Tygodnik Ekonomiczny: Spadek dynamiki wzrostu w Polsce

W polskiej gospodarce doszło do spadku dynamiki wzrostu. Jednocześnie wzrosły wpływy do budżetu z podatków CIT, PIT i VAT.


Tygodnik Ekonomiczny: Spadek dynamiki wzrostu w Polsce

Polska

Prognozuje się, że dynamika PKB w 2kw znajdzie się na poziomie 4,4%r/r. i jej struktura bazować będzie na konsumpcji prywatnej, której wzrost nastąpił o 4,6%r/r. W przypadku dynamiki dotyczącej inwestycji dojdzie do spowolnienia do poziomu 8,1%r/r. z 12,9%, co oznacza opóźnione odbicie inwestycji w 1kw 2019 r.

Należy spodziewać się także niższego tempa wzrostu, które spadnie do poziomu 4,0-4,2%r/r. Najprawdopodobniej wysoka liczba wyjazdów turystycznych oraz rozszerzenie programu 500+ wpłyną na to, że dynamika wydatków prywatnych znajdzie się na poziomie 4,9-5%r/r.

Prawdopodobnie dynamika inflacji CPI spadnie z 2,9% do 2,7%r/r., a więc nieco poniżej konsensu rynkowego na poziomie 2,8%. Spowodowane to będzie spadkiem cen paliw oraz spadku inflacji bazowej do 2%r/r., który jest spadkiem tymczasowym. Niższa dynamika inflacji oznaczać będzie też najprawdopodobniej spadek cen produktów leczniczych w porównaniu do lipca.

Dochody z podatków PIT, CIT oraz VAT w lipcu 2019 r. wzrosły kolejno: 23, 29, 27%r/r., co było spowodowane przez bazę: w lipcu 2018 r. wpływy z podatków były niskie w porównaniu do pozostałych miesięcy. Mimo dobrych wyników wciąż obecny jest sceptycyzm dotyczący dochodów planowanych na rok 2020.

Rząd Mateusza Morawieckiego przedstawił szczegółowe informacje na temat ustawy budżetowej. Z dokumentów wynika, że rząd ma w planach zniesienie limitu składek emerytalnych i nie planuje już wypłaty 13-tych emerytur w 2020 roku. W ten sposób dotacja finansowa na ZUS ma zostać ograniczona do 26 miliardów PLN.

Część analityków rynkowych podchodzi sceptycznie do deklaracji o budżecie bez deficytu i szacuje, że deficyt wyniesie 0,5% PKB. Prognozuje się, że deficyt sektorowy wyniesie 0,3-0,4%r/r.

Pomimo budżetu, który został zbilansowany, rząd założył scenariusz, że potrzeby pożyczkowe netto wyniosą łącznie 20 miliardów PLN, co ma być spowodowane deficytem budżetu środków europejskich. Prognozuje się jednak, że potrzeby pożyczkowe będą znajdowały się na poziomie ok. 10 miliardów PLN, a więc mniej niż zakłada rząd.

Strefa euro

Prognozuje się, że dojdzie do spadku inflacji HIPC w strefie euro z poziomu 1,1% do 1%r/r., a także do wzrostu inflacji bazowej do 1%r/r. Dane dotyczące gospodarek krajów strefy euro wskazują na stabilizację inflacji bazowej na poziomie 0,9%r/r. Warto nadmienić, że w samych Niemczech indeks inflacji HICP spadł do 1%r/r., co jest związane z m.in. niższym wzrostem cen za dobra trwałe (przemysłowe) oraz cen komunikacji.

Niemcy

Prognozuje się spadek inflacji CPI w sierpniu z poziomu 1,7% do 1,5%r/r. Spadek dynamiki inflacji oraz oczekiwań będzie argumentem przemawiającym za dalszym luzowaniem polityki Europejskiego Banku Centralnego (EBC) podczas wrześniowego posiedzenia. Nie jest wykluczone, że EBC uruchomi nowy program mający na celu zakup aktywów w skali 25-30 miliardów EUR miesięcznie oraz obniżenie stopy depozytowej o 20pb.

Włochy

Partia Demokratyczna i Ruch 5 Gwiazd zakończyły kryzys polityczny we Włoszech. Giuseppe Conte pozostanie nadal premierem, tym samym rozwiązany został problem obaw o niestabilność finansów publicznych państwa, które wynikały z programu Ligii Północnej. Jednak istnieje ryzyko, że rząd włoski będzie musiał się zmierzyć z potencjalną recesją w gospodarce.


Informacje makroekonomiczne na wyciągnięcie ręki. Polub i obserwuj nas na Facebooku. Jesteśmy także na Twitterze. Zapraszamy na naszą grupę dyskusyjną.

WSPIERAJ NIEZALEŻNE DZIENNIKARSTWO