Tygodnik Ekonomiczny: Inflacja powyżej celu NBP. Firmy informują o spowolnieniu

W Polsce inflacja znalazła się powyżej celu NBP, a dane dotyczące przedsiębiorstw wskazują na spowolnienie inwestycji. Gospodarki azjatyckie są natomiast zagrożone recesją.


Tygodnik Ekonomiczny: Inflacja powyżej celu NBP. Firmy informują o spowolnieniu

Polska

Dynamika inflacji CPI wzrosła w czerwcu do 2,6%r/r., natomiast kolejne dane potwierdziły dalszy wzrost inflacji bazowej w Polsce z do poziomu 1,9%r/r. Jednym z czynników, które spowodowały ten wzrost były ceny usług, których dynamika roczna wzrosła z 3,3% do 3,9%r/r.

Na wzrost cen usług wpłynęły wydatki konsumpcyjne, które oparte były na transferach społecznych w trakcie trwającego okresu przedwyborczego. Wzrosły przede wszystkim ceny usług telekomunikacyjnych, turystycznych. Te dwie kategorie dodały łącznie 0,05pp do CPI. Jesienią najprawdopodobniej dojdzie do podwyżki cen usług transportowych i operatorów telewizyjnych.

Prawdopodobnie Narodowy Bank Polski (NBP) utrzyma swoje neutralne nastawienie do stóp procentowych, podczas gdy Europejski Bank Centralny (EBC) wznowi QE. Będzie miało to korzystny wpływ na polską złotówkę i doprowadzi do sytuacji, w której krzywa dochodowości nie będzie wyceniać obniżek stóp procentowych.

Opublikowane zostały przez NBP wyniki badań koniunktury w 3kw2019. Dane wskazują na pogorszenie oczekiwanej przez przedsiębiorców sytuacji ekonomicznej w Polsce. Również tak samo ukształtowały się wskaźniki dotyczące prognoz popytu i eksportu. Indeksy, o których mowa, znajdują się na poziomach podobnych do tych z 2013 r., kiedy gospodarka polska zanotowała spowolnienie po euro 2012.

Słabszej aktywności towarzyszą też pomniejszone plany inwestycyjne. Indeksy dotyczące wartości rozpoczynanych oraz kontynuowanych inwestycji spadły w porównaniu do 2018 r.

Odsetek przedsiębiorstw w Polsce planujących podwyżki płac wyniósł 30%. Oznacza to wzrost o 10pp w porównaniu do zeszłego roku. Dynamika wynagrodzeń najprawdopodobniej wyniesie 7,5-,8%r/r.

Niemcy

Prognozuje się dalszy spadek oceny bieżącej w badaniach koniunktury w Niemczech z 7,8 do 3 pkt., przy konsensusie 5 pkt. Osłabienie to związane będzie przede wszystkim z silnym pogorszeniem się dynamiki zasobów sektora przemysłowego w Niemczech oraz kondycji niemieckiego przemysłu.

Prognozuje się, że dynamika niemieckiego PKB spadnie w 2kw poniżej 0,5%r/r.

Chiny

Dynamika wzrostu PKB w chińskiej gospodarce spadła do poziomu 6,2%r/r. z 6,4%, a więc zgodnie z rynkowymi prognozami.

Dynamika produkcji przemysłowej w Chinach wzrosła do 6,2%r/r., przy konsensusie 5,2%. W przypadku sprzedaży detalicznej doszło do wzrostu do 9,8%r/r., przy konsensusie 8,5%. Lepsze dane w czerwcu są wynikiem podjętych działań fiskalnych przez chińską administrację rządową.

Korea Południowa

Dane z Korei Południowej wskazują na zagrożenie recesją. Podobne dane napływają z innych gospodarek azjatyckich, których problemy związane są przede wszystkim z konfliktami handlowymi. Na pogorszenie sytuacji ma także wpływ załamanie na rynku motoryzacyjnym w Chinach.


Informacje makroekonomiczne na wyciągnięcie ręki. Polub i obserwuj nas na Facebooku. Jesteśmy także na Twitterze. Zapraszamy na naszą grupę dyskusyjną.

WSPIERAJ NIEZALEŻNE DZIENNIKARSTWO