Tygodnik Ekonomiczny: Prognozowany wzrost deficytu w budżecie do końca roku

Wskutek kolejnych wydatków szacowane jest zwiększenie deficytu budżetowego do końca 2019 roku. Jednocześnie NBP zadecydował o tym, aby nie wpłacić do budżetu zysku za rok 2018, lecz przeznaczyć go na odbudowę rezerw, które zostały rozwiązane w 2017 r.


Tygodnik Ekonomiczny: Prognozowany wzrost deficytu w budżecie do końca roku

Polska

Narodowy Bank Polski (NBP) postanowił nie wpłacić do budżetu zysku za rok 2018 (4 mld PLN) z powodu przeznaczenia środków na odbudowę rezerw, które zostały rozwiązane w 2017 roku, co wynikało ze strat banku w efekcie umocnienia się polskiego złotego. Obecne zasady wymagają, by NBP najpierw odbudował rezerwy zanim jakiekolwiek zyski zostaną wpłacone do budżetu.

Prognozuje się niewielki zysk NBP za rok 2019 od 1 do 3 miliardów PLN, co związane będzie z rentownością złotego oraz długu.

Prognozuje się, że spadek dynamiki inflacji CPI w październiku spadnie z 2,5% do 2,5%r/r., czyli na podobny poziom, na jakim formuje się mediana. Niższa dynamika inflacji jest związana ze spadkiem cen żywności, co pozwoli zrównoważyć rosnącą dynamikę inflacji bazowej w Polsce.

Tendencja dotycząca spadku cen żywności najprawdopodobniej będzie dalej widoczna w nadchodzących miesiącach. Co więcej, możliwe będzie także zamrożenie cen prądu elektrycznego dla gospodarstw domowych w 2020 r. W ten sposób CPI może utrzymać się poniżej 3,5%r/r. w 2020 r.

Wypłata środków z programu 500+ doprowadziła do wzrostu wydatków na poziomie około 6 miliardów PLN względem września. Udało się je skompensować dzięki zwiększonym dochodom, które nie pochodziły z podatku. Wpływ miały także dochody z VAT, CIT oraz PIT, co w efekcie doprowadziło do tego, iż deficyt na koniec września znalazł się na poziomie 1,7 mld PLN.

Należy spodziewać się zwiększenia deficytu w wyniku dalszych wydatków przed końcem 2019 r.

Strefa euro

Prognozuje się spadek dynamiki PKB w trzecim kwartale 2019 r. w strefie euro z 1,2% do 1,1%r/r., przy konsensusie 1,0%. Pogorszenie koniunktury będzie nadal widoczne w niemieckim przemyśle oraz we Francji. We Włoszech zaś dynamika ta będzie znajdować się na poziomie recesyjnym. Oznacza to, iż dla gospodarek europejskich perspektywy są dość słabe, wskazują ponadto na dalszą stagnację w kolejnych kwartałach. Szacuje się, że dynamika spadnie do 0,5%r/r. w pierwszej połowie 2020 r.

Prognozy analityków rynkowych wskazują, że może dojść do spadku głównego indeksu inflacji HICP w październiku z 0,9% do 0,7%r/r., a także do stabilizacji inflacji bazowej na poziomie 1,0%r/r.

Niemcy

W Niemczech został zanotowany spadek inflacji w październiku. Wstępne szacunki wskazują, iż inflacja CPI zmniejszyła się z 1,2% do 1,0%r/r. Nie zmienia to jednak faktu, że perspektywy dotyczące kształtowania się inflacji w Niemczech nadal pozostają negatywne.


Subskrybuj nas: Google News | FeedlyInformacje makroekonomiczne na wyciągnięcie ręki. Polub i obserwuj nas na Facebooku. Jesteśmy także na Twitterze. Zapraszamy na naszą grupę dyskusyjną.

WSPIERAJ NIEZALEŻNE DZIENNIKARSTWO