Tygodnik Ekonomiczny: Spowolnienie gospodarcze uderzy w Polskę

Filar, na którym oparta była odporność polskiej gospodarki na spowolnienie gospodarcze, właśnie się wykrusza. To oznacza, że gospodarka Polski mocno wyhamuje w ciągu nadchodzących miesięcy.


Tygodnik Ekonomiczny: Spowolnienie gospodarcze uderzy w Polskę

Polska

W strefie euro, w tym niemieckim przemyśle, postępują dalsze spadki. PMI dla gospodarki światowej wskazywało na odbicie w sektorze przemysłowym w Azji, jednak optymizm ten nie dotarł do strefy euro. Nieiecki indeks spadł do najniższego poziomu od czasu kryzysu finansowego spowodowanego upadkiem banku inwestycyjnego Lehman Brothers, a pesymizm uderzył także na sektor usług. Spowolnienie dostrzegalne jest także na rynku pracy, co stwarza zagrożenie uderzenia w wydatki konsumpcyjne europejskich gospodarek, w tym Polski.

Słabnąca konsumpcja w Europie Zachodniej oznacza koniec odporności przemysłu Polski na spowolnienie gospodarcze. Filarem odporności był silny popyt konsumpcyjny w Europie Zachodniej, jednak teraz, kiedy spowolnienie gospodarcze uderza w wydatki konsumpcyjne, odbije się też negatywnie na polskiej gospodarce.

Szacuje się, że w ciągu najbliższych miesięcy w Polsce nie będzie odczuwalne spowolnienie gospodarcze odpowiednio mocno, gdyż gospodarka jest zasilana przez świadczenia społeczne. Jednak kwestią czasu jest wyczerpanie się tego impulsu, co doprowadzi do silnego spowolnienia gospodarczego w Polsce. Najprawdopodobniej dynamika wzrostu PKB spadnie w 2020 r. do 3,4%, a w 2021 r. do 1,8%.

Agencja ratingowa Moody's podczas corocznej konferencji dotyczącej Europy Środkowo-Wschodniej, czyli regionu CEE, potwierdziła, iż istnieją niewielkie szanse na podniesienie ratingu dla Polski w nadchodzących kwartałach. Prawdopodobnie brak zmian będzie widoczny już 11 października, kiedy będzie miał miejsce ponowny przegląd.

Zdaniem analityków agencji Moody's plan zrównoważonego budżetu, który został przedstawiony przez polski rząd, nie wskazuje na trwałą poprawę deficytu strukturalnego w polskich finansach. Jednym z czynników mających wpływ na tę ocenę jest pogorszenie się otoczenia instytucjonalnego, który określany jest za pomocą indeksów Banku Światowego.

Podczas ostatniego posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej (RPP) został zgłoszony wniosek o obniżenie stóp procentowych. Wyniki głosowania będą dostępne dopiero pod koniec października.

Zdaniem agencji ratingowej Moody's, niekorzystne dla polskiego sektora bankowego orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) nie stanowi zagrożenia dla stabilności polskiego systemu finansowego, a potencjalne straty sektora bankowego nie przekroczą 20 miliardów PLN.

Niemcy

Indeks Ifo wzrósł do poziomu 94,6 pkt. dzięki poprawie oceny bieżącej aktywności w niemieckiej gospodarce. Jednak w rozbiciu na sektory indeks wskazuje na dalszą stagnację w przemyśle w Niemczech, a poprawa dotyczy przede wszystkim sektora usług.

Prognozuje się, iż gospodarkę Niemiec czeka techniczna recesja w 3 kwartale 2019 r. Ponadto brakuje sygnałów, które jasno wskazywałyby na jakąkolwiek szansę przełamania tego negatywnego impasu w nadchodzących kwartałach. Sam rząd niemiecki postanowił o rezygnacji z impulsu fiskalnego.

Czechy

Czeski Bank Centralny (CNB) zdecydował o zachowaniu obecnych stóp procentowych, co oznacza, iż główna stopa znajduje się na poziomie 2%. W trakcie rozmów na posiedzeniu poruszony został temat podniesienia stóp procentowych z powodu wysokiej dynamiki inflacji na poziomie 2,9%, czyli podobnej do tej w Polsce.

USA i Chiny

Minister spraw zagranicznych Chińskiej Republiki Ludowej, Wang Yi, poinformował, że Chiny są gotowe do zwiększania importu ze Stanów Zjednoczonych. Najprawdopodobniej dotyczy to sektora spożywczego w Chinach, co jest związane z wybuchem epidemii ASF w krajach azjatyckich.

Najprawdopodobniej zostanie zawarte porozumienie Chiny-USA, jednak w wyjątkowo małym zakresie, gdyż spór o technologie informacyjne i prawa autorskie nadal trwa, jednak obydwie strony mają wolę porozumienia się. Powodem tego jest rosnące zapotrzebowanie w Chinach na produkty spożywcze z USA. Innym czynnikiem jest potrzeba ogłoszenia sukcesu przed wyborami prezydenckimi w USA, w związku z czym zawarcie porozumienia jest istotne także dla Donalda Trumpa, prezydenta Stanów Zjednoczonych.


Subskrybuj nas: Google News | FeedlyInformacje makroekonomiczne na wyciągnięcie ręki. Polub i obserwuj nas na Facebooku. Jesteśmy także na Twitterze. Zapraszamy na naszą grupę dyskusyjną.

WSPIERAJ NIEZALEŻNE DZIENNIKARSTWO