Skrajna prawica z Niemiec wzięła na celownik nauczycieli

W Niemczech skrajnie prawicowa partia Alternatywa dla Niemiec (AfD) buduje i rozwija portal internetowy, poprzez który uczniowie, rodzice mogliby donosić i wskazywać nauczycieli reprezentujących liberalne lub lewicowe poglądy.

· 1 min read
Skrajna prawica z Niemiec wzięła na celownik nauczycieli

Minął już rok odkąd w polskich mediach pojawiła się informacja o planowanej przez Ministerstwo Edukacji "oceny z moralności" dla nauczycieli. W związku z dużym oburzeniem jakie wywołał ten pomysł, został on porzucony w styczniu tego roku.

Tymczasem w Niemczech skrajnie prawicowa partia Alternatywa dla Niemiec (AfD) buduje i rozwija portal internetowy, poprzez który uczniowie, rodzice mogliby donosić i wskazywać nauczycieli reprezentujących liberalne lub lewicowe poglądy.

Akcja pod kryptonimem NeuSchuH (Neutralne Szkoły Hamburg) wzbudziła dużo kontrowersji i wywołała krytykę ze strony nauczycieli.

Tymczasem AfD już zapowiada chęć rozszerzenia portalu na inne miasta i landy.

Wybór Hamburga wydaje się nieprzypadkowy. W lokalnych wyborach wyniki partii chrześcijańsko-demokratycznej i partii lewicowych są tam dużo wyższe niż w innych częściach Niemiec.
Fenomen Hamburga polega na tym, że wyjątkowym poparciem cieszy się tam antyfaszystowska i antyrasistowska partia Die Linke, która w Hamburgu uzyskuje jedno z lepszych notowań. Jest to nie W smak partii AfD, która jest na przeciwnym biegunie politycznym.

Te różne czynniki mogą mieć wpływ na rozpoczęcie akcji właśnie tam.

Akcje skrytykowały już wszystkie inne frakcje polityczne porównując zachęcanie przez AfD do donoszenia na nauczycieli o innych poglądach z działaniami prowadzonymi w nazistowskich Niemczech, czy przez służbę bezpieczeństwa NRD - Stasi.

Eksperyment z portalem w Hamburgu nie przyniósł AfD zamierzonego efektu i partia została zarzucona bezwartościowymi dla nich uwagami odnośnie sposobu prowadzenia zajęć przez nauczycieli.

Jednak AfD zapowiada już zainstalowanie tego portalu tam, gdzie mają rzeczywiste, silne poparcie, w Saksonii.