Tygodnik Ekonomiczny: Niewielki spadek dynamiki PKB w Polsce

Prognozowany jest niewielki spadek dynamiki PKB w polskiej gospodarce. W Niemczech pogłębia się recesja, na którą odpowiada niemiecki resort finansów planując ekspansję finansową.


Tygodnik Ekonomiczny: Niewielki spadek dynamiki PKB w Polsce

Polska

Dynamika produkcji budowlanej i montażowej wzrosła do 6,6%r/r. z -0,7%, czyli powyżej prognoz analityków rynkowych. Wzrost ten jest napędzany przez budowę obiektów związanych z inżynierią wodną oraz lądową, a to oznacza przede wszystkim wkład projektów infrastrukturalnych. Na ujemnym poziomie, czyli -2,9%, znalazła się natomiast dynamika budowy budynków, co wynika ze słabnącego w Polsce rynku budownictwa mieszkaniowego.

Dynamika produkcji przemysłowej w lipcu zwiększyła się z poziomu -2,7% do 5,8%r/r., a więc powyżej mediany prognoz na poziomie 6,5%. Zmianie towarzyszy fakt jakim jest brak obciążenia związanego ze skracaniem aktywności produkcyjnej z powodu wysokich temperatur.

Z danych wynika, że najsilniejszy wzrost zanotowała produkcja sprzętu transportowego, której dynamika wyniosła 26,3%. Bez wątpienia wpływ miały na to m.in. zamówienia ze strony PKP. W dalszej kolejności są producenci sprzętu elektrycznego oraz sektor motoryzacyjny, a wysoki poziom zanotowała też dynamika produkcji dóbr inwestycyjnych, która znalazła się na poziomie 10%r/r.

Dostępne dane wskazują na to, że nastąpiło nieduże spowolnienie dynamiki PKB w 3kw., jednak spodziewać się należy dynamiki na poziomie 4,3%r/r., czyli podobnej do minionego kwartału 2019 r.

Prognozuje się, że dynamika sprzedaży detalicznej wzrosła w ujęciu realnym z poziomu 3,7% do 6,0%r/r., a więc poniżej konsensusu jakim jest 7,4%. Na wynik dalej będzie wpływać wysoka sprzedaż samochodów w 2018 r., co związane jest z wprowadzeniem procedury testowej WLTP jesienią 2018 r.

Strefa euro

Prognozuje się spadek głównego wskaźnika composite dla strefy euro z 51,5 pkt. do 51,1 pkt., co będzie związane z pogorszeniem się ocen w sektorze usług, gdzie spadek nastąpi prawdopodobnie do 52,6 pkt.

Niemcy

Niemieckie Ministerstwo Finansów zasugerowało, że władze niemieckie rozważają zwiększenie wydatków o 50 mld euro oraz wejście w deficyt budżetowy w momencie przedłużania się spowolnienia, które dotyczy m.in. niemieckiego przemysłu. Program resortu oprócz inwestycji klimatycznych i edukacyjnych może zawierać też wsparcie dla niemieckiego sektora motoryzacyjnego i rozszerzenie programów socjalnych w kraju.

Włochy

Wiadomość o gotowości do utworzenia koalicyjnego rządu Ruchu 5 Gwiazd i Partii Demokratycznej wpłynęła pozytywnie na kwestię redukcji spreadu rentowności włoskich obligacji do Niemiec. Do tej pory zanegowany został widoczny wzrost z powodu kryzysu politycznego we Włoszech.

USA

Podczas posiedzenia FOMC członkowie komitetu wskazali, że postrzegają obniżkę stóp procentowych jako dostosowanie poziomu do aktualnej koniunktury. Oznacza to, że kolejne cięcia stóp nie będą następowały w sposób automatyczny. W trakcie posiedzenia komitetu członkowie wskazali na ryzyko związane z narastającym konfliktem handlowym pomiędzy Chinami i Stanami Zjednoczonymi, a także na sytuację gospodarczą takich krajów jak Meksyk.


Informacje makroekonomiczne na wyciągnięcie ręki. Polub i obserwuj nas na Facebooku. Jesteśmy także na Twitterze. Zapraszamy na naszą grupę dyskusyjną.

WSPIERAJ NIEZALEŻNE DZIENNIKARSTWO