Tygodnik Ekonomiczny: EBC uruchamia TLTRO. Stopy procentowe w Polsce bez zmian

Rada Prezesów EBC ogłosiła wprowadzenie dwuletnich operacji TLTRO. W Polsce NBP przedstawił nową projekcję inflacji, a RPP nie zdecydowała sie na zmianę stóp procentowych.


Tygodnik Ekonomiczny: EBC uruchamia TLTRO. Stopy procentowe w Polsce bez zmian

Polska

Narodowy Bank Polski (NBP) przedstawił nową projekcję inflacji uwzględniającą zamrożenie cen energii elektrycznej i zaproponowany impuls fiskalny. Ścieżka centralna wzrostu PKB została podniesiona o 0,2 i 0,4pp do kolejno 4,0 i 3,7%r/r. na latach 2019-2020. Prognozuje się wzrost w 2021 r. na 3,5%. Ścieżka PKB jest niższa niż to, co sugerowały wcześniejsze komentarze NBP. Może to oznaczać, że pogorszyła się w otoczeniu zewnętrznym ocena wzrostu lub został założony przez bank centralny słaby wpływ impulsu fiskalnego na gospodarkę Polski.

Ścieżka CPI poszła w dół. Spowodowane jest to przede wszystkim ustawowym zahamowaniem detalicznych cen energii elektrycznej. Nie można wykluczyć, że zaskoczenie niską inflacją bazową w 4kw18 miało dodatkowy wpływ na CPI. Inflacja bazowa została obniżona w latach 2019-2020 o 1,6 i 0,2pp do odpowiednio 1,7 i 2,7%r/r. W 2021 r. inflacja ma wynieść 2,1%r/r. Ścieżka CPI potwierdza, że wzrost cen nie będzie racjonalnym argumentem za zmianami stóp procentowych do końca 2020 r.

Rada Polityki Pieniężnej (RPP) nie podjęła decyzji o zmianie stóp procentowych, zostało utrzymane neutralne nastawienie. Adam Glapiński poinformował, że impuls fiskalny nie wpływa na zwiększenie szans na podwyżki stóp procentowych. Dodał także, że RPP aktualnie nie widzi potrzeby wykorzystania niestandardowych narzędzi polityki pieniężnej.

Strefa euro

Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego (EBC) poinformowała o wprowadzeniu nowych operacji typu TLTRO na okres dwóch lat od września 2019 r. do marca 2021 r. Program TLTRO prawdopodobnie przyczyni się do wspomożenia sektora bankowego, szczególnie tego, który boryka się z problemami w Portugalii i we Włoszech.

Ogłoszona została przez EBC deklaracja braku zmian stóp procentowych do końca 2019 r. Zwrócić uwagę należy na to, że wcześniej mówiono o płaskich stopach do lata bieżącego roku. Pojawiło się stwierdzenie, że ryzyko dla prognoz jest skierowane w dół, co ma potwierdzać możliwość kontynuacji łagodzenia polityki.

Podczas posiedzenia Rady Prezesów EBC zostały opublikowane dane makroekonomiczne. Prognoza wzrostu w 2019 r. została obniżona z 1,9% do 1,1%r/r., czyli poniżej rynkowego konsensusu wynoszącego 1,4%. Przewidywane jest dalszy spadek wzrostu, który w 2020 r. spadnie z 1,7% do 1,6%r/r., a w 2021 r. prognozuje się wzrost na poziomie 1,5%r/r. W pełnym horyzoncie projekcji zostały obniżone prognozy inflacji HIPC: w 2019 r. EBC prognozuje 1,2%r/r., czyli rewizję o 0,4pp w dół. Na 2020 r. prognozowane jest przesunięcie ścieżki równolegle o 0,2pp do 1,5%r/r. i 1,6% w 2021 r.

W Niemczech dynamika zamówień publicznych w styczniu br. wzrosła z poziomu -4,5% do -3,9%r/r. Struktura danych po rewizjach (grudniowe dane zostały zrewidowane w górę o 2,5pp, wcześniej dynamika była szacowana na -7%) pokazuje na występowanie spadków krajowych zamówień oraz popytu wewnętrznego. Zdecydowanie lepiej wygląda sytuacja wśród zamówień w innych krajach strefy euro. W gospodarkach poza strefą euro doszło do odbicia zamówień na dobra konsumpcyjne, jednak nadal jest widoczne osłabienie produktów inwestycyjnych i pośrednich.

USA

Raport ADP ukazał, że liczba miejsc pracy w sektorze prywatnym w USA wzrosła w lutym o 183 tys., czyli zgodnie z oczekiwaniami analityków. Większą uwagę przyciąga dynamika wynagrodzeń, gdyż można spodziewać się wzrostu do 3,5%r/r. z 3,3%, a więc powyżej prognoz rynkowych.

Chiny

Bilans handlowy w Chinach zamknął się w lutym nadwyżką rzędu 4,1 mld dolarów amerykańskich. Widać zdecydowaną różnicę po tym, jak porówna się bilans handlowy z rynkowymi prognozami, które wskazywały na poziom wynoszący około 26 mld dolarów. W ujęciu rocznym doszło do spadku dynamiki eksportu o 20,7%r/r. W dużym stopniu dane są zaburzone z powodu obchodów chińskiego nowego roku i jest bardzo prawdopodobne, że bilans będzie czekać silne odbicie w marcu.


Informacje makroekonomiczne na wyciągnięcie ręki. Polub i obserwuj nas na Facebooku. Jesteśmy także na Twitterze. Zapraszamy na naszą grupę dyskusyjną.

WSPIERAJ NIEZALEŻNE DZIENNIKARSTWO