Tygodnik Ekonomiczny: Rośnie inflacja bazowa w Polsce

Dane z polskiej gospodarki wskazują na dalszy wzrost inflacji bazowej w Polsce, jednak Rada Polityki Pieniężnej jest zdania, iż nie trzeba podejmować jakichkolwiek działań dotyczących stóp procentowych.


Tygodnik Ekonomiczny: Rośnie inflacja bazowa w Polsce

Polska

Rada Polityki Pieniężnej jest zdania, że nawet w sytuacji, gdy inflacja CPI przekroczy 3,5%r/r. w pierwszym kwartale 2020 r., to dojdzie do jej powrotu w granice celu Narodowego Banku Polskiego (NBP) w dalszych miesiącach. To oznacza, że RPP będzie nadal utrzymywała stopy procentowe bez jakichkolwiek zmian.

Pomimo spadków inflacji CPI we wrześniu z poziomu 2,9% do 2,6%r/r., a więc poniżej prognoz rynkowych na poziomie 2,7%, inflacja bazowa nadal rośnie i we wrześniu wyniosła ona 2,3%r/r., co w porównaniu z 2,2%r/r. w minionym miesiącu wykazuje trend zwyżkowy.

W ciągu najbliższych kilku miesięcy należy spodziewać się niewielkich zmian wskaźnika CPI, gdyż jego niewielki spadek może być wynikiem obniżenia cen żywności po zanotowanych dużych wzrostach w pierwszych trzech kwartałach.

Prognozuje się dalszy wzrost inflacji bazowej w Polsce, która w grudniu wyniesie ok. 2,5%r/r. Będzie to skutek wzrostu kosztów pracy w zeszłych kwartałach, osłabienia polskiego złotego oraz mocnej presji popytowej powiązanej z dobrą kondycją rynku pracy, a także programami socjalnymi.

Silnego wzrostu inflacji CPI można natomiast się spodziewać w grudniu 2019 r. oraz w pierwszym kwartale 2020 r., co będzie bezpośrednim wynikiem wysokiej inflacji bazowej, potencjalną podwyżką cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych oraz wygaśnięcia ujemnych efektów bazowych w paliwach.

Narodowy Bank Polski przedstawił projekcje wskazujące na spadek indeksu CPI poniżej celu banku centralnego w trzecim kwartale, jednak są one zbyt optymistyczne, ponieważ wyższe ceny energii wraz z wynagrodzeniami, które wpłyną na zwiększenie obciążeń finansowych przedsiębiorstw, wpłynie na dalszy wzrost inflacji bazowej w 2020 r.

Wbrew wynikom badania przeprowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) doszło do spadku indeksu PMI dla sektora przemysłowego w Polsce, który zanotował spadek do 47,8 pkt., a więc zgodnie z przewidywaniami analityków rynkowych. Firma IHS Markit, która odpowiedzialna była za badanie, przyznała, że przyczyną rozbieżności było pogorszenie zamówień eksportowych z zachodnich gospodarek Unii Europejskiej. Jednocześnie spadła ocena aktywności zakupowej oraz produkcji.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał orzeczenie w sprawie postępowania dotyczącego indeksowanego kredytu hipotecznego. Potwierdza ono, że niewystarczająco określone warunku przewalutowania CHF na PLN w momencie przyznania kredytu są klauzulą abuzywną, co oznacza, że sądy w Polsce powinny usunąć wszelkie klauzule niedozwolone, jednak nie mają możliwości modyfikowania umów. Najprawdopodobniej wyrok TSUE wpłynie na wzrost liczby pozwów przeciwko bankom.

TSUE zarekomendował dwie opcje dotyczące postępowania w sprawach kredytów: funkcjonowanie z umową w oryginalnej wersji lub unieważnienie umowy. Unieważnienie umowy wymaga jednak wzajemnego rozliczenia się pomiędzy klientami i klientkami a bankami, co oznacza, że klienci i klientki będą musieli zwrócić kapitał. To zaś wskazuje na konieczność finansowania pomostowego, które wpłynie na rozłożenie w czasie strat dla banków.

Strefa euro

Inflacja HICP w strefie euro spadła we wrześniu do poziomu 0,9%r/r. Inflacja bazowa zaś wzrosła do 1%. Należy się spodziewać, iż wskaźnik ten ulegnie niewielkim zmianom w nadchodzących miesiącach.

Prognozuje się spadek dynamiki sprzedaży detalicznej w strefie euro z 2,2% do 2%r/r., co wynika z faktu pojawienia się słabych danych PMI dla sektora usług. Może to wskazywać na pogarszanie się popytu wewnętrznego, gdy tylko dane zaskoczą negatywnie.


Subskrybuj nas: Google News | FeedlyInformacje makroekonomiczne na wyciągnięcie ręki. Polub i obserwuj nas na Facebooku. Jesteśmy także na Twitterze. Zapraszamy na naszą grupę dyskusyjną.

WSPIERAJ NIEZALEŻNE DZIENNIKARSTWO