Tygodnik Ekonomiczny: Słabe wykonanie budżetu państwa, pogorszenie niemieckiej koniunktury

Dane dotyczące budżetu państwa w marcu 2019 r. są stosunkowo słabe. Spadły dochody z VAT i PIT, natomiast wzrosły w przypadku CIT. Indeks Ifo negatywnie zaskoczył rynki ukazując trwające pogarszanie się ocen przemysłu w Niemczech.


Tygodnik Ekonomiczny: Słabe wykonanie budżetu państwa, pogorszenie niemieckiej koniunktury

Polska

Dynamika produkcji budowlano-montażowej spadła w marcu do 10,8%r/r. z poziomu 15,1%, czyli lekko powyżej oczekiwań analityków rynkowych. Na chwilę obecną wzrost napędzają przede wszystkim projekty infrastrukturalne, gdyż aktywność w budownictwie inżynierii wodnej i lądowej wzrosła o 27,1%.

Budownictwo mieszkaniowe dostarcza jednak słabsze dane, ponieważ kategoria wznoszenie budynków zanotowała wzrost wyłącznie o 2,6%. Najprawdopodobniej taka struktura utrzyma się w nadchodzących miesiącach.

Wykonanie budżetu państwa w marcu 2019 r. było słabe. Spadły dochody z podatku VAT o 8,4%r/r., a także PIT o 13,8%. W ten sposób dochody podatkowe były niższe o 3,7% niż w marcu 2018 r. Jedynie wzrosty zostały odnotowane w przypadku podatku CIT, zanotowały wzrost o 13,2%r/r.

Wydatki budżetowe Polski osiągnęły poziom 29,2 miliarda PLN, czyli o 5% więcej niż miało to miejsce w marcu 2018 r. Budżet zanotował deficyt wynoszący 4,5 miliarda PLN na koniec pierwszego kwartału. Prognozuje się, że deficyt budżetowy na koniec 2019 r. wynosić będzie około 28 miliardów PLN, a w przypadku całego sektora finansów publicznych 1,7% PKB.

Dynamika sprzedaży detalicznej spadła w marcu w ujęciu realnym do 1,8%r/r. z poziomu 5,6%., a więc poniżej prognoz analityków rynkowych wynoszących 2,7%. Osłabienie było szczególnie widoczne w sprzedaży żywności i marketach. Najprawdopodobniej w kwietniu nastąpi odbicie.

W kwietniu dynamika sprzedaży w ujęciu realnym przekroczy najprawdopodobniej poziom 7%r/r., w drugim kwartale będzie zbliżona do 6%r/r. Wydatki konsumpcyjne zostaną prawdopodobnie podniesione w maju i w czerwcu w wyniku wprowadzenia 13-tej emerytury. To pozwoli utrzymać dynamikę wzrostu konsumpcji prywatnej na poziomie wynoszącym powyżej 4%r/r.

Narodowy Bank Polski (NBP) opublikował wyniki badania koniunktury przedsiębiorstw w Polsce. Prowadzący działalność gospodarczą ocenili negatywnie perspektywy gospodarcze, przez co indeks kształtuje się na poziomach zbliżonych do tych w 2013 r. Poziom ocen aktualnej aktywności i innych komponentów opisujących popyt nadal wskazuje na ożywienie.

Stabilny pozostał, według badań NBP, wskaźnik nowych inwestycji.

Zmniejszył się odsetek firm, które zadeklarowały podwyżki wynagrodzeń w 2kw2019, na co wskazuje spadek z 48,6% do 38,1%. Należy jednak zwrócić uwagę, że pogorszenie ma charakter jedynie sezonowy. Prognozuje się odbicie dynamiki wynagrodzeń w 3kw2019 nawet na poziomie przekraczającym 8%r/r.

Niemcy

Indeks Ifo został obniżony w marcu do 99,2pkt z 99,7pkt, kolejny raz ukazując negatywne zaskoczenie dla rynków. Badanie wskazuje, że oceny sektora przemysłowego i stabilizacji nastrojów w branżach dotyczących popytu wewnętrznego będą się pogarszać.

Badania koniunktury wskazują, że wzrost PKB niemieckiej gospodarki w 1poł19 pozostanie nadal na niskich poziomach. Stabilizacji można się spodziewać w 1kw na poziomie 0,6%r/r. i wzrostu do 1,1%r/r. w 2kw.

Coraz mniej firm w Niemczech zgłasza problemy z zatrudnianiem pracowników, na co wskazuje spadek odsetka do 20,7%, czyli spadek o 7pp. Coraz rzadziej wykorzystywane są także nadgodziny w firmach. W ten sposób obydwa wskaźniki ukazują, że może dojść do spadku popytu na pracę w Niemczech.

Włochy

Rynkowe oczekiwania wskazują na brak konkretnych działań, co oznacza, że utrzymana zostanie ocena ratingowa BBB z negatywną perspektywą. Ryzyko stagnacji i słabe dane aktywności wpływają na potencjalnie możliwe obniżenie oceny. W przypadku wystąpienia zaskoczenia jego wpływ na euro i obligacje peryferyjne może być negatywny.

Prognozuje się niewielkie przełożenie na wyceny krajowych aktywów we Włoszech.

USA

Prezydent Donald Trump zapowiedział, że planowane jest zorganizowanie szczytu z przywódcą Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinpingiem, by sfinalizować porozumienie handlowe. Termin nie został nadal podany. Najprawdopodobniej, zdaniem New York Times, negocjacje zostaną zakończone na przełomie maja i czerwca 2019 r.

Rynkowe oczekiwania wskazują na oczekiwania związane ze stabilizacją dynamiki PKB w 1kw19 na poziomie 2,3%kw/kw. w przypadku annualizacji. Prognozuje się jednak, że dynamika wyniesie 2,5%. Prognozy są wynikiem silnych danych na temat sprzedaży detalicznej w marcu, a struktura wzrostu oparta będzie nada na wydatkach konsumpcyjnych. Pozytywnie oddziaływać będzie także eksport netto.

Azja

Mimo rosnących ciągle szans na porozumienie giełdy w Szanghaju w ciągu ostatniego tygodnia notowane są ciągłe spadki. Jedną z możliwych przyczyn jest spadek popytu na elektronikę w skali globalnej. Niższą aktywność przemysłową odnotowały Singapur ze spadkiem w produkcji przemysłowej z 2,6% do -4,8%r/r., a także m.in. Korea Południowa, w której dynamika wzrostu PKB w 1kw spadła do 1,8% z 3,1%.

Słaba kondycja azjatyckich ekonomii wskazuje na brak globalnego ożywienia, co oznacza negatywne następstwa dla gospodarek krajów strefy euro.


Informacje makroekonomiczne na wyciągnięcie ręki. Polub i obserwuj nas na Facebooku. Jesteśmy także na Twitterze. Zapraszamy na naszą grupę dyskusyjną.

Zapraszamy na nasz profil na Patronite.

WSPIERAJ NIEZALEŻNE DZIENNIKARSTWO