnomularskich oraz innych organizacji krytykowanych przez Kościół katolicki. Niektóre ze wzmianek zdaje się potwierdzać list papieża z dnia 1 grudnia 2016 roku:

W szczególności członkowie Zakonu muszą unikać zachowań świeckich i lekkomyślnych, takich jak członkostwo w stowarzyszeniach, ruchach i organizacjach, które są sprzeczne z wiarą katolicką i/lub relatywistyczną.

W liście Franciszek dodaje, że każdy członek takowej organizacji musi zostać usunięty z Zakonu.

Papież odnosi się w liście również do afery związanej z prezerwatywami:

Byłbym bardzo rozczarowany, gdyby - jak mi powiedziałeś - niektórzy z wysokich urzędników byli świadomi praktyk, takich jak dystrybucja jakichkolwiek środków antykoncepcyjnych.

Dalej można przeczytać:

Nie mam wątpliwości, że postępując zgodnie z zasadą Pawła i mówiąc prawdę w miłości, kwestię tę można przedyskutować z oficerami i uzyskać niezbędne sprostowanie.

List potwierdza dodatkowo, że kard. Burke odbył spotkanie z papieżem Franciszkiem w dniu 10 listopada 2016 roku, którego celem było omówienie narastającego kryzysu. Miało to miejsce jeszcze zanim Boeselager został usunięty przez Festinga. W liście wyraźnie widać, że papież już wcześniej zobowiązał się do rozszerzenia swojej władzy nad Zakonem. Pisze on:

Wasza Eminencja, wraz z przywódcami Zakonu, będzie musiała uwidaczniać ścisły związek, który jednoczy Suwerenny Zakon Militarny z Biskupem Rzymu, zarówno ze strukturalnego, jak i operacyjnego punktu widzenia.

Wikileaks opublikowało również inne dokumenty związanych ze sporem. Obejmują one m.in. komunikację wewnętrzną oraz notatki.


Ujawniamy sekrety, aby opinia publiczna mogła poznać prawdę.

WSPIERAJ NIEZALEŻNE DZIENNIKARSTWO ŚLEDCZE


Dokumenty:

Caritas_Pro_Vitae_Gradu_Trust

Attachment_9-Commission_of_Inquiry

Attachment_1

Alternate_Timeline_events_December_2016-January_2017

Attachment_2

Opinion_Consulta_Giuridica_eng

20140610_Odendall_to_Boeselager


Bądź na bieżąco z naszymi śledztwami. Polub i obserwuj nas na Facebooku. Jesteśmy także na Twitterze.