Tygodnik Ekonomiczny: Silna dynamika wzrostu produkcji urządzeń w Polsce

Sytuacja sektorów eksportowych w Polsce utrzymała się na bardzo dobrym poziomie. Widoczna jest silna dynamika wzrostu produkcji urządzeń. Prognozowane jest wzmocnienie euro, a FOMC zaskoczył pozytywnie rynki finansowe.


Tygodnik Ekonomiczny: Silna dynamika wzrostu produkcji urządzeń w Polsce

Polska

Dynamika detalicznej sprzedaży w Polsce spadła w lutym z 6,1% do 5,6%r/r., nadmienić trzeba, że lutowy wynik ukształtował się powyżej prognoz rynkowych wynoszących 5,2%. Główny Urząd Statystyczny (GUS) przeprowadził niewielką rewizję danych ze stycznia, które zostały podwyższone o niecały 1pp. Rewizja jest wynikiem korekty indeksów cenowych w przypadku samochodów i odzieży.

Lutowa struktura sprzedaży potwierdza, że dobra trwałe, tj. AGD i RTV, cieszyły się wysokim popytem wynoszącym 13,8%r/r., a samochody zachowały stabilną sprzedaż na poziomie 5%. Silna była także sprzedaż produktów, które są szybko zbywalne. Tutaj sklepy niewyspecjalizowane zaliczyły 13,5%r/r.

Najprawdopodobniej dynamika wzrostu w nadchodzących miesiącach będzie podobna do tej lutowej. Spodziewać się można również, że nastąpi stabilizacji dynamik po tym, jak zostaną wyłączone czynniki sezonowe. Zmienność, która będzie zauważalna, będzie natomiast generowana w związku z ruchomym charakterem nadchodzących świąt wielkanocnych. Tutaj spodziewać się można niskich wyników w marcu, a sama dynamika odbije dopiero w kwietniu.

Przewidywane jest też, że dynamika wzrostu konsumpcji prywatnej w pierwszej połowie 2019 roku będzie zbliżona lub taka sama jak w 4kw na poziomie 4,3%. Spodziewać się należy, że będą widoczne efekty rządowych programów fiskalnych od 3kw, co wpłynie na wzrost dynamiki do 5,2%r/r.

Sytuacja sektorów eksportowych w Polsce utrzymała się na bardzo dobrym poziomie. Dane GUS ukazują silną dynamikę wzrostu produkcji urządzeń elektrycznych (13,8%), komputerów i elektroniki (12,6%), sprzętu transportowego (20,5%) itd. Podobnie wysokie wyniki zanotował sektor motoryzacyjny, co wskazuje na odbicie zamówień z Niemiec.

W przypadku produkcji budowlanej i montażowej, dynamika produkcji wzrosła do 15,4%r/r. w lutym (z 3,2%), a więc powyżej prognoz rynkowych, które oscylowały w okolicach 4,9%. Budownictwo infrastrukturalne utrzymało wzrost wynoszący 16,3%r/r., a konstrukcje obiektów zanotowały wzrost o 27,9%r/r.

Dynamika produkcji przemysłowej w lutym wzrosła do 6,9% z poziomu 6,1%, czyli powyżej mediany prognoz analityków wynoszącej 4,9%r/r. Widoczną silną dynamikę zawdzięcza się górnictwu i przetwórstwu. Kontrybucja sektora energetycznego była natomiast bardzo niska, gdyż spadła z 1,4 do 0,2pp.

Prognozowana jest wysoka dynamika nakładów inwestycyjnych, przede wszystkim w 1kw dynamika nakładów inwestycyjnych na środki trwałe w PKB wzrośnie do 7,1%r/r. z 6,7%.

Dzięki wyjątkowo łagodnemu komunikatowi Fed, który został udostępniony w środę wieczorem, polskie i niemieckie papiery umocniły się 2-4pb. Doszło do osłabienia POLGBs pod presją dużej podaży na aukcji zamiany wynoszącej ponad PLN7 mld, niemieckie Bundy natomiast ustabilizowały się.

Strefa euro

Rynkowe oczekiwania dotyczące indeksów PMI w strefie euro w marcu sugerują niewielkie zmiany, które mogą nastąpić w marcu. Mediana prognoz wskazuje, że główny indeks composite wzrośnie o 0,1pp do 52pkt. Dla polskiej gospodarki ważne będą oceny niemieckiego przemysłu. W lutym indeks spadł do niskiego poziomu 47,6pkt. Badanie niemieckie ZEW oraz dane dotyczące polskiego przemysłu sugerują jednak, że nastąpi odbicie. Istnieje ryzyko, że pojawi się negatywny sygnał dla polskiego przetwórstwa.

Niemcy

Badanie ZEW doprowadziło do pogorszenia oceny aktywności ekonomicznej z 15 do 11pkt, poniżej prognoz. Jednak w raporcie znalazły się też optymistyczne sygnały, takie jak: poprawione szacunki dla sektorów eksportowych, które zostały opracowane przez analityków giełdowych, oczekiwania dotyczące aktywności gospodarczej w kolejnych kwartałach. Doszło do wzrostu indeksu do poziomu -3,6pkt z -13,4, czyli powyżej prognoz rynkowych oscylujących na poziomie -11pkt.

Prognozuje się, że poprawienie sentymentu w badaniu Marki PMI osłabi rynki długu i wzmocni euro.

USA

FOMC swoimi projekcjami zaskoczył rynki finansowe, podobnie jak i podjętymi działaniami. Komitet zapowiedział spowolnienie tempa redukcji bilansu od maja do $15 mld miesięcznie z $30 mld. Fed zamierza całkowicie zakończyć redukowanie bilansu od 3kw. Decyzja ta wpłynęła na umocnienie amerykańskich obligacji oraz osłabiła USD.


Informacje makroekonomiczne na wyciągnięcie ręki. Polub i obserwuj nas na Facebooku. Jesteśmy także na Twitterze. Zapraszamy na naszą grupę dyskusyjną.

WSPIERAJ NIEZALEŻNE DZIENNIKARSTWO