Tygodnik Ekonomiczny: Dalszy wzrost inflacji w Polsce

Wstępne szacunki wskazują, że inflacja CPI w lipcu bieżącego roku wzrosła 2,9%r/r., co jest przede wszystkim skutkiem wzrostu cen żywności i usług.


Tygodnik Ekonomiczny: Dalszy wzrost inflacji w Polsce

Polska

Wstępne szacunki wskazują na to, że inflacja CPI wzrosła do 2,9%r/r. w lipcu 2019 r. Spowodowane jest to przede wszystkim silnego wzrostu cen żywności. Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał, że dynamika cen żywności uległa wzrostowi na poziomie 6,8%r/r.

Zanotowany został wzrost inflacji bazowej na poziomie wynoszącym do 2,2%r/r., co jest związane m.in. ze wzrostem cen usług. Silniejszy wzrost cen w tej kategorii jest związany głównie z kosztami pracy i popytem, a także świadczeniami socjalnymi, które zostały wypłacone.

Prognozuje się, że wzrost będzie notować komponent bazowy, głównie w przypadku kategorii jaką są usługi, a siłą napędową będzie silny popyt wewnętrzny. Oznacza to, że dynamika inflacji CPI może w 2020 r. przekroczyć 3,5%r/r., który jest górnym zakresem celu Narodowego Banku Polskiego (NBP).

Pomimo wzrostu inflacji Rada Polityka Pieniężnej (RPP) nie ma zamiaru podejmować jakichkolwiek działań w zakresie zmian w polityce monetarnej. Główną osobą, która uważa, że ma powodu do zmiany prowadzonej polityki jest Adam Glapiński, prezes Narodowego Banku Polskiego. Zwolennicy utrzymania obecnej polityki, z Glapińskim na czele, uważają, że powodem do rozważania zmian w polityce pieniężnej byłoby przekroczenie górnego przedziału celu inflacyjnego na poziomie 3,5%.

Wskaźnik PMI dotyczący koniunktury w przetwórstwie spadł w lipcu z 48,4 pkt. do 47,4 pkt., co oznacza najgorszy wynik od kwietnia 2013 r. Przy czym należy pamiętać o fakcie, którym jest to, ze PMI jest badaniem przeprowadzanym wśród dużych przedsiębiorstw, w tym podwykonawców zagranicznych, co oznacza, że na wyniki ma wpływ osłabienie w przemyśle strefy euro.

Strefa euro

Dynamika PKB w strefie euro w 2kw2019 wyniosła 1,1%r/r., co oznacza poziom odrobinę mniejszy niż  w pierwszym kwartale 2019 r. W pierwszej połowie 2019 r. silniejszy wzrost gospodarczy był wynikiem poprawy notowań w gospodarkach państw peryferyjnych. Należy spodziewać się jednak, że strefę euro czekać będzie duże spowolnienie wzrostu PKB w drugiej połowie 2019 r.

Inflacja HIPC w strefie euro wzrosła do 2,1%r/r. Jest to skutek wzrostu komponentu bazowego do 1,1%r/r., przy konsensusie 1,0%r/r. Najprawdopodobniej jednak nie wpłynie to na decyzję Europejskiego Banku Centralnego (EBC), który zdecyduje się na poluzowanie polityki pieniężnej.

Zdaniem analityków rynkowych presja inflacyjna oraz osłabiona koniunktura w gospodarkach strefy euro będą jednym z głównych argumentów poluzowania polityki Europejskiego Banku Centralnego, czego efektem będzie obniżenie stóp procentowych o 18-20pb. Nie jest wykluczone, że EBC zdecyduje się także na rozpoczęcie luzowania ilościowego (QE).


Informacje makroekonomiczne na wyciągnięcie ręki. Polub i obserwuj nas na Facebooku. Jesteśmy także na Twitterze. Zapraszamy na naszą grupę dyskusyjną.

WSPIERAJ NIEZALEŻNE DZIENNIKARSTWO