Tygodnik Ekonomiczny: Spadek dynamiki PKB w Polsce. Europejski przemysł osłabiony zjawiskami klimatycznymi

Szacunki wskazują, że dojdzie do obniżenia dynamiki PKB w Polsce oraz dalszego wzrostu inflacji. Europejski przemysł natomiast boryka się z problemami, które są spowodowane m.in. niekorzystnymi zjawiskami klimatycznymi.


Tygodnik Ekonomiczny: Spadek dynamiki PKB w Polsce. Europejski przemysł osłabiony zjawiskami klimatycznymi

Polska

Prognozuje się, że po słabych danych za czerwiec, dojdzie do spadku dynamiki PKB w 2kw. z 4,7% do 4,6%r/r., przy rynkowym konsensusie na poziomie 4,5%, a struktura nadal będzie opierać się na konsumpcji prywatnej, która najprawdopodobniej wyniesie 4,6%r/r.

Dynamika inwestycji, zdaniem analityków, będzie spowolniona, co będzie skutkiem m.in. słabych danych dotyczących przemysłu w czerwcu. Jednak dynamika będzie nadal wysoka, najprawdopodobniej na poziomie 4,4%r/r.

Prawdopodobnie zanotowana zostanie także wysoka dynamika inflacji na poziomie 2,9%r/r., a sam wzrost nastąpi z poziomu 1,9% do 2,1%r/r. w lipcu. Szacuje się też, że w 4kw. 2019 r. dynamika znajdzie się na poziomie 2,5%r/r.

Strefa euro

Rynkowe prognozy dotyczące produkcji w strefie euro wskazują na silny spadek z poziomu -0,5%r/r. do -1,2%r/r., co może znaleźć swoje potwierdzenie w związku z danymi pochodzącymi z Francji (0%r/r.) i Niemiec (spadek o ok. 5,2%r/r.). Na spadek dynamiki wpłynęły m.in. zjawiska klimatyczne, takie jak wysokie temperatury.

Niemcy

W Niemczech prognozuje się dalszy spadek oceny bieżącej indeksu ZEW, opartego na ocenach analityków finansowych oraz zarządzających portfelami w Niemczech, będzie z poziomu -1,1 pkt. do -8 pkt., a więc poniżej konsensusu -5,5 pkt. Osłabienie będzie widoczne także w ocenach sektorowych. Można spodziewać się wzrostu oczekiwań związanych z działaniami Europejskiego Banku Centralnego (EBC).

USA

Prognozuje się, że dynamika inflacji CPI w lipcu znajdzie się na poziomie 1,5%r/r., czyli poniżej konsensusu rynkowego wynoszącego 1,7%. Struktura będzie zbliżona do tej z czerwca, a inflacja bazowa będzie utrzymywała dynamikę 2,1%.

Analitycy rynkowi szacują, że będzie widoczny wzrostu koniunktury w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw do 104,9 pkt. Komponenty, które opisują rynek, pozostaną nadal na wysokich poziomach i jest duże prawdopodobieństwo, że nie dojdzie do pogorszenia spowodowanego wojną handlową.


Informacje makroekonomiczne na wyciągnięcie ręki. Polub i obserwuj nas na Facebooku. Jesteśmy także na Twitterze. Zapraszamy na naszą grupę dyskusyjną.

WSPIERAJ NIEZALEŻNE DZIENNIKARSTWO