Tygodnik Ekonomiczny: Niewielki spadek inflacji. Stagnacja w europejskim przemyśle

Wstępne dane wykazały, że w Polsce doszło do niewielkiego spadku dynamiki inflacji, a Rada Polityki Pieniężnej postanowiła nie zmieniać stóp procentowych. Poprawa aktywności gospodarczej eurostrefy pozostaje nadal daleką perspektywą.


Tygodnik Ekonomiczny: Niewielki spadek inflacji. Stagnacja w europejskim przemyśle

Polska

Wstępna publikacja danych o CPI wskazała na spadek dynamiki inflacji z 2,9% do 2,8%r/r. Inflacja bazowa zmniejszyła się z poziomu 2,2% do 2%. Dominującym czynnikiem struktury wzrostu pozostają nadal ceny żywności, w tym przede wszystkim mięsa oraz warzyw. W przypadku inflacji bazowej najprawdopodobniej spadek będzie związany ze słabszej dynamiki cen lekarstw po tym, jak udało się złagodzić problemy dotyczące niedoboru niektórych produktów leczniczych.

Inflacja, zdaniem analityków rynkowych, powinna ulec stabilizacji w nadchodzących miesiącach. Większą uwagę trzeba będzie zwrócić w 1kw 2020 r. Spodziewać się można, że dalszy wzrost inflacji przyczyni się do przekroczenia górnej granicy celu Narodowego Banku Polskiego (NBP) na poziomie 3,5%r/r. W kolejnych miesiącach spadek inflacji będzie nieduży, a samo CPI znajdować się będzie w okolicach 3,1% w drugiej połowie roku.

Rada Polityki Pieniężnej (RPP) postanowiła, iż nie dojdzie do zmian stóp procentowych w Polsce. Podczas ostatniego posiedzenia Rady temat podniesienia stóp nie został nawet poddany dyskusji. Adam Glapiński, prezes Narodowego Banku Polskiego, powiedział, że za pozostawieniem dotychczasowych stóp procentowych przemawia przede wszystkim luzowanie polityki przez inne banki, w tym Europejski Bank Centralny.

RPP wyraziła zaniepokojenie związane ze spowolnieniem gospodarczym obserwowanym globalnie. Rada zwróciła uwagę na ryzyko spadku dynamiki eksportu.

Prognozuje się, iż podwyżka płacy minimalnej w Polsce wpłynie na podniesienie CPI o około 0,4pp, a efekty będą widoczne w II połowie 2020 r. i w 2021 r. Jest to więc sprzeczne z prognozami NBP, które zakładają, że CPI osiągnie 4%r/r. w 1kw 2020 r.

Strefa euro

Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego (EBC) postanowiła obniżyć stopę depozytową do -0,5%, a także poinformowała o skupie aktywów w wysokości 20 mld euro miesięcznie, począwszy od listopada na czas nieokreślony. Ponadto Rada Prezesów zniosła kryterium dodatnich stóp procentowych dla obligacji korporacyjnych, a także zapowiedziała, iż nie dojdzie do podniesienia stóp procentowych oraz ograniczenia polityki luzowania małego, jeżeli inflacja HICP nie powróci na stałe do poziomu 2%r/r. Nowe zapewnienie oznacza, iż przez następne najbliższe lata będzie możliwe wyłącznie dalsze luzowanie polityki.

Europejski Bank Centralny wprowadził także system różnicowania stopy dla środków deponowanych w banku, czyli tiering, na mocy którego instytucje finansowe będą miały obowiązek utrzymywania w EBC sześciokrotności rezerwy obowiązkowej (stopa 0%), a pozostałe środki będą przechowywane po stopie depozytowej na poziomie -0,5%.

Analitycy Europejskiego Banku Centralnego spodziewają się, że inflacja wyniesie 1,2%r/r. w 2019 r., 1%r/r. w 2020 r., 1,5%r/r. w 2021 r. Wcześniej prognozowano inflację na wyższym poziomie: kolejno 1,1%r/r. w 2019 r., 1,2%r/r. w 2020 r. oraz 1,4%r/r. w 2021 r.

Decyzje Europejskiego Banku Centralnego najprawdopodobniej jednak nie wpłyną na odbicie trwałe aktywności gospodarczej w strefie euro. Co więcej, istnieje niewielka szansa na większe luzowanie polityki EBC, co jest spowodowane brakiem konsensu w Radzie Prezesów EBC.

Wyniki europejskiej produkcji przemysłowej są słabe. Dynamika produkcji przemysłowej w Niemczech zaskoczyła negatywnie inwestorów oraz analityków. Podobnie jak dane z innych krajów strefy euro. We Francji zanotowany został spadek dynamiki produkcji przemysłowej z -0,1% do -0,2%r/r., czyli wbrew oczekiwań dotyczącym powrotu na poziom 0,5%. Co prawda we Włoszech doszło do lekkiego odbicia z -1,2% do -0,7%r/r., jednak nadal jest ono zdecydowanie niższe niż prognozy analityków rynkowych. Dane więc wskazują na to, że jeszcze przez długi czas poprawa aktywności gospodarczej w strefie euro jest nadal perspektywą, która jest bardzo odległa.


Subskrybuj nas: Google News | FeedlyInformacje makroekonomiczne na wyciągnięcie ręki. Polub i obserwuj nas na Facebooku. Jesteśmy także na Twitterze. Zapraszamy na naszą grupę dyskusyjną.

WSPIERAJ NIEZALEŻNE DZIENNIKARSTWO