Tygodnik Ekonomiczny: Prognozuje się odbicie CPI w Polsce i drobny wzrost inflacji

W Polsce prognozuje się odbicie CPI, które będzie spowodowane wzrostem cen żywności, a także niewielki wzrost inflacji bazowej. Widoczna jest również niska dynamika eksportu. Dynamika produkcji przemysłowej nadal słaba w strefie euro.


Tygodnik Ekonomiczny: Prognozuje się odbicie CPI w Polsce i drobny wzrost inflacji

Polska

Prognozuje się odbicie CPI spowodowane wzrostem cen żywności oraz nieduży wzrost inflacji bazowej. Wzrost indeksu nastąpi najprawdopodobniej z 0,9% do 1,3%r/r., powyżej prognoz rynkowych. Dynamika odzwierciedlać będzie odbicie cen żywności i szacuje się, że nastąpi wzrost dynamiki z około 1% do 2,3%r/r., co doprowadzi do podniesienia łącznego indeksu o 0,3pp.

Nastąpi wzrost dynamiki inflacji bazowej. Prognozuje się, że dojdzie do podniesienia wskaźnika z 0,1pp do 1%r/r., z ryzykiem po wyższej stronie. Wzrost styczniowego indeksu można uznać jako trwały, związany m.in. z opłatami dotyczącymi utrzymania mieszkania, podwyżkami cen transportu publicznego.

Adam Glapiński, prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP), ponownie potwierdził, że nie dojdzie do zmian stóp procentowych do końca jego kadencji w 2022 r. Powtórzył też stwierdzenie, że dane GUS zaniżają poziom nakładów inwestycyjnych w polskiej gospodarce. Wyniki badań NBP nie zostały nadal opublikowane przez bank centralny, ale komentarze Rady Polityki Pieniężnej (RPP) nie wskazują żadnych podstaw dla przedstawionej hipotezy.

GUS opublikował informacje na temat obrotów handlu zagranicznego w styczniu i widoczna jest niska dynamika eksportu w styczniu. Bilans handlowy został zamknięty z deficytem wynoszącym €0,1 miliarda, czyli niższym niż grudniowy, który wynosił €2 miliardy. Dynamika eksportu odbiła z około -2% do 2,5%r/r., ale nadal znajduje się na niskim poziomie względem wielkości 4kw.

Dane dotyczące handlu wpasowują się w fakt związany z europejskim przemysłem. Obniżenie aktywności eksportowej będzie miało najprawdopodobniej efekt w wynikach polskiej produkcji w 2kw.

Strefa euro

Według ACEA liczba rejestracji nowych samochodów w Unii Europejskiej w lutym była niższa o 1%r/r., co pokazuje poprawę w stosunku do stycznia 2019 r., kiedy spadek był większy i wynosił 4,6%r/r. Nastąpił wzrost popytu we Francji o 2,1%r/r. i w Niemczech o 2,7%r/r. W gospodarkach włoskiej i hiszpańskiej odnotowano jednak słabe wyniki: we Włoszech spadek wynoszący -2,4% i w Hiszpanii -8,8%.

Problematyczne okazują się perspektywy odbicia produkcji sektora przemysłowego w Niemczech.

W styczniu doszło do odbicia dynamiki produkcji przemysłowej z -4,2%r/r. do -1,1%r/r., a więc powyżej prognoz rynkowych. Odbicie było widoczne wśród wszystkich kategorii produktów, a najsilniejszy wzrost nastąpił w produkcji energii. Nastąpiła poprawa z -4,3%r/r. do -4,0%r/r. Tutaj istotną rolę odegrały warunki pogodowe. Prawdopodobnie lepszego wyniku nie będzie można się spodziewać w nadchodzących miesiącach.

Słabsze dane z Chin, niskie wartości indeksów koniunktury i niekorzystna struktura wzrostu w styczniu oznaczać mogą, że dynamika PKB strefy euro w 1kw19 nadal pozostanie na niskim poziomie wynoszącym 1,1%r/r.

Chiny

Dynamika produkcji przemysłowej spadła w Chinach w lutym z 6,2% do 5,3%r/r., konsensusem jest 5,6%, a dane są w ujęciu narastającym. Częściowo słabsze wyniki są skutkiem obchodów chińskiego nowego roku, jednak już wcześniej Chiny informowały o sporym spadku eksportu. Trend pozostaje negatywny, nawet jeżeli usunięte zostaną nieregularne wahania.

USA

Prognozowany jest wzrost produkcji przemysłowej o 0,7%m/m. w USA, przy konsensusie 0,6%, po tym, jak nastąpił zdecydowany spadek w styczniu. Dane pochodzące ze stycznia były słabsze z powodu ataku mrozów w północnych stanach oraz ze względu na zawieszenie realizacji niektórych kontraktów rządowych spowodowanych zastojem rządowego sektora.


Informacje makroekonomiczne na wyciągnięcie ręki. Polub i obserwuj nas na Facebooku. Jesteśmy także na Twitterze. Zapraszamy na naszą grupę dyskusyjną.

WSPIERAJ NIEZALEŻNE DZIENNIKARSTWO