Sztuczna inteligencja może pomóc pokonać zmiany klimatu

Czwarta rewolucja przemysłowa napędzana przez sztuczną inteligencję jest szansą dla naukowców na całym świecie, aby rozwiązać problem jakim są zmiany klimatu.

· 4 min read
Sztuczna inteligencja może pomóc pokonać zmiany klimatu

Około 40 minut na 82 944 procesów na najszybszym komputerze świata. Tyle potrzeba, aby obliczyć to, ile procent naszego mózgu wylicza w ciągu zaledwie sekundy. Pomimo takiego opóźnienia, sztuczna inteligencja (AI) ma zdecydowanie bardziej ciekawsze i obiecujące rozwiązania niż ludzie. Chociażby w zakresie rozwiązywania problemu, jakim są zmiany klimatyczne na całym świecie.

Zmiany klimatyczne są kwestią krytyczną, która wymaga pełnej i natychmiastowej uwagi w skali globalnej. Jeżeli ludzkość nie będzie w stanie pokonać zmian klimatu, to przyszłość zapowiada się niezbyt ciekawie, można powiedzieć, że nawet ponuro. Obejmuje to między innymi wzrost temperatury na całym świecie, ekstremalne zjawiska atmosferyczne, coraz szybciej topniejące lodowce, podnoszenie się poziomu mórz i oceanów oraz ich zakwaszanie.

Wydawać by się mogło, że przyszłość jest już określona, jednak czwarta rewolucja przemysłowa napędzana przez sztuczną inteligencję jest szansą dla naukowców na całym świecie, aby wykorzystać ją jako narzędzie transformujące, które umożliwi uporanie się z globalnym problemem. Nie jest tajemnicą, że w przeciągu ubiegłych lat komputery pomogły nam przechowywać ogromne ilości danych, zarówno tych niestrukturalnych, jak i strukturalnych. Dzięki istnieniu ogromnej ilości czujników, które są przecież wokół nas, a także ulepszonym algorytmom, w tym algorytmom do nauczania maszynowego, moc sztucznej inteligencji jest możliwa do uwolnienia w celu wykorzystania jej potencjału.

Spoglądając na kierunki rozwoju współczesnej technologii dostrzec można, że są to przede wszystkim technologie chmurowe, przetwarzanie danych w sposób rozproszonych, nauczanie maszynowe czy też obliczenia kwantowe. Już teraz firmy są w stanie przetwarzać ogromne zbiory danych, a otwarte oprogramowanie (open source) stało się czymś, co pozwala tworzyć tzw. zbiorową inteligencję, czego przykładem są społeczności open source tworzące narzędzia AI oraz różnego rodzaju aplikacje.

ANN/iStock

Nowe technologie narzędziem do radzenia sobie z wyzwaniami

Światowe Forum Ekonomiczne, wspólnie z Stanford Woods i PWC, wykazało w swoich badaniach, że z wyzwaniami współczesnego świata, nawet tymi największymi, można sobie radzić poprzez połączenie informatyki kwantowej, Internetu Rzeczy (IoT), robotów, pojazdów autonomicznych, biotechnologii oraz innych dziedzin.  Co więcej, zakres możliwości samej sztucznej inteligencji znacząco się rozszerzył i już teraz obejmuje on m.in. rozszerzoną inteligencję, zautomatyzowaną inteligencję, inteligencję autonomiczną oraz wspomagającą.

Rozszerzona inteligencja jest rozwiązaniem umożliwiającym ludziom zrozumieć oraz, co ważne, przewidzieć niepewną przyszłość dzięki interaktywnym symulacjom chociażby. To mogłoby znaleźć zastosowanie w polityce klimatycznej, gdyż możliwym jest opracowanie symulacji klimatycznych.

Autonomiczna inteligencja obejmuje m.in. automatyzację podejmowania decyzji bez konieczności ingerencji ze strony człowieka.

Wspomagająca inteligencja jest oparta na danych wejściowych, a jej celem jest wykrycie konkretnych wzorców z wykorzystaniem nauczania maszynowego, przetwarzania języka, a także i wykrywania anomalii, w tym anomalii pogodowych.

Zautomatyzowana inteligencja obejmuje natomiast pracochłonne zadania, które systemy mogą wykonywać automatycznie, jak np. recykling odpadów czy też zarządzanie dostarczaniem energii elektrycznej.

Warto dodać, że na świecie powstaje coraz więcej projektów wykorzystujących sztuczną inteligencję w celu ochrony środowiska naturalnego, monitorowania temperatur w skali globalnej, ochronie klimatu i bioróżnorodności. Projekty te często otrzymują dużą ilość grantów oraz innych form dofinansowania na rozwój.

Nowe technologie są narzędziem dającym szeroki zakres możliwości badaczom, niezależnie od tego, czy mowa jest o badaniu lasu o powierzchni wynoszącej dziesiątki tysięcy akrów czy też badaniu zanieczyszczeń powietrza i wód. Pozyskiwanie danych i ich przetwarzanie są elementami kluczowymi, tak samo ich udostępnianie innym naukowcom. NASA jest tego przykładem, gdyż udostępnia ona naukowcom dostęp do milionów zdjęć satelitarnych wykonanych przez satelity i samoloty NASA.

Prognozowanie zmian pogodowych

Od 1970 roku liczba klęsk żywiołowych zwiększyła się czterokrotnie. Spowodowało to śmierć ponad 3,3 miliona ludzi oraz ogromne zniszczenia materialne. Szacuje się, że do 2030 roku 60% ludności świata będzie mieszkać w miastach, a 1,4 miliarda ludzi będzie żyło w miejscach najbardziej zagrożonych klęskami żywiołowymi oraz ekstremalnymi zjawiskami atmosferycznymi. Nauka o klimacie nie pozostaje bierna i rozwija się w kierunku wykorzystywania danych, uczenia maszynowego, aby móc przewidywać zmiany pogodowe na świecie. Jest to tzw. informatyka klimatyczna.

/NASA

Uczenie maszynowe oraz sztuczna inteligencja współpracują ze sobą, aby zapewnić maksymalną dokładność prognozowania pogody, szczególnie w zakresie zjawisk ekstremalnych, jak chociażby huragany i cyklony. Umożliwia to stworzenie wielu modeli i symulacji, które są niezwykle przydatne. Przykładowo mając dane mówiące o tym, iż rośnie poziom mórz bazowych z powodu zmian klimatu, wiadomo już, że przyczynia się do powstawania większych i bardziej gwałtownych burz.

Sztuczna inteligencja umożliwia lepsze i bardziej dokładne prognozowania pogody niż prognozowanie oparte na pracy człowieka. Dzięki temu możliwości symulacyjne są znacznie lepsze i dokładniejsze.

Nie można wykluczyć, że w niedalekiej przyszłości sztuczna inteligencja, a także pozostały dorobek technologiczny, zostaną wykorzystane, aby odpowiedzieć na współczesne wyzwania, w tym na największe z nich - zmiany klimatu. Może to być początek nauki zbudowanej na fundamencie, którym będzie współpraca człowieka z maszyną. W przypadku AI oznaczałoby to rozwijanie zdolności do szybszego uczenia się, rozwinięcia podobnych do człowieka umiejętności.

Sztuczna inteligencja może zostać wykorzystana do walki ze zmianami klimatu, a także przyczynienia się do stworzenia lepszej i bardziej bezpiecznej przyszłości dla planety i ludzkości.


Chcesz wiedzieć więcej o tym, jak technologie mogą rozwiązać globalne problemy? Polub i obserwuj nas na Facebooku. Jesteśmy także na Twitterze.