#SaveMadinaToday

Trwa akcja wsparcia dla dwóch nastolatek Madiny (l.16), Aminy (l.17) i ich rodzeństwa i rodziców. Akcja ma na celu stworzenie presji i doprowadzenie do przyznania im prawa do pozostania w Polsce.

· 1 min read
#SaveMadinaToday

Trwa akcja wsparcia dla dwóch nastolatek Madiny (l.16), Aminy (l.17) i ich rodzeństwa i rodziców. Akcja ma na celu stworzenie presji i doprowadzenie do przyznania im prawa do pozostania w Polsce.

Rodzina obu sióstr uciekła z Tadżykistanu po tym, jak ich matka była prześladowana jako działaczka polityczna zdelegalizowanej tam Partii Odrodzenia. Składany dwukrotnie wniosek o status uchodźcy za każdym razem spotykał się z odmową.

Jak informują twórcy petycji, która powstała w sprawie przyznania rodzinie nastolatek prawa do dalszego pobytu w RP:

Siostry od samego początku bardzo dobrze odnalazły się w Polsce. Mówią płynnie po polsku i są aktywnymi uczennicami w swoich szkołach. Marzeniem Aminy jest polityka. Uważnie śledzi wszystkie wydarzenia na polskiej scenie politycznej i angażuje się w działania inicjatyw politycznych. Madina zaś chciałaby zostać dziennikarką. Obecnie uczy się w klasie o profilu dziennikarskim, ale aktywnie szuka także innych możliwości nauki zawodu, w tym poprzez bezpośredni kontakt z redakcjami różnych mediów.
Obie wiążą swoje nadzieje i marzenia z Polską, która przyjęła ich rodzinę i zapewniła coś, czego wcześniej nie miały: stabilizację, bezpieczeństwo i szansę na rozwój.

Nie odbierajcie im tej szansy! - apelują twórcy petycji.

PODPISZ PETYCJĘ.

W akcje włączyło się też dużo młodych osób, w tym koledzy i koleżanki nastolatek ze szkoły, którzy wrzucają zdjęcia z kartkami z napisem #SaveMadinaToday

Na chwilę obecną petycja do Komendanta Głównego Straży Granicznej ma ponad 1500 podpisów.

Jako media młodzieżowe apelujemy do młodzieży polskiej o solidarność i wsparcie petycji.