Tygodnik Ekonomiczny: Większy deficyt budżetowy, możliwe problemy z rentownością POLGBs

USA i Chiny osiągnęły istotny postęp w prowadzonych rozmowach handlowych oraz na obszarze transferu technologii i praw autorskich. W Polsce możliwe problemy ze wzrostem rentowności POLGBs i większy deficyt budżetowy spowodowany obietnicami wyborczymi PiS.


Tygodnik Ekonomiczny: Większy deficyt budżetowy, możliwe problemy z rentownością POLGBs

Polska

Podczas swojej konwencji Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło plany poluzowania fiskalnego. Poinformowano o planach rozszerzenia programu 500+ na każde dziecko od lipca 2019 r., jednorazowej wypłaty 1 100 zł każdemu emerytowi, z czego operacja ta ma być powtarzana raz na rok. Ugrupowanie planuje zwolnienie osób do 26 roku życia z podatku PIT i podniesienie kosztów uzyskania przychodu. Szacuje się, że w 2019 r. sumaryczny koszt propozycji będzie wynosił ok. 18 miliardów złotych i od 35 do 40 miliardów złotych w następnym roku (2020 r.). Prognozuje się, że deficyt budżetowy wzrośnie do 2,3-2,5% PKB.

Zewnętrzne otoczenie wciąć jest niesprzyjającego dla polskiego sektora przemysłu. Należy zwrócić uwagę na wyniki badań koniunktury w przypadku niemieckiej gospodarki, które wskazują na spowolnienie gospodarcze. Najprawdopodobniej podobna tendencja będzie występować wśród pozostałych gospodarek w Europie Środkowo-Wschodniej (CEE).

Rada Polityki Pieniężnej przestała rozważać potencjalne poluzowanie polityki pieniężnej, które miało być odpowiedzią na trwające spowolnienie koniunktury. Jest to spowodowane ostatnią konwencją PiS, podczas której został ogłoszony impuls fiskalny.

W związku z planowanym poluzowaniem fiskalnym prawdopodobnie dojdzie do podniesienia asset swapów na długim końcu o 3,4pb i wzrosną stawki IRS. Pole do wzrostu rentowności jest małe ze względu na bezpieczną sytuację budżetową z deficytem poniżej 2% PKB. Planowane poluzowanie fiskalne wygasi też oczekiwania związane z obniżką stóp NBP. To prawdopodobnie pozwoli €/PLN utrzymać się w zakresie dotychczasowej konsolidacja do końca marca.

Strefa euro

Spowolnienie gospodarcze zdecydowanie wpływa negatywnie na oczekiwania inflacyjne. Wbrew projekcjom i oświadczeniom Europejskiego Banku Centralnego widoczny jest niski wzrost inflacji bazowej, a import niskiej inflacji stwarza ryzyko w dół dla krajowego CPI.

Ifo wskazuje, że spowolnienie gospodarcze w Europie zaczyna w sposób bezpośredni dotykać rynek pracy w Niemczech. Kolejny raz spadła liczba przedsiębiorstw zgłaszających problemy z wykorzystaniem mocy produkcyjnych i z pozyskaniem pracowników do 20,7% (wcześniej 23,8%).

Indeks Ifo dotyczący niemieckiej gospodarki obniżył się do 98,5pkt z 99,3pkt. Osłabienie widoczne było we wszystkich głównych sektorach gospodarki Niemiec. Można było zaobserwować również silne osłabienie w sektorze usług (badanie PMI).

Wielka Brytania

27 lutego miało się odbyć w brytyjskim parlamencie głosowanie nad nową wersją porozumienia między Wielką Brytanią a Unią Europejską. Premier Theresa May postanowiła odłożyć je jednak do 12 marca.

USA i Chiny

Chiny i USA osiągnęły istotny postęp w prowadzonych rozmowach handlowych i na obszarze transferu technologii. USA odłoży podniesienie ceł na chińskie towary (podwyżka była planowana, by weszła w życie 1 marca). Najprawdopodobniej jednym z głównych tematów rozmów jest zmniejszenie deficytu handlowego Chin z USA. Trudniejszym obszarem negocjacji jest jednak ochrona własności intelektualnej, gdyż przedstawiciele USA zarzucają Chinom kradzież technologii amerykańskich. Innym tematem jest ograniczenie sztucznego osłabiania chińskiego juana.

Postępy w rozmowach handlowych mogą oznaczać do potencjalnego urynkowienia juana, co może mieć korzystny wpływ dla walut rynków azjatyckich i innych rynków wschodzących.


Informacje makroekonomiczne na wyciągnięcie ręki. Polub i obserwuj nas na Facebooku.Jesteśmy także na Twitterze.Zapraszamy na naszą grupę dyskusyjną.

WSPIERAJ NIEZALEŻNE DZIENNIKARSTWO