Przyszłość pozyskiwania funduszy. Co należy wiedzieć o inwestycjach z wykorzystaniem tokenów

Od czasu gigantycznego wzrostu wartości kryptowalut w 2017 roku minęło już trochę czasu. Czas inwestycji w tokeny, określonych nawet mianem szalonych inwestycji, minął. Teraz należy spojrzeć na to, jak stabilizujący się rynek kryptowalut tworzy nowe możliwości dla startupów na pozyskanie funduszy.

· 6 min read
Przyszłość pozyskiwania funduszy. Co należy wiedzieć o inwestycjach z wykorzystaniem tokenów

Od czasu gigantycznego wzrostu wartości kryptowalut w 2017 roku minęło już trochę czasu. Czas inwestycji w tokeny, określonych nawet mianem szalonych inwestycji, minął. Teraz należy spojrzeć na to, jak stabilizujący się rynek kryptowalut tworzy nowe możliwości dla startupów na pozyskanie funduszy. Startupy, które będą wykorzystywały blockchain do pozyskiwania funduszy w dobie powszechnej tokenizacji, staną się coraz bardziej znane. To zmusi również i tradycyjnych inwestorów do inwestowania w tokeny.

Coraz więcej firm zaczyna emitować na tokeny security (ang. security tokens) zamiast "normalnych" akcji. Tokeny użytkowe mogą w sposób radykalny zmienić sposób, w jaki twórcy platform oraz inwestorzy otrzymują finanse za swoje wysiłki włożone w projekty. Mieszane spółki kapitałowo-tokenowe są przykładem pewnego konfliktu interesów, którego nikt nie może już lekceważyć.

Aby można było wykorzystać pełen potencjał, potrzebne jest wprowadzenie wielu zmian związanych z inwestowaniem w tokeny. Wizerunek rynku ICO (ICO - kryptowalutowe upublicznienie spółki) został dość mocno nadszarpnięty w związku z brakiem odpowiednich regulacji prawnych, a także z powodu problemów związanych z próbami oszustw finansowych. Wskaźniki pokazują również, że coraz więcej ICO ponosi klęskę w finansowaniu, co przekracza wskaźniki niepowodzenia funduszy venture capital. Nie zmienia to jednak faktu, iż popularność kryptoinwestycji rośnie. W pierwszych sześciu miesiącach 2018 r. było ich ponad 3 razy mniej niż w całym roku 2017. Mimo to udało się zebrać ponad 4 razy więcej kapitału.

Te sprzeczne sygnały wywołały sceptycyzm oraz niepewność, a co za tym idzie obawy. Biorąc pod uwagę jednak pogląd długoterminowy, można śmiało stwierdzić, że tokeny pozostaną jednym z ważniejszych sposobów na pozyskiwanie funduszy przez startupy. Co prawda przed pojawieniem się kryptowalut można było zaobserwować inne możliwości wykonywania cyfrowych inwestycji na wczesnym etapie, np. platformy crowdfundingowe czy też rynkowe sieci crowdfundingowe. Dzisiaj tokeny są naturalną częścią ewolucji w świecie finansów w zakresie finansowania przedsięwzięć w ciągu ostatniej dekady. Dzięki nim pozyskiwanie funduszy jest szybsze, prostsze oraz pozwala przyczynić się do integracji inwestorów oraz dopasowania inwestycji do projektów.

Można wiele powiedzieć o tokenach. Można mówić pozytywnie, albo też negatywnie, jednak w zakresie szacowania wartości oraz luk między wyższą wyceną a większym poziomem kapitału można dostrzec, że różnice te będą się zmniejszać wraz z pojawieniem się kolejnych ram prawnych.

W tekście zostały poruszone dwa rodzaje tokenów: tokeny security oraz tokeny użytkowe (utility tokens). Token security jest obiektem cyfrowym reprezentującym własność niektórych zasobów rzeczywistych. Token użytkowy jest obiektem cyfrowym, który reprezentuje środki na korzystanie z produktu lub udział w aktywności rozproszonych aplikacji. Każdy z tych tokenów ma swoje zalety, wady, a także stoi przed wieloma zadaniami mającymi wpływ na sposób ich użycia.

Tokeny security, czyli nowa forma kapitału

Tokeny security można najprościej ująć jako cyfrowe papiery wartościowe istniejące na blockchainie. Wiele startupów emituje je w formie udziałów własnościowych (tzw. equity) w celu pozyskania środków podczas zdobywania funduszy w drodze kryptowalutowego upublicznienia spółki. Są one lepsze niż tradycyjny kapitał, a zatem staną się one preferowanym modelem finansowania w niedalekiej przyszłości.

Zresztą można sobie wyobrazić inwestycję w firmę. W efekcie otrzymuje się token zamiast certyfikatu akcji (drukowanego lub cyfrowego). Token ma wbudowane w sobie ograniczenia dotyczące transferu oraz sprzedaży uzgodnione w momencie dokonywania inwestycji.

Tokeny security są drogą do uproszczenia życia, są zdecydowanie szybsze oraz łatwiejsze w użyciu niż akcje z kilku powodów:

  • Koszty transakcji są niższe (oscylują w okolicach zera).
  • Tokeny są obiektami elektronicznymi, których nie da się sfabrykować, można je wyśledzić, są przejrzyste.
  • Tokeny pozwalają na posiadanie ułamkowej własności.
  • Zapewniają większą płynność kapitału. Inwestycje kapitałowe w startupy są niepłynne od wielu lat. Tokeny bezpieczeństwa stają się płynne o wiele szybciej, co pozwala na szybsze zwroty z inwestycji, ułatwiają również przywrócenie równowagi portfolio inwestycyjnego oraz umożliwiają realizację zwrotów w dowolnym momencie.
  • W zależności od regulacji prawnych, oferta tokenów bezpieczeństwa może wymagać jedynie ograniczonych danych niezbędnych do uczestniczenia w zakupie i sprzedaży tokenów.
  • Tokeny security są bardziej elastyczne. Dzięki temu inwestorzy mogą otrzymać procent przychodów zamiast zysków zgodnie z warunkami określonymi przez token security.

Biorąc pod uwagę powyższe czynniki, może istnieć większa pula potencjalnych inwestorów posiadających tokeny zabezpieczające, zarówno tradycyjnych inwestorów, jak również inwestorów tokenowych (w tym fundusze inwestycyjne).

Wszystkie korzyści wymienionej powyżej sprawiają, iż można myśleć o zabezpieczeniu tokenizowanym jako ulepszonej formie kapitału własnego. W niedalekiej przyszłości wiele firm wyemituje własne tokeny bezpieczeństwa zamiast akcji (pod warunkiem, że nie powstaną przeszkody prawne).

Tokeny użytkowe (narzędziowe) - rewolucja w tworzeniu platform

Tokeny narzędziowe, które dają właścicielom tokenów prawo do używania aplikacji oraz korzystania z usług elektronicznych lub uczestniczenia w powstającym i rozwijającym się ekosystemie, mają swoje zastosowanie. Są one rewolucją, która jest zdecydowanie większa niż w przypadku tokenów bezpieczeństwa, ponieważ zmieniają sposób, w jaki różne zainteresowane strony (twórcy, klienci, dostawcy) otrzymują wynagrodzenie za wkład włożony lub udział w rozproszonych aplikacjach (DApps) oraz oferują nowoczesną formę szybkich efektów sieciowych.

Tokeny użytkowe mają te same zalety, które posiadają tokeny bezpieczeństwa, jednak tokeny narzędziowe mogą stymulować dodatkowo efekty sieciowe, zachęcając do wcześniejszego korzystania z platformy. W przeciwieństwie jednak do tokenów bezpieczeństwa, tokeny użytkowe nie reprezentują praw do zysków ani innych form korzyści finansowych, chociaż niektórzy mogą kupować je mając nadzieję na to, iż ich wartość wzrośnie.

Najprostsza forma wartości tokena jest zależna od wartości usługi czy też projektu, którego to token dotyczy. W większości przypadków istnieje ograniczona liczba tokenów. Wraz ze wzrostem wykorzystania platformy rośnie cena powiązanych z nią tokenów użytkowych.

Platformy wykorzystujące technologię blockchain są najlepszym przykładem ukazującym znaczenie tokenów użytkowych. W tym przypadku twórca aplikacji rozproszonych i tokenów będzie podlegać aprecjacji wartości tokena w celu uzyskania zysku, w przeciwieństwie do maksymalnego zgrywania z transakcji rynkowych (co ma miejsce na scentralizowanych rynkach). Zasada jest tutaj prosta: pierwsza sprzedaż tokenów finansuje rozwój.

Do kluczowych zalet tokenów użytkowych należą:

  • potężne efekty sieciowe,
  • niskie koszty transakcji,
  • zachowanie wyrównawcze.

Reasumując, stanowią one prawdziwą innowację oraz siłę napędową w sposobie, w jaki twórcy oraz podmioty wspierające (w tym również użytkownicy) otrzymują wynagrodzenie za swoje wysiłki. Tokeny użytkowe są drogą do wprowadzenia odpowiednich poprawek w ekonomii obu stron rynku w porównaniu z tradycyjnymi graczami. Mimo, iż są one bardziej złożone z punktu widzenia regulacji prawnych, są rzeczywiście jedną z najbardziej innowacyjnych form finansowania oraz rozwijania firmy.

Potężne efekty sieciowe

Jedną z największych zalet tokenizowanych rynków jest to, że ich wykorzystanie prowadzi do większego użycia platformy, przez co napędzane zostają efekty sieciowe. Ponieważ same tokeny mają swoją wartość, korzystają również z efektu sieciowego jednego z najważniejszych produktów efektów sieciowych: pieniędzy. W momencie, w którym użytkownicy platform otrzymują tokeny, rynki przechodzą przez metapoziom efektów sieciowych nad ich podstawowym produktem, co gwarantuje, że wcześni użytkownicy mają interes w promowaniu rynku.

Niskie koszty transakcji

Tradycyjne rynki do tej pory zarabiają poprzez opłaty transakcyjne (nazywa się to rake). Rake nie jest prosty dla użytkowników, którzy trafili na na scentralizowane rynki internetowe (mowa tutaj między innymi o App Store, Google Play czy też eBay). Rake przyczynia się do zwiększenia kosztów transakcyjnych zarówno dla kupujących, jak i sprzedających.

Dzięki tokenizacji możliwe jest funkcjonowanie rozproszonych platform handlowych, a twórcy oraz sponsorzy mogą również bazować na nowej formie wynagrodzenia opartej na uznaniu wartości tokena. W niektórych przypadkach wzrost wartości tokena może nawet całkowicie zastąpić prowizję.

Należy dodać, że chociaż wyraźnie w niektórych tokenizowanych rynkach token płatności jest również tokenem użytkowym, istnieją również inne przypadki, w których tokeny użytkowe są używane tylko na użytek, a sposobem płatności jest inna kryptowaluta, np. Ether czy Bitcoin.

Zachowanie wyrównawcze

W tradycyjnym biznesie zachęty finansowe inwestorów i użytkowników nie są do siebie zbyt dobrze dostosowane, często nawet sprzeczne. Główną motywacją dla inwestorów jest motywacja finansowa związana z maksymalizacją zysku pochodzącego od każdego użytkownika, co może (i najczęściej) jest sprzeczne z motywacją użytkownika do płacenia.

Tokeny użytkowe mogą to zmienić poprzez stworzenie sytuacji, w której to wszystkie strony wygrywają razem. Obiecują lepsze dostosowanie zachęt między uczestnikami rynku (zarówno użytkownikami strony podaży, jak i popytu) a wspierającymi platformę.

Wspierający platformy mogą mieć zyski lub zwroty z inwestycji tylko wtedy, gdy cena tokena użytkowego wzrośnie. Jak już wcześniej zostało wspomniane, cena tokena security jest związana z wykorzystaniem sieci, a wykorzystanie sieci jest związane z podstawową wartością dla jej użytkowników. W rezultacie zachęty użytkowników, inwestorów i firmy są dostosowane do zapewnienia najlepszej obsługi użytkownikom przy jak najniższym poziomem tarcia w celu zwiększając wykorzystanie sieci.


Artykul powstał we współpracy z Media Scope Group.