Teraz! — analiza programu

Niedawno światło dzienne ujrzał program nowego ugrupowania Ryszarda Petru o nazwie Teraz! Wiele osób zadaje sobie pytanie, czy warto zainteresować się tą partią i jej postulatami.

· 5 min read
Teraz! — analiza programu

Ryszard Petru oraz Joanna Scheuring-Wielgus podzielili program na dziesięć najważniejszych zagadnień, które według nich są kluczem do „naprawy” Rzeczpospolitej. Są to: gospodarka, potrzeby społeczne, Europa, praworządność, zdrowie, edukacja, nauka, kultura, środowisko oraz obywatele i obywatelki. Cały program można znaleźć na stronie ugrupowania.

Gospodarka

Partia Ryszarda Petru zamierza skupić się na obniżeniu części podatków, a nawet likwidacji kilku z nich. Podatki dochodowe takie jak PIT i CIT będą liniowe na poziomie 16%, zaś tak zwany podatek Belki zostanie całkowicie usunięty. Oprócz tego przewidywane są ogromne ulgi dla przedsiębiorców, takie jak między innymi obniżenie stawki ZUS dla małych firm do 500 zł, czy likwidacja podwójnego opodatkowania spółek.

Do tego ważnym aspektem jest uproszczenie i ustabilizowanie (zmiany w ustawach gospodarczych mogą być dokonywane tylko raz w roku, z rocznym vacatio legis) prawa podatkowego. Przedsiębiorca nie będzie już wrogiem państwa, a jego przyjacielem. Kontrole w firmach zostaną ograniczone do dwóch rocznie, kary za drobne pomyłki w rozliczeniach również zostaną zniesione, urzędnik zaś przede wszystkim najpierw będzie pouczał, a dopiero potem nakładał sankcje, tak aby przedsiębiorca miał szansę skorygować nieprawidłowości.

Na koniec warto wspomnieć, iż program przewiduje zmianę zakazu handlu w niedzielę w prawo do dwóch wolnych niedziel dla pracowników handlu oraz prywatyzację spółek skarbu państwa z wyjątkiem spółek strategicznych i związanych z bezpieczeństwem.

Zlikwidujemy zakaz handlu w niedzielę, aby każdy miał wolny wybór, aby dać możliwość rozwoju polskiej przedsiębiorczości. W zamian zaproponujemy dwie wolne niedziele w miesiącu dla pracowników handlu — Ryszard Petru.

Potrzeby społeczne

Tutaj partia skupia się między innymi na potrzebie wdrożenia w Polsce Europejskiej Karty równości Kobiet i Mężczyzn oraz Europejskiej Karty Różnorodności, jednolitym systemie orzekania o niepełnosprawności, koncentrującym się na wsparciu potrzebnym danej osobie, a nie na jej dysfunkcjach.

Teraz! pragnie również legalizacji związków partnerskich dla par, zarówno hetero, jak i homoseksualnych, oraz wyższych i sprawiedliwych emerytur. Rozmawiając o potrzebach społecznych nie można nie wspomnieć o programie 500 plus, który zostanie poddany reformie (500+ 2.0: na pierwsze dziecko, dla aktywnych zawodowo, z kryterium dochodowym). Nie licząc tego, Ryszard Petru chce wprowadzić rządowy program refundacji in-vitro, darmowe żłobki i przedszkola oraz dodatek 500 zł dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Demograficznie program 500 plus okazał się fiaskiem. Nie pomaga tym, którzy chcą mieć dzieci, bo największa pomoc potrzebna jest na pierwsze dziecko. Wymaga głębokiej korekty. Wsparcie powinno iść na pierwsze dziecko, tylko dla tych, którzy są aktywni zawodowo i którzy potrzebują, nie dla bogatych — stwierdził Ryszard Petru.

Europa

Flagowym projektem działaczy tegoż ugrupowania jest uruchomienie procesu wprowadzenia waluty euro już w 2019 roku. Ponadto partia aktywnie popiera utworzenie wspólnej armii europejskiej. Ryszard Petru chce również odbudować wizerunek Polski na arenie międzynarodowej tak, aby wprowadzić Polskę do grupy liderów integracji UE oraz grupy G20.

Za rok od dzisiaj zgłosimy akces Polski do strefy euro, bezpieczeństwo ekonomiczne i społeczne Polaków jest ściśle związane z Europą i tylko waluta euro gwarantuje stałą obecność Polski w strukturach decyzyjnych Unii Europejskiej — obiecał przewodniczący partii Teraz!.

Nie może tutaj zabraknąć pomysłu likwidacji Polskiej Fundacji Narodowej i utworzenia funduszu grantowego na realizację zadań z zakresu promocji polskiej nauki, kultury, sportu, historii i przyrody przez profesjonalne podmioty i ekspertów.

Praworządność

Działacze partii Teraz! postulują odpolitycznienie wymiaru sprawiedliwości, czyli uwolnienie od wpływów polityków Krajowej Rady Sądownictwa, Trybunału Konstytucyjnego oraz prokuratury. Mówiąc o praworządności nie można zapomnieć o reformie Senatu, która całkowicie zmieni działanie tej instytucji oraz decentralizacji władzy, wprowadzonej za pomocą reformy działania powiatów.

Teraz! chce, aby rozprawy sądowe stały się szybkie i rzetelne. Awanse w wymiarze sprawiedliwości winny – według Ryszarda Petru – być adekwatne do kompetencji, nie zaś od subiektywnej oceny jak jest teraz.

Liderzy w swoim programie zapowiadają „odchudzenie” instytucji, które się dublują oraz zmianę w systemie rekrutacji do służb mundurowych, a co ważniejsze, walkę z nadużyciami władzy przez funkcjonariuszy.  

W programie również można przeczytać o likwidacji inflacji prawa i przyjmowania ustaw „po nocach”, jak również o uproszczeniu przepisów w imię zasady „jeden nowy przepis eliminuje dwa stare” („one in – two out”).

Zdrowie

Ryszard Petru chce otworzyć ten sektor na prywatne przedsiębiorstwa, czyli zamierza zlikwidować monopol NFZ-u (decentralizacja finansowania i konkurencja podmiotów odpowiedzialnych za gospodarowanie pieniędzmi na ochronę zdrowia) oraz kontraktowanie efektów leczenia, czyli pieniądze podążają za efektywnością usług medycznych. Nie można zapomnieć o uldze profilaktycznej w wysokości 450 zł na roczny przegląd zdrowia (w formie odliczenia od podatku).

Edukacja

Według programu partii Teraz! należy odejść od pruskiego modelu edukacji powstałego w XIX wieku i wejść na poziom godny XXI wieku. Rola szkoły powinna się zmienić z podającej wiedzę i skupionej na zdawalności w szkołę, która realizuje wszechstronne wsparcie rozwojowe, przygotowując do życia w społeczeństwie. Nie można zapomnieć o profesjonalnej edukacji seksualnej bez zabobonów i mitów. Szkoła powinna być również nowoczesna, dlatego partia Teraz! postuluje, aby w plecaku znajdowała się tylko jedna książka oraz tablet. Do tego bezpłatne obiady w placówkach oświatowych oraz projekty i zadania w szkole, czyli wolne i bezstresowe popołudnia.

Sam program będzie się opierał na przygotowaniu do samodzielnego rozwoju, propagowaniu krytycznego, logicznego i kreatywnego myślenia, rozwiązywania interdyscyplinarnych problemów, poprawnego używania języka ojczystego, korzystania z nowoczesnych mediów i wyszukiwania w nich informacji oraz rozwój umiejętności współpracy w grupie.

W szkole będzie walczyć się z przemocą, dyskryminacją i nadużywaniem władzy przez przedstawicieli oświaty. Sami nauczyciele będą zaś kadrą profesjonalną, wykształconą oraz przyjazną uczniowi.

Nauka

Przede wszystkim podniesienie finansowania nauki do 1% PKB. Uczelnie prywatne dostaną dofinansowanie do kształcenia studentów na studiach stacjonarnych. Ryszard Petru lobbuje za zasadą „Najpierw pomysł, potem pieniądze”. Nowoczesne mechanizmy wspomagania procesów B+R i komercjalizacji badań naukowych, zwłaszcza w obszarze nowych technologii i cyfryzacji a także innowacji społecznych. Również zmieni się system zarządzeniem uczelniami tak, aby było ono efektywne.

Kultura

Teraz! zamierza skupić się na „odpartyjnieniu” mediów tak, aby zapanował tam pluralizm. Oprócz tego 1% z podatku CIT zostanie w pełni przekazany na rozwój kultury. Każdy budynek kultury będzie zaadaptowany pod potrzeby osób niepełnosprawnych.

Środowisko

Ryszard Petru zamierza całkowicie odejść od węgla jako głównego źródła energii oraz bezwzględnie walczyć ze smogiem w porozumieniu z samorządami, ekologami i ruchami antysmogowymi. Ponadto należy poddać redukcji ilość substancji szkodliwych w spalinach samochodowych. Nadmienić jeszcze trzeba, iż ważnym elementem programu jest ochrona cennych elementów krajobrazu naturalnego takich jak lasy, puszcze, obszary unikatowe pod względem przyrodniczym i krajobrazowym oraz wyeliminowanie dzikich wysypisk śmieci.

Trzeba skończyć z węglem jako jedynym źródłem energii — podkreślił Ryszard Petru.

Obywatelki i obywatele

Teraz! zamierza zmienić Polskę w państwo neutralne światopoglądowo. Na piedestał wysuwają się postulaty takie jak: zakończenie finansowania lekcji religii z budżetu państwa, likwidacja Funduszu Kościelnego, czy powołanie Komisji ds. Zbadania Przypadków Pedofilii w Kościele, a przede wszystkim neutralność w instytucjach państwowych oraz podczas uroczystości państwowych.

Zamiast religii w szkole edukacja obywatelska — oznajmiła Joanna Scheuring-Wielgus.

Ryszard Petru chce również przywrócenia Rady ds. przeciwdziałania dyskryminacji oraz penalizacji wszelkich działań o charakterze rasistowskim, szowinistycznym, faszystowskim i szerzącym nienawiść wobec innych.

Tak w wielkim uproszczeniu wyglądają założenia programowe partii Ryszarda Petru oraz Joanny Scheuring-Wielgus. Osobiście polecam zapoznać się z całym programem partii, który jest dostępny na stronie ugrupowania Teraz!.


Chcesz wiedzieć więcej? Polub i obserwuj nas na Facebooku. Jesteśmy także na Twitterze!

Chcesz podzielić się z nami swoimi przemyśleniami na ten temat? Jeżeli tak, wyślij email do naszej redakcji.

Related Articles

Federacja Europejska vs Europa Narodów
· 1 min read
Co z tą demokracją?
· 3 min read
Zostawcie Muchę w spokoju
· 3 min read
Progresywizm vs konserwatyzm | Debata
· 1 min read