Recesja w Strefie Euro, przemysł rekordowo w dół. Złe wieści dla Polski?

Czarna przyszłość państw europejskich?

· 3 min read
Recesja w Strefie Euro, przemysł rekordowo w dół. Złe wieści dla Polski?

W środę 27 maja 2020 roku prezes Europejskiego Banku Centralnego Christine Lagarde ogłosiła, że spadek produktu krajowego brutto w państwach unii walutowej wyniesie między 8 proc. a 12 proc. Jednocześnie w marcu 2020 roku zanotowano najniższą od 1991 roku produkcję przemysłową w krajach strefy euro. Jakie skutki dla Polski przyniesie ten kryzys?

Lagarde wykluczyła pierwsze przewidywania, które określały skutki gospodarcze pandemii jako "łagodne" i prognozowały recesję w wysokości 5 proc. PKB. Przewodnicząca EBC podkreśliła, że ekonomiczne efekty kryzysu spowodowanego epidemią wirusa SARS-CoV-2 będą "średnie" lub "silne". Dodała również, że kondycja gospodarcza będzie zależeć od czasu trwania obostrzeń oraz kwarantanny, a także zaznaczyła, że w najgorszej sytuacji znajdują się państwa, których dużym źródłem dochodów jest turystyka.

Co więcej, Christine Lagarde zdementowała plotki o wybuchu kryzysu finansowego spowodowanego nadmiernym zadłużeniem państw strefy euro. Jej zdaniem niskie oprocentowanie udzielanych pożyczek pozwoli zarządzać wydatkami publicznymi państwa bez obawy o bankructwo. W 2009 roku dotknięte kryzysem gospodarczym kraje Eurolandu: Grecja, Włochy, Hiszpania, Portugalia, Irlandia i Cypr stały się niewypłacalne i ogłosiły niemożność dalszej spłaty zobowiązań finansowych wobec pożyczkodawców.

Europejski Bank Centralny przygotował plan stymulacji fiskalnej o wartości ponad 750 miliardów euro. Działanie to ma na celu pobudzenie gospodarek państw strefy euro oraz załagodzenie ekonomicznych konsekwencji pandemii COVID-19.

Christine Lagarde. Źródło: Rzeczpospolita

Jak podaje Eurostat, spadek produkcji przemysłowej w krajach wspólnej waluty wyniósł 11,3 proc. w ujęciu miesięcznym oraz 12,9 proc. w porównaniu z 2019. Szczególne problemy pojawiły się w sektorze konsumenckich dóbr trwałych, takich jak samochody — ich produkcja zmniejszyła się o 24,2 proc. w skali rocznej. Pandemia zebrała największe żniwo we Włoszech, Słowacji oraz Francji, gdzie spadek wytwórstwa w porównaniu z lutym 2020 roku wyniósł odpowiednio 28,4 proc., 20,3 proc i 16,4 proc.

Negatywny trend produkcji przemysłowej jest trendem ogólnoeuropejskim — w całej Unii Europejskiej ów spadek w marcu 2020 roku równał się 10,4 proc. —  jednak mimo tego odnotowano wzrost w Irlandii (15,5 proc.), Grecji i Finlandii (1,9 proc.) oraz na Litwie (wzrost 0,7 proc.).

Polska, której głównym partnerem handlowym jest strefa euro, mimo problemów krajów unii walutowej wypracowała w pierwszym kwartale wzrost eksportu o 0,6 proc. i spadek importu o 0,4 proc. w porównaniu z pierwszym kwartałem 2019 roku. Jednakże sam marzec, czyli początek kwarantanny i ograniczenie aktywności gospodarczej, przyniósł spadek eksportu o 5,6 proc. oraz importu o 2,5 proc.

Fabryka we Wrześni. Źródło: Wiadomości Wrzesińskie

Kryzys przemysłowy, który wystąpił w Eurolandzie, ma wpływ na kondycję gospodarczą naszego państwa. Spadek popytu na dobra wyprodukowane przez firmy z krajów strefy euro powoduje obniżkę cen oraz kosztów produkcji, a to łączy się m.in. ze zwolnieniami. Przykładowo w poznańskich fabrykach Volkswagena do połowy maja pracę straciło 200 osób. Jak czytamy w oświadczeniu niemieckiego producenta samochodów, zwolnienia te były planowane już od września 2019 roku, jednak pandemia koronawirusa przyspieszyła proces grupowych zwolnień.

Problemy przemysłu związane są z czasowym zamknięciem fabryk, globalnym spadkiem popytu, ograniczoną aktywnością gospodarczą na świecie i obostrzeniami wynikającymi z epidemii wirusa SARS-CoV-2. Dotychczas na świecie na COVID-19 zachorowało 5,7 milionów osób, 2,4 milionów wyzdrowiało, a 350 tysięcy osób zmarło.


Źródło: Reuters, MarketWatch, Polsat News, wnp.pl, Komisja Europejska, Euractiv (Zdjęcie główne)