Tygodnik Ekonomiczny: Spadek dynamiki PKB w Polsce. Rynki finansowe coraz mniej wierzą w politykę EBC

W Polsce zanotowany został spadek dynamiki PKB, który prawdopodobnie związany jest z niższą kontrybucją energii. Rynki finansowe coraz mniej wierzą w politykę normalizacyjną Europejskiego Banku Centralnego.


Tygodnik Ekonomiczny: Spadek dynamiki PKB w Polsce. Rynki finansowe coraz mniej wierzą w politykę EBC

Polska

Dynamika PKB w Polsce w 1kw19 spadła z poziomu 4,9 do 4,6%r/r., czyli powyżej prognoz analityków rynkowych (4,4%). Osłabienie dynamiki względem zeszłego kwartału roku jest prawdopodobnie skutkiem niższej kontrybucji inwestycji. Pozytywne zaskoczenie natomiast zostało najprawdopodobniej spowodowane eksportem netto, co jest związane z rewizją danych za marzec, która była widoczna w bilansie płatniczym.

Prognozuje się, że dynamika konsumpcji była zbliżona do poziomu 4,2%r, czyli podobnie jak w 4kw. Kondycja polskiego przemysłu pozostanie najprawdopodobniej silna pomimo tego, że w Niemczech notowana jest słabsza aktywność przetwórstwa.

Należy spodziewać się spadku dynamiki do poziomu wynoszącego około 4,3%r/r. biorąc pod uwagę osłabienie inwestycji. Wsparciem dla wzrostu wydatków konsumpcyjnych będą programy związane z polityką fiskalną rządu Mateusza Morawieckiego, w tym wypłata 13-tej emerytury i rozszerzenie programu 500+. Prognozuje się, że skutkiem tych działań będzie wzrost dynamiki konsumpcji do 5%r/r.

Przewiduje się, że w 2019 r. dynamika wzrostu jedynie nieznacznie przekroczy 4%r/r. Polityka fiskalna może utrzymać także stosunkowo wysokie tempo wzrostu w 2020 r. na poziomie wynoszącym około 3,3-3,4%r/r.

Ostateczny szacunek inflacji bazowej CPI w kwietniu potwierdził, że nastąpił wzrost indeksu do 2,2%r/r. Istotną rolę odegrały ceny żywności, których dynamika zanotowała wzrost z 2,6% do 3,3%r/r. Głównym wpływ na to miały przede wszystkim wyższe ceny warzyw i mięsa wieprzowego. Najprawdopodobniej tendencja wzrostowa będzie kontynuowana w kolejnych miesiącach.

Doszło do wzrostu inflacji bazowej do 1,7%r/r. Zmianę tę spowodowały przede wszystkim usług transportowe, które według Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) podniosły indeks o 0,25pp, a więc powyżej trendu sezonowego. Wzrost ten prawdopodobnie jest przejściowy i związany z większym popytem na bilety lotnicze w trakcie świąt Wielkanocnych.

Trochę wyższy od sezonowego trendu był wzrost cen odzieży. Jednak zmiana ta wynika ze zmian metodologicznych wprowadzonych przez GUS.

Struktura sugeruje, że dalszy wzrost dynamiki inflacji CPI będzie umiarkowany, a indeks osiągnie cel NBP wynoszący 2,5% w czerwcu lub lipcu 2019 r. Dalej będzie oscylował w okolicach 2,1-2,5%r/r. Inflacja bazowa, zdaniem analityków, będzie rosnąć systematycznie nawet do poziomu 2,5%r/r. na koniec 2019 r. Niższą kontrybucję najprawdopodobniej będą dostarczać ceny energii i paliw.

Pomimo zaskoczeń inflacją retoryka Rady Polityki Pieniężnej (RPP) pozostaje nadal taka sama. RPP spodziewa się, że utrzymana zostanie inflacja CPI na umiarkowanym poziomie. Prezes Rady Adam Glapiński poinformował, że nie spodziewa się zmian stóp procentowych do końca swojej kadencji.

Najprawdopodobniej Rada Polityki Pieniężnej nie zmieni stóp procentowych w tym roku i w następnym. W dalszym horyzoncie prawdopodobna jest zdecydowanie bardziej obniżka stóp. RPP podkreśliła też, że tymczasowy wzrost CPI na poziomie 3%r/r. nie jest żadnym argumentem za zacieśnieniem polityki pieniężnej kraju.

Równolegle do wyżej wymienionych zmian w inflacji bazowej będzie spowalniać PKB.

Strefa euro

Najprawdopodobniej nastąpi stabilizacja głównego wskaźnika inflacji HICP w strefie euro na poziomie 1,7%r/r. Istotniejsza jednak będzie struktura inflacji bazowej na poziomie 1,2%, której wzrost zaskoczył już w ten sam sposób jak w przypadku Polski.

Niemcy

Dynamika wzrostu PKB w Niemczech w 1kw wzrosła do 0,7%r/r. po usunięciu efektów sezonowych. Urząd statystyczny w swoim komentarzu wskazuje, że struktura ta bazuje przede wszystkim na wydatkach konsumpcyjnych gospodarstw domowych. Kontrybucje wydatków rządowych, eksportu netto i inwestycji są nadal niewielkie.

Dostępne dane nie pozwalają patrzeć z optymizmem na kolejny kwartał. Badanie ZEW pokazuje w zasadzie poprawę oceny bieżącej do 8,2 pkt., jednak średniookresowe oczekiwania spadły na ujemny poziom z 3,1 do -2,1 pkt. Większość ocen sektorowych nie uległa zmianie względem zeszłego miesiąca. Dostrzegalny jest także pesymizm w przypadku pytań o rynki finansowe, gdzie ankieta wykazała silniejsze oczekiwania, że rentowności obligacji utrzymają się na niskich poziomach. Wynika z tego, że rynki finansowe coraz mniej wierzą w normalizację polityki Europejskiego Banku Centralnego (EBC). Odsetek inwestorów spodziewających się wzrostu rentowności spadł z 51% do 32% dla strefy Europy i z 55% do 17% dla USA.

Wielka Brytania

Premier Theresa May zapowiedziała swoją rezygnację z fotelu premiera Wielkiej Brytanii, jeżeli nie uda się jej przeforsować porozumienia z Unią Europejską w parlamencie. Decyzje zostaną podjęte w czerwcu, a sam upadek gabinetu May jest bardzo prawdopodobny.

Włochy

Wicepremier Włoch Matteo Salvini wskazał, że rząd nie będzie brał pod uwagę tego, jeżeli zostanie przekroczony unijny próg 3% PKB z procedury nadmiernego deficytu. Wypowiedź Salviniego osłabiła obligacje gospodarek peryferyjnych i euro.

Chiny

Dynamika produkcji przemysłowej w Chinach spadła w kwietniu z poziomu 8,5% do 5,4% przy konsensusie 6,5%. Był to skutek m.in. załamania produkcji w sektorze motoryzacyjnym, co wpłynęło na osłabienie popytu wewnętrznego. Podobny problem dotyczy także sprzedaży detalicznej, w której nastąpił spadek do 7,2% z 8,7%, z konsensusem 8,6%.

Słabe wyniki będą się prawdopodobnie utrzymywać w nadchodzących miesiącach, a podjęte przez chińskie władze działania związane z obniżką podatków, osłabienia wymogów kredytowych, będą stymulowały wzrost z opóźnieniem.

W kwietniu widoczna była słaba aktywność sektora rządowego w stymulowaniu projektów infrastrukturalnych. Mowa o spadku dynamiki inwestycji w okresie od stycznia do kwietnia z poziomu 6,3% do 6,1%r/r., z konsensusem 6,4%.

Prognozuje się, że dynamika PKB w obecnym kwartale będzie nadal spadać. Odbicie aktywności jest możliwe bardziej w drugiej połowie 2019 r.


Informacje makroekonomiczne na wyciągnięcie ręki. Polub i obserwuj nas na Facebooku. Jesteśmy także na Twitterze. Zapraszamy na naszą grupę dyskusyjną.

Zapraszamy na nasz profil na Patronite.

WSPIERAJ NIEZALEŻNE DZIENNIKARSTWO