Tygodnik Ekonomiczny: Możliwy wzrost inflacji w Polsce, pogorszenie globalnej koniunktury

Prognozuje się wzrost inflacji CPI w marcu w Polsce. W Chinach nastąpiło spowolnienie gospodarki, co odbije się negatywnie na globalnej koniunkturze.


Tygodnik Ekonomiczny: Możliwy wzrost inflacji w Polsce, pogorszenie globalnej koniunktury

Polska

Prognozuje się, że nastąpi wzrost inflacji CPI w marcu z 1,2% do 1,6%r/r., przede wszystkim z powodu cen żywności. Inflacja bazowa nie powinna jednak się zmienić i pozostanie najprawdopodobniej na poziomie 1%r/r.

Następny miesiąc będzie zależał m.in. od decyzji Urzędu Regulacji Energetyki (URE). Urząd dotychczas nie podjął żadnej decyzji dotyczącej zmiany taryfy związanej z zużyciem prądu. To może wpłynąć na zachowanie dynamiki CPI w kwietniu na poziomie podobnym do marcowego.

Grażyna Ancyparowicz z Rady Polityki Pieniężnej (RPP) stwierdziła, że nie można zagwarantować stabilizacji stóp procentowych w 2020 r. z powodu polityki fiskalnej rządu, którą określiła jako agresywną. Jej zdaniem istnieje szansa wynosząca 40%, że zostaną podniesione stopy procentowe w Polsce.

Strefa euro

Należy zwrócić uwagę na indeksy koniunktury Komisji Europejskiej (KE), gdyż główny wskaźnik ESI zanotował spadek do 105,5pkt z 106,2pkt. Badania, tak samo jak wcześniejsze, potwierdziły, że największe osłabienie dotknęło przemysł. Prognozuje się, że aktualne poziomy indeksów wskazują, że nastąpi stabilizacja dynamiki wzrostu w strefie euro na poziomie od 1,1% do 1,2%r/r. w 1kw19.

Dynamika inflacji była rozczarowaniem w Hiszpanii i w Niemczech, ponieważ wskaźnik niemiecki HICP spadł do 1,5%r/r. z poziomu 1,7%, a CPI z 1,5% do 1,3%r/r., przy konsensusie 1,5%. Spadek inflacji bazowej może jednak być procesem przejściowym, gdyż na obniżenie wskaźnika miała wpływ m.in. obniżka cen telekomunikacyjnych i zorganizowanej turystyki. Hiszpański wskaźnik wzrósł natomiast z 1,1% do 1,3%r/r., przy konsensusie 1,5%.

Niemcy

Niemieckie dane związane ze sprzedażą detaliczną w lutym zaskoczyły w sposób pozytywny. Dynamika wzrosła do 4,7%r/r. z 3,1%. Oznacza to, że wynik ze stycznia został zrewidowany o 0,5pp w górę. Wysoka dynamika popytu wewnętrznego w Niemczech jest sygnałem pozytywnym dla polskiego przemysłu.

Francja

We Francji dane na temat aktywności konsumenckiej zaskoczyły w sposób negatywny. Dynamika wzrostu we Francji spadła w lutym do -1,8%r/r. z 1,1%. Nie można wykluczyć, że słabe dane i problemy we Francji oznaczają powolne odbicie koniunktury w strefie euro.

Czechy

Czeski bank centralny poinformował, że zostaną utrzymane obecne stopy procentowe (aktualna stopa procentowa wynosi 1,75%). Istnieje jednak szansa, że nastąpi podwyżka stóp procentowych, jednak dopiero w maju.

Chiny

Wyniki chińskich przedsiębiorstw z sektora przemysłowego pokazują pogorszenie w okresie od stycznia do lutego 2019 r. o 14%r/r. Szczególnie zwrócić należy uwagę na problemy większych spółek państwowych, których zyski spadły o 24%r/r. Podobne problemy dotknęły producentów samochodów, którzy zanotowali spadek zysków o 42%r/r. Dane ukazują doskonale spowolnienie gospodarki Chin, co oznacza również pogorszenie globalnej koniunktury. Nowe informacje przyczyniły się do umocnienia na rynkach długu.


Informacje makroekonomiczne na wyciągnięcie ręki. Polub i obserwuj nas na Facebooku. Jesteśmy także na Twitterze. Zapraszamy na naszą grupę dyskusyjną.

WSPIERAJ NIEZALEŻNE DZIENNIKARSTWO