Rozwija się narzędzie do egzekwowania prawa do prywatności

Opt Out, bo tak nazywa się projekt bezpłatnego narzędzia online, umożliwia nakazanie firmom i organizacjom usunięcia danych osobowych na podstawie przepisów RODO.


Rozwija się narzędzie do egzekwowania prawa do prywatności

Wiele organizacji, takich jak chociażby przedsiębiorstwa, zbiera dane osobowe, często bez zgody ze strony osób, których informacje trafiają na serwery. Zgodnie z regulacjami prawnymi, jakie obowiązują od dnia wejścia w życie Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), każdy człowiek ma prawo do kontrolowania, w jaki sposób jego dane osobowe są wykorzystywane przez podmioty.

Na bazie przepisów prawnych, które zostały wprowadzone dzięki wejściu w życie RODO, powstała bezpłatna usługa Opt Out, która umożliwia w sposób łatwy skorzystać z prawa do bycia zapomnianym na mocy europejskich przepisów chroniących prywatne dane. Co więcej, projekt ten nie gromadzi jakichkolwiek danych osobowych, jak również nie udostępnia ich, ani nie sprzedaje.

Twórcy projektu informują na stronie, że:

Opt Out zostało stworzone, ponieważ uważamy, iż masz prawo do prywatności, a korzystanie z tego prawa powinno być łatwe. Europejskiej ogólne przepisy o ochronie danych (RODO) zapewniają infrastrukturę prawną do ochrony podstawowego prawa człowieka do ochrony danych osobowych.

Widoczna jest także idea przyświecająca twórcom usługi:

Uważamy, że RODO jest krokiem we właściwym kierunku, jednak korzystanie z przysługujących Tobie praw wynikających z regulacji jest istotnym kłopotem dla większości osób. Sytuacja jest pogorszona przez fakt, że wiele organizacji utrudnia składanie wniosków (np. przez nie podawania informacji dotyczącej firmowych adresów e-mail na stronie internetowej).
Interfejs użytkownika

Usługa Opt Out, którą wspiera m.in. Media Scope Group (wydawca portalu Alternatywa) i Crunchbase, jest całkowicie bezpłatna i przyjazna dla użytkownika, gdyż nie gromadzi i nie udostępnia danych osobowych osobom trzecim, co stanowi wyjątek w świecie bezpłatnych usług, których "darmowość" wynika ze zgody na pozyskiwanie i udostępnianie, często odpłatne, prywatnych danych użytkowników.


Subskrybuj nas: Google News | FeedlyChcesz wiedzieć więcej? Polub i obserwuj nas na Facebooku. Jesteśmy także na Twitterze. Zapraszamy na naszą grupę dyskusyjną.

WSPIERAJ NIEZALEŻNE DZIENNIKARSTWO