Tygodnik Ekonomiczny: Silne osłabienie przemysłu europejskiego i budownictwa w Polsce

Trwa osłabienie w sektorze przemysłowym w Europie, natomiast dane dotyczące polskiego budownictwa nie są dobre, co jest spowodowane spadkami dynamiki produkcji budowlano-montażowej.


Tygodnik Ekonomiczny: Silne osłabienie przemysłu europejskiego i budownictwa w Polsce

Polska

Dynamika produkcji budowlano-montażowej spadła w zeszłym miesiącu z 12,2% do 3%r/r. Oznacza to, że doszło do spadku poniżej prognoz (7,8%). Nastąpiło poważne osłabienie sektora, które skutkowało niereprezentatywnym charakterem aktywności budowlanej w styczniu i lutym dal reszty roku. Produkcja prawdopodobnie pójdzie w górę w nadchodzących miesiącach biorąc pod uwagę tempo wypłacanych środków z Unii Europejskiej. Prognozuje się średni wzrost o około 10%r/r.

Spodziewać się można spadku dynamiki wzrostu inwestycji w 2019 z 7,3% do 5,7%r/r. Oznacza to, że wzrost będzie niższy niż w 2018 r. Dodatkowo mniejszy impuls zostanie dostarczony przez nakłady sektora publicznego. W I kwartale 2019 r. tempo wypłacanych środków oscyluje w okolicach 24%m, w następnych kwartałach należy spodziewać się spadku dynamiki. Dla porównania, w 2018 r. tempo wypłacanych środków notowało wzrost około 70%r/r. Dla sektora problematyczna może być koniunktura za granicą, która jest słaba - wynika ona z przedłużającego się spowolnienia w strefie euro.

Przedłużające się spowolnienie w strefie euro ma negatywny wpływ na krajowe inwestycje, które są bardziej ryzykowne, pomimo tego, że na rynku widoczna jest silna konsumpcja i przemysł jest aktualnie odporny. W roku 2019 można spodziewać się wzrostu PKB na poziomie 3,6%r/r, w pierwszym kwartale dynamika będzie oscylować w okolicach 4%r/r.

Nastąpił wzrost dynamiki sprzedaży detalicznej w styczniu z 3,9% do 5,2%r/r (ujęcie realne), zgodnie z przewidywaniami rynkowymi. Znacząco odbiła sprzedaż tuż po słabym grudniu, utrzymał się też wysoki poziom popytu na produkty AGD i RTV, wzrost około 10,5%r/r).

Miały miejsce niewielkie zmiany związane z dynamiką konsumpcji. Prognozuje się stabilny wzrost na poziomie ok. 4,0%r/r w I kwartale 2019 r. Tempo konsumpcji będzie utrzymane z powodu wysokiego poziomu dynamiki wynagrodzeń na poziomie 7-7,5%r/r w I kwartale).

Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński nie wyklucza, że nastąpi obniżenie stóp. Najprawdopodobniej brak zmian stóp potrwa od 1,5 roku do 2 lat, a w dalszej kolejności nastąpi obniżka. Zdaniem prezesa NBP w Polsce nie istnieje potrzeba użycia niestandardowych instrumentów polityki pieniężnej.

Strefa euro

Indeks PMI composite dla strefy euro wzrósł w lutym z 51 do 51,4 pkt., co z perspektywy polskiej gospodarki - z powodu jego struktury - ma wpływ negatywny. Przemysł europejski zanotował silne osłabienie, w Niemczech oceny sektora pogorszyły się znacząco. Poziom koniunktury w niemieckim sektorze przetwórczym spadł z 49,7 do 47,6 pkt.

Na sytuację przemysłu europejskiego negatywny wpływ mają problemy azjatyckich gospodarek i ryzyko potencjalnego zaostrzenia warunków handlu z USA. Obawy są związane m.in. z możliwym podniesieniem cen dla branży motoryzacyjnego.

Nastąpił wzrost indeksów w sektorze usług w Europie. Francja zaliczyła wzrost z 53 do 55,1 pkt., Niemcy z 47,8 do 49,8 pkt. Dla polskiej gospodarki jest to pozytywny sygnał, ponieważ silniejszy popyt wewnętrzny europejskich gospodarek jest w stanie częściowo wyjaśnić odporność polskiego przemysłu na spowolnienie w przetwórstwie w Europie, które jest obserwowane. Dla gospodarki zagrożeniem nadal pozostaje globalne spowolnienie gospodarcze.


Informacje makroekonomiczne na wyciągnięcie ręki. Polub i obserwuj nas na Facebooku. Jesteśmy także na Twitterze. Zapraszamy na naszą grupę dyskusyjną.

WSPIERAJ NIEZALEŻNE DZIENNIKARSTWO