Tygodnik Ekonomiczny: Stabilizacja inflacji CPI w Polsce, spadek dynamiki wzrostu w strefie euro

W Polsce prognozowana jest stabilizacja dynamiki inflacji bazowej oraz spadek indeksu PMI, co jest związane przede wszystkim ze słabymi wynikami niemieckiego przemysłu. Najprawdopodobniej spadek dynamiki wzrostu w strefie euro będzie się dalej pogłębiał.


Tygodnik Ekonomiczny: Stabilizacja inflacji CPI w Polsce, spadek dynamiki wzrostu w strefie euro

Polska

Prognozuje się stabilizację dynamiki inflacji CPI w kwietniu na poziomie 1,7%r/r., a więc poniżej konsensusu wynoszącego 1,8%r/r. Inflacja najprawdopodobniej ulegnie jedynie niedużym zmianom, a jej dynamika będzie się nadal kształtować na poziomie 1,4%. Struktura ta przedstawi silniejszy wzrost cen żywności, ale wpływ zmian będzie absorbowany przez spadek opłat dystrybucyjnych za energię elektryczną.

Należy spodziewać się spadku indeksu PMI z 48,7 pkt. do 48,5 pkt. Niski poziom wskaźnika związany jest głównie ze słabymi wynikami niemieckiego sektora przemysłowego.

Strefa euro

Prognozuje się spadek dynamiki wzrostu w strefie euro do 1%r/r. z 1,1%, przy konsensusie 1,1%. Aktualne dane z Francji były zbliżone do prognoz analityków rynkowych, tj. dynamika PKB wzrosła o 0,1pp do 1,1%r/r. Struktura PKB była jednak stosunkowo słaba.

Obawy wzbudzają obecnie wyniki gospodarki Włoch, gdyż rynkowe oczekiwania wskazują na spadek dynamiki na negatywne poziomy, tj. z 0% do -0,1%r/r.

W Niemczech najprawdopodobniej też utrzyma się słabsza dynamika. W przypadku gospodarek włoskiej i niemieckiej badania ankietowe przedsiębiorstw i dane o zamówieniach sektora przemysłowego wskazują, że nastąpi nieduże odbicie w nadchodzącym kwartale.

Analitycy rynkowi prognozują, że w Niemczech, Hiszpanii, Francji i we Włoszech wzrośnie wskaźnik inflacji CPI o 0,1-02 pp. W Niemczech wzrost do 1,5%r/r. z poziomu 1,3%. Wyższe wskaźniki dynamiki są związane przede wszystkim ze zmianami cen turystyki zorganizowanej.

Rynkowe oczekiwania dotyczące szacunku inflacji HICP wskazują na wzrost z 1,4% do 1,6%r/r. Wyższa dynamika będzie związana przede wszystkim ze zmianami w inflacji bazowej, w przypadku której należy spodziewać się odbicia do 1,1%r/r.

Chiny

Indeks PMI, który został przygotowany przez Markit/Caixin, spadł do 50,2 pkt z poziomu 50,8 pkt, przy konsensusie 50,9 pkt. Również słabsze wyniki pojawiły się w sporządzonym przez chińską administrację rządową badaniu. Tutaj indeks PMI obniżył się do 50,1 pkt.

Subindeksy związane z działalnością eksportową chińskiej gospodarki zanotowały poprawę, jednak mimo to ciągle znajdują się poniżej progu 50 pkt. Sektory technologiczne są oceniane w badaniu stosunkowo dobrze, pomimo tego, że widoczną są problemy wśród dostawców komponentów.

USA

Dynamika wzrostu PKB amerykańskiej gospodarki wzrosła w 1kw19 do 3,2%kw/kw. po annualizacji, przy konsensusie na poziomie 2,3%. Istotne kontrybucje dostarczyły zapasy (0,7 pp.) i eksport netto (0,6 pp.). Wzrost wydatków konsumpcyjnych był prawie zgodny z oczekiwaniami rynkowymi, gdyż wynosił 1,2%kw/kw. Dodatkowo pozytywnie zaskoczyły wydatki związane z inwestycjami.

Prognozowany jest silny wzrost zatrudnienia o około 175 tysięcy nowych miejsc pracy, przy konsensusie 185 tysięcy. Wzrost ten oznacza utrzymanie się stopy bezrobocia w USA na poziomie wynoszącym 3,8%.

Prognozuje się także odbicie dynamiki wynagrodzeń z 3,2% do 3,4%r/r., przy konsensusie 3,3%.

Dobra koniunktura na amerykańskim rynku pracy jest czynnikiem sprzyjającym utrzymaniu wysokiego tempa wzrostu w 2kw. Zauważalne jest to, że wysoka aktywność odbywa się wraz z wygasaniem efektów impulsu fiskalnego, dlatego prognozuje się redukcję oczekiwań na obniżki stóp procentowych.


Informacje makroekonomiczne na wyciągnięcie ręki. Polub i obserwuj nas na Facebooku. Jesteśmy także na Twitterze. Zapraszamy na naszą grupę dyskusyjną.

Zapraszamy na nasz profil na Patronite.

WSPIERAJ NIEZALEŻNE DZIENNIKARSTWO