Ruszyła petycja przeciwko łamaniu praw uczniowskich

Stowarzyszenie Umarłych Statutów rozpoczęło zbiórkę podpisów pod petycją przeciwko łamaniu praw pełnoletnich uczniów i uczennic.

· 1 min read
Ruszyła petycja przeciwko łamaniu praw uczniowskich

Inicjatywa Stowarzyszenie Umarłych Statutów, które zajmuje się monitorowaniem stanu praw uczniowskich w polskich szkołach oraz działaniami na rzecz przestrzegania praw uczniów i uczennic, zbiera podpisy pod petycją skierowaną bezpośrednio minister edukacji Anny Zalewskiej.

W petycji znajduje się apel "o podjęcie natychmiastowych działań" mających zapoczątkować walkę z nagminnym łamaniem praw pełnoletnich uczniów i uczennic przez szkoły, szczególnie w zakresie "usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach i zwalniania się z zajęć".

Inicjatywa wnioskuje o wydanie zaleceń lub instrukcji przeznaczonych dla szkół, które mają pomóc w uregulowaniu kwestii praw pełnoletnich uczennic i uczniów tak, aby zapisy te znalazły się w statutach. Innym postulatem jest opracowanie wzoru "kodeksu dobrych praktyk", którego zadaniem byłoby informowanie "o przysługujących uczniom pełnoletnim prawach i wynikającym z tego konsekwencjach".

Tematy poruszone w petycji są o tyle ważne, że wiele szkół łamie prawa uczniowskie oraz regulacje prawne w ustawach. Zakazy usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach czy też samodzielnego zwalniania się z zajęć, jest niezgodny z obecnym przepisami prawnymi obowiązującymi.  Zakaz samodzielnego składania wniosku o usprawiedliwienie nieobecności, jak również o zwolnienie z zajęć, w przypadku uczniów i uczennic pełnoletnich stoi w sprzeczności z art. 11 kodeksu cywilnego, który wprost mówi, że z chwilą osiągnięcia pełnoletności osoba nabywa pełną zdolność do czynności prawnych. Oznacza to, że w świetle obowiązującego prawa, pełnoletni uczniowie i uczennice mają możliwość samodzielnego usprawiedliwiania nieobecności oraz zwalniania się z zajęć.

Również kodeks rodzinny i opiekuńczy stwierdza w art. 92, że dziecko pozostaje pod władzą rodzicielską do momentu osiągnięcia pełnoletności. Po tym, jak osoba uzyskuje pełnoletność, rodzice tracą prawo do reprezentowania osoby przed organami administracji publicznej oraz innych instytucji.

Petycję Powiedz STOP łamaniu praw uczniów pełnoletnich można podpisać tutaj.


Stoimy po stronie praw każdego człowieka. Polub i obserwuj nas na Facebooku. Jesteśmy także na Twitterze. Zapraszamy na naszą grupę dyskusyjną.

WSPIERAJ NIEZALEŻNE DZIENNIKARSTWO