Tygodnik Ekonomiczny: Słaba koniunktura w polskiej gospodarce

Koniunktura w polskiej gospodarce się znacząco pogorszyła. Europejski Bank Centralny natomiast poczeka z obniżkami stóp procentowych do września.


Tygodnik Ekonomiczny: Słaba koniunktura w polskiej gospodarce

Polska

Dynamika sprzedaży detalicznej w czerwcu spadła do poziomu 3,7%r/r. z poziomu 5,6%r/r., który został zanotowany w maju. Wynik ten był zbieżny z rynkowym konsensusem oraz prognozami naszego Tygodnika Ekonomicznego. Dużej zmianie nie uległa struktura wzrostu, która pozostała podobna do tej z minionych już miesięcy.

Wysoką dynamikę odnotowały działy AGD i RTV, tj. 8,9%r/r., a także samochodów na poziomie 5,1%r/r. Lepsze wyniki można było zaobserwować także w przypadku dynamiki w sprzedaży lekarstw, sprzętu medycznego oraz kosmetyków, jak również zakupów w sklepach niewyspecjalizowanych. W przypadku pozostałych działów odnotowany został spadek wynoszący -3,9%.

Emeryci w kwietniu otrzymali 13-tą emeryturę, która wpłynęła na tempo wzrostu dochodów gospodarstw domowych do 9%r/r. w 2kw. Jednak pomimo wypłaty emerytury dane dotyczące sprzedaży detalicznej wskazują na spowolnienie, które najprawdopodobniej jest skutkiem bardzo wysokiej bazy z ubiegłego roku. Jednak czynnik ten będzie spowoduje w nadchodzących miesiącach wzrost sprzedaży oraz konsumpcji.

Prognozuje się, że nastąpią zmiany w dynamice sprzedaży, która w kolejnych miesiącach przekroczy poziom 5%r/r. Badania przeprowadzone przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) dotyczące koniunktury konsumenckiej wskazują, że istnieje wysoka skłonność do ponoszenia większych wydatków. Kolejnym czynnikiem będzie wypłata skumulowanych świadczeń za okres od lipca do września w ramach programu 500+.

PKB za 2kw2019 będzie znajdować się na poziomie 4,7%r/r., co zostało skorygowane w związku z nowymi danymi o dynamice produkcji. Na horyzoncie dostrzegalne jest też ryzyko, że tempo wzrostu gospodarczego Polski będzie jednak niższe niż 4,7%r/r.

Strefa euro

Konsensus na PMI w strefie euro jest zbliżony do wcześniejszego odczytu wynoszącego 47,6 pkt. w przypadku przetwórstwa oraz 55,3 pkt. w przypadku usług. Wyniki strefy euro w ostatnim czasie uległy znaczącej poprawie.

Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego (EBC) najprawdopodobniej zdecyduje się na utrzymanie aktualnej polityki pieniężnej i nie dojdzie do zmian stóp procentowych. Potencjalna decyzja o poluzowaniu stóp może natomiast zostać podjęta we wrześniu, kiedy władze EBC będą miały dokładne dane dotyczące wzrostu PKB w 2kw., a także projekcję związaną z inflacją.

Niemcy

Indeks IFO wskazał na niewielki spadek w niemieckiej koniunkturze z 97,4 pkt. do 97 pkt.

USA

Prognozuje się silny wzrost konsumpcji w danych o PKB w 2kw. Można spodziewać się, że dynamika wyniesie 3,1%kw/kw. po zannualizowaniu, na co wskazują również prognozy analityków rynkowych. Zmiana dynamiki PKB jest związana jednak ze spadkiem dostępnych zasobów. Zarówno inwestycje sektora prywatnego, jak i wzrost wydatków konsumpcyjnych, powinny pozostać nadal na wysokim poziomie.


Informacje makroekonomiczne na wyciągnięcie ręki. Polub i obserwuj nas na Facebooku. Jesteśmy także na Twitterze. Zapraszamy na naszą grupę dyskusyjną.

WSPIERAJ NIEZALEŻNE DZIENNIKARSTWO