Tygodnik Ekonomiczny: Stopy procentowe bez zmian, niewielki wzrost inflacji bazowej w maju

Rada Polityki Pieniężnej postanowiła pozostać na swoim stanowisku i utrzymała obecne stopy procentowe. Dane wskazują, że nastąpił niewielki wzrost inflacji bazowej w maju.


Tygodnik Ekonomiczny: Stopy procentowe bez zmian, niewielki wzrost inflacji bazowej w maju

Polska

Rada Polityki Pieniężnej (RPP) zdecydowała się utrzymać aktualne stopy procentowe. W komunikacie po posiedzeniu oceniono, że perspektywy gospodarcze są korzystne, a inflacja pozostanie dalej umiarkowana. Prezes Narodowego Banku Polskiego (NBO) Adam Glapiński powtórzył swoje stanowisko, że nie ma żadnej potrzeby podwyższania stóp procentowych.

Prognozuje się, że wskaźnik inflacji CPI przekroczy poziom 3% w 1kw20 z powodu podwyżki cen energii elektrycznej, a kwartał później powróci do celu NBP.

Osoby uczestniczące w spotkaniu Rady Polityki Pieniężnej unikali komentarzy na temat skutków uwolnienia cen energii w drugiej połowie 2019 r. i potencjalnych decyzji Urzędu Regulacji Energetyki (URE). Najprawdopodobniej presja kosztowa dotycząca wyższych cen prąd dla przedsiębiorstw będzie narastać w 2020 r., a to skutkować będzie stosunkowo trwałym wzrostem CPI powyżej poziomu 3% w drugiej połowie nadchodzącego roku.

Wstępny szacunek dynamiki inflacji w maju wskazuje, że doszło do niewielkiego wzrostu z 2,2% do 2,3%r/r., przy konsensusie 2,4%. Istotnej zmianie uległa struktura CPI z powodu dynamiki cen żywności, która wzrosła z 3,3% do 5%r.r., natomiast spadek dynamiki był dostrzegalny w przypadku cen paliw (z 8,6% do poziomu 4,1%r/r.) i inflacji bazowej.

Szacunki wskazują, że inflacja bazowa obniżyła się do 1,6%r/r. z 1,7%, czyli poniżej rynkowego konsensusu na poziomie 1,9%. Wpływ miał powrót cen biletów lotniczych na wcześniejsze poziomy standardowe.

Należy spodziewać się, że kolejne miesiące będą cechowały się podobnym poziomem inflacji CPI, a w czerwcu i lipcu 2019 r. dynamika utrzyma się najprawdopodobniej na poziomie niższym niż zakładany przez Narodowy Bank Polski cel wynoszący 2,5%r/r.

Dynamika cen żywności i paliw będzie najprawdopodobniej spadać, a inflacja bazowa rosnąć. W następnej połowie roku CPI będzie znajdować się pomiędzy 2% a 2,5%r/r.

Niemcy

Dynamika zamówień przemysłowych w niemieckim przemyśle wzrosła do -5,3%r/r. z -5,9%, a więc blisko rynkowych oczekiwań. Struktura wskazuje na niewielką poprawę popytu na dobra konsumpcyjne i inwestycyjne w Niemczech, a także w pozostałych gospodarkach strefy euro.

Dane dotyczące zamówień wskazują na trwającą dalej stagnację w przemyśle w Niemczech. Analitycy uważają, że nastąpi nieduży wzrost PKB wynoszący 0,5%r/r. w 2kw.

Włochy

Komisja Europejska stwierdziła w najnowszym raporcie na temat sytuacji fiskalnej Włoch, że uzasadnione jest nałożenie na państwo procedury nadmiernego deficytu. Jest to pierwszy krok w stronę podjęcia decyzji. Premier Włoch Giuseppe Conte w odpowiedzi powiedział, że rząd włoski nie cofnie się przed polityką poluzowania fiskalnego, ale będzie dążył do zmiany unijnych zasad dotyczących długu i deficytu.

Najprawdopodobniej dojdzie do eskalacji konfliktu w wyżej wymienionej sprawie pomiędzy Unią Europejską a Włochami.

USA

Raport ADP pokazał, że zatrudnienie w amerykańskiej gospodarce wzrosło w maju br. o 27 000 etatów. Dokument wskazuje też, ze spore spadki zatrudnienia (o 52 000 miejsc pracy) nastąpiły w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, przede wszystkim w budownictwie.

Główny wskaźnik indeksu ISM, ze względu na wzrost do 56,9 pkt., wskazał na dobrą kondycję amerykańskiego sektora usług. Widoczna była poprawa prawie wszystkich komponentów, a osłabienie nastąpiło wyłącznie w przypadku komponentów związanych z wymianą handlową, tj. import, zamówienia eksportowe.


Informacje makroekonomiczne na wyciągnięcie ręki. Polub i obserwuj nas na Facebooku. Jesteśmy także na Twitterze. Zapraszamy na naszą grupę dyskusyjną.

Zapraszamy na nasz profil na Patronite.

WSPIERAJ NIEZALEŻNE DZIENNIKARSTWO